Interessegebieden
Thema's
 • EduMac XR: Educatieve XR-trainingen voor complexe machines

  In dit project zullen we het prototype van de VR- training ontwikkeld in de PWO SPRINT EDU XR optimaliseren en uitbreiden met taken. 

  Deze VR-training is gericht op leerlingen uit het secundair onderwijs (arbeidsmarktfinaliteit) die leren werken met gevaarlijke en complexe houtbewerkingsmachines. Deze VR-training biedt de leerlingen extra mogelijkheden om op een veilige manier hun vaardigheden in te oefenen. 

 • Hotspots voor Talent

  Het project Hotspots voor Talent werkt aan systeemverandering binnen onderwijs en tewerkstelling. In inclusieve leerhubs ontmoeten leerlingen, leerkrachten en werkgevers elkaar. Samen experimenteren ze met de school van de toekomst.

   

 • Iedereen dipster – ook in het secundair onderwijs.

  Dat digitale geletterdheid belangrijke competenties zijn die je weerbaar maken in de maatschappij werd opnieuw pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis. Bovendien is digitale geletterdheid en hot topic in de hedendaagse maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken (Crevits, 2014; PIRLS, 2016; PISA, 2019; Mediawijs, 2019). Digital natives grijpen dan wel snel naar technologie, het ontbreekt hen aan knowhow om bewust en doelgericht met online-informatie om te gaan (Ng & Gunstone, 2003; Ng, 2012). Ook leraren dienen voldoende onderlegd te zijn.

 • Natuureducatie Bulskampveld

  Op welke manier kan provinciedomein Bulskampveld in Beernem educatief worden uitgebouwd voor jonge kinderen? Dat wordt tijdens dit project, een samenwerking tussen het proviciedomein Bulskampveld en de opleiding Lager- en Kleuteronderwijs van Howest, onderzocht. De samenwerking geeft een logische invulling bij de recente investering in een nieuwe indoortentoonstelling en een nieuw buitenparcours, waarbij het thema ‘Het bos als een verborgen samenleving’ centraal staat.

 • Train-the-trainer: beweegvriendelijk lesgeven

  In het PWO-onderzoek Vital Schools werden praktijkvoorbeelden ontwikkeld om binnen de klascontext leerlingen minder lang laten zitten en meer laten bewegen. Een conclusie was evenwel dat leraren competenties missen om beweegvriendelijk les te geven. 

 • Vital Schools

  Vital Schools is een praktijkonderzoek met hoge maatschappelijke waarde op het vlak van gezondheid en educatie. Met dit project willen we leraren en jongeren aanzetten tot dagelijks minder lang stilzitten en meer bewegen binnen de klascontext.