(postgraduaat) Niet-confessionele zedenleer voor het basisonderwijs

Howest Postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer voor het basisonderwijs
"De opleiding is theoretisch en praktisch. In de vakken ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’ behandelen we de vrijzinnig humanistische levenshouding. "

Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding te vormen tot leraar niet-confessionele zedenleer (NCZ) voor het lager onderwijs.

Ook wanneer je minimaal een professionele bachelor hebt behaald en daarbij een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid kan je inschrijven.

  • We verwachten van jou een vrijzinnig humanistisch levensbeschouwelijk engagement.
  • Je bent maatschappelijk en democratisch ingesteld.
  • Je bent bereid om een goede relatie uit te bouwen met je leerlingen.
  • Je kan je inleven in de leefwereld van het kind.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
  • Je wil graag niet-confessionele zedenleer geven in de basisschool.