Interessegebieden
Thema's
 • AI Pathfinder

  Het algemeen doel van het AI-PathFinder project is om te onderzoeken hoe de Vlaamse voedingsbedrijven moeten worden ondersteund om hun AI-strategie uit te werken en zo de concrete AI-adoptie kunnen versnellen. Hierdoor worden de voedingsbedrijven veel sterker gewapend voor de toekomst waardoor competitiviteit en groei behouden blijven. 

 • ExpertGaze

  Er is een groeiende kloof tussen de competenties verwacht bij de jobs op de arbeidsmarkt en de competenties aanwezig bij werkenden en werkzoekenden. Vergrijzing en jobrotatie verhinderen borging en transfer van kennis binnen de organisaties. Ten slotte wijzigt de taakinhoud van de jobs steeds sneller, waardoor er behoefte is aan efficiëntere manieren om opleidingen en on-the-job begeleiding te ontwikkelen, evalueren en aan te bieden.

 • Integratie van AI-tools voor energietoepassingen - EnergAI

  Bedrijven worden zich steeds meer bewust dat een verdere digitalisering noodzakelijk is om te blijven innoveren, groeien en hun processen efficiënter te maken. Naar aanleiding van de sterk stijgende energiekosten, de toenemende druk door o.a. de ‘green deal’ en het ‘Nationaal energie- en klimaatplan’, groeit de vraag vanuit de bedrijven over hoe ze ondersteund kunnen worden doorheen de energietransitie, zonder dat dit een grote kosten meebrengt. 

 • Proeftuinproject AR/MR support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici

  In labo- en procesomgevingen worden werknemers geconfronteerd met een stijging in complexiteit en variabiliteit van processen. Ingewikkelde (parallelle) processtappen en grote hoeveelheden informatie moeten op een correcte en veilige manier verwerkt worden. De taken in zulke omgevingen worden nog steeds hoofdzakelijk manueel uitgevoerd, inclusief het bedienen van gespecialiseerde machines, en vereisen bovendien dat de werknemer zicht houdt op grote hoeveelheden (gecompliceerde) informatie.

 • Versnellen van AI implementaties

  Dit project toont de Vlaamse kmo de best practices om matuurder om te gaan met hun data. Met behulp van de meest efficiënte technologiën zorgen we ervoor dat ongestructureerde data wordt omgezet in waardevolle big data en wordt bekeken hoe daarop een AI model kan gebouwd worden.