Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarover?

Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg biedt inzicht in de belangrijkste aspecten van een verantwoorde aanpak en herbestemming van ons bouwkundig patrimonium: pathologisch, geschiedkundig, bouwtechnisch, esthetisch, administratief en juridisch. De praktijkgerichte en interdisciplinaire aanpak van het postgraduaat garandeert een onmiddellijk toepasbare verruiming van de kennis. De interactie tussen cursisten die actief zijn in de sector en de contacten met lesgevers uit verschillende disciplines bieden kansen voor verrijkende discussies en ontmoetingen.

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die professioneel te maken heeft met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector: (medewerkers van) architecten, interieurarchitecten, bouwkundig ingenieurs en aannemers. Voorkennis over monumentenzorg is niet vereist. Enige ervaring met renovatie is een pluspunt. Je beschikt minimum over een bachelordiploma.

Waarom?

De renovatie- en restauratiesector neemt een steeds groter deel in van de bouwactiviteiten in Vlaanderen. Het aantal bouwgronden wordt schaars, terwijl anderzijds de hoge bebouwingsgraad een groot potentieel heeft aan bestaande interessante bouwwerken. Het opnieuw gebruiken en herbestemmen van die gebouwen vormt een ware uitdaging. Historisch waardevolle gebouwen vormen hierin de meest gevoelige component, omdat een misplaatste ingreep kan leiden tot het onherroepelijk verlies van historische informatie en de onomkeerbare verminking van waardevol erfgoed.

Heb je eerder interesse in een kortere navorming? Dan kan je kiezen voor de masterclass Restauratie van interieurs.

Wat zal je leren?

Dit postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs. Door de relatief beperkte tijdsbesteding is de opleiding prima te combineren met een beroepspraktijk of job.

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en allesbehalve schoolse manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, werf- en atelierbezoeken.

Volgende topics komen aan bod:

BOUWGESCHIEDENIS & RESTAURATIEFILOSOFIE:

Via een overzicht van tijdlijnen en stromingen krijg je inzicht in de historische waarde van panden , gekoppeld aan hun tijdsgeest. Je leert meer over de bouwgeschiedenis en krijgt inzicht in hoe je er mee kan omgaan vanuit de filosofie van de restauratie.

OPMETINGEN & METHODOLOGIE

De courante begrippen binnen de restauratie worden aangereikt. A.d.h.v. een stappenplan leer je hoe je de verschillende fases van een restauratieproject, van bouwhistorisch onderzoek en technisch gebouwenonderzoek tot opmeting en voorstel tot herbestemming met de bijhorende restauratietechnieken en kosteninschatting. In een overkoepelende geïntegreerde oefening werk je in groep aan een reëel project en maak je onder begeleiding van een vak expert een voorstel tot herbestemming, met een bijhorend restauratiedossier.

BOUWPATHOLOGIE

De staat van een gebouw en het schadebeeld van de gebouwonderdelen zijn bepalend om de haalbaarheid van een restauratie of reconstructie juist in te schatten. Het vergt materialenkennis en inzicht in de schadepatronen en de oorzaken om een haalbaar ontwerpvoorstel te kunnen maken. Via cases en gedeelde praktijkkennis krijg je inzicht in dit schadebeeld.

WET- en REGELGEVING

Ons waardevol gebouwenpatrimonium wordt beschermd door regelgeving. Het is belangrijk inzicht te hebben in de verschillende instanties, procedures, het premiestelsel en de regelgeving om de mogelijkheden, timing en financiële impact bij een project juist in te schatten.

RESTAURATIETECHNIEKEN

Je krijgt een overzicht van verschillende specifieke restauratietechnieken per materiaalsoort (hout, beton, baksteen, metaal, interieurelementen, … enz…). Verschillende vak experten lichten hun ervaring en expertise toe a.d.h.v. reële cases in wekelijkse gastlezingen. Zowel exterieur als interieur komt aan bod.

Van wie krijg je les?

De lessen worden gegeven door o.a. restauratie-architecten, erfgoedconsulenten, bouwhistorici, experten en uitvoerders, allen werkzaam in diverse disciplines in de sector van restauratie en monumentenzorg. . Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.

De voornaamste gastprofessoren en gastsprekers zijn (onder voorbehoud):

 • Benoît Delaey: restauratiearchitect
 • Dries Vanhove: restauratiearchitect
 • Guido Everaert: kunsthistoricus
 • Johny Werbrouck: steenhouwer-restaurateur

Data en locatie

Het academiejaar loopt telkens van oktober tot en met juni, op dinsdagavond van 18u tot 21u en op vrijdagnamiddag van 14u00 tot 18u00. Af en toe worden studiebezoeken georganiseerd op een ander moment van de week, dit steeds in samenspraak met de cursisten.

De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-, winter- en lentevakantie.

Het totale aantal lestijden (= contacturen) bedraagt 180 uren per academiejaar. In totaal 360 contacturen. De studiebelasting vergt bijkomende uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.

Examens en andere evaluatiemomenten worden voorzien in januari en/of juni.

De colleges vinden plaats in Howest campus Brugge Station - BST1 (vlakbij het station, aan de balkonrotonde)

Tijdsinvestering

Deze opleiding duurt 2 jaar en omvat 60 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Aan de hand van een geïntegreerde oefening en enkele schriftelijke en mondelinge examens wordt de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door de gastprofessoren. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg’.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die professioneel te maken heeft met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector:

 • (medewerkers van) architecten
 • interieurarchitecten
 • bouwkundig ingenieurs
 • aannemers

Voorkennis over monumentenzorg is niet vereist. Enige ervaring met renovatie is een pluspunt. Je beschikt minimum over een bachelordiploma. Bij het ontbreken van een bachelordiploma kan je mits een motivatiebrief en referentie die aantoont dat je voldoende basiskennis en/ of ervaring hebt toch deelnemen.

Extra info

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst.

De uiterste datum van inschrijving is 17 september 2023.

In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 30 september 2023 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000148.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt:

 • € 1.195 voor het eerste jaar: ‘theoretische achtergronden’ en ‘technische basisvorming’
 • € 1.195 voor het tweede jaar: ‘organisatie en administratie’ en ‘technische specialisatie’

Inschrijven per module kan en is volgtijdelijk.

 • De inschrijvingsprijs voor een module van 3 SP bedraagt € 150.
 • De inschrijvingsprijs voor een module van 6 SP bedraagt € 300.
 • De inschrijvingsprijs voor een module van 9 SP bedraagt € 450.

In dit bedrag is begrepen: deelname aan de lessen, examengeld, en gebruik van het digitale leerplatform.

Contactpersoon

Delphine Vercruysse - delphine.vercruysse [at] howest.be (delphine[dot]vercruysse[at]howest[dot]be)

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Delphine Vercruysse

Delphine Vercruysse

Aanspreekpunt Postgraduaat

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be). De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO-portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Voor een Postgraduaat:

Je bent definitief ingeschreven nadat je je voorregistratie online hebt afgewerkt en deze digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de studentenadministratie, ontvang je je inloggegevens en de factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor een Microdegree:

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werd en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten. https://leho.howest.be/ (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be)