Interessegebieden
Thema's
  • Body Education Toolbox

    Organisaties die inzetten op educatie m.b.t. het menselijk lichaam willen het engagement, de beleving en het leerrendement bij hun klasgroepen verhogen en gaan hiervoor op zoek naar methodieken die bij de leefwereld van de studenten aansluiten. Er zijn heel wat digitale tools (e.g. 3D apps, VR en AR  toepassingen, sensoren..) op de markt maar die zijn vaak niet gevaloriseerd voor gebruik binnen een onderwijs- of opleidingscontext.