Waarover?

Zedenleer, ook wel ethiek genoemd, is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de studie van morele principes en waarden. Dit is dus een zeer waardevolle materie om te onderwijzen aan leerlingen uit het lager onderwijs. 

Voor wie?

Ben je maatschappelijk en democratisch ingesteld, en kan je je inleven in de leefwereld van het kind? En wil je graag Niet Confessionele Zedenleer (NCZ) geven in de basisschool? Dan is deze opleiding, die theorie en praktijk combineert, de goede voorbereiding.

Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding te vormen tot leraar niet-confessionele zedenleer (NCZ) voor het lager onderwijs.

Ook wanneer je minimaal een professionele bachelor hebt behaald en daarbij een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid kan je inschrijven.

  • We verwachten van jou een vrijzinnig humanistisch levensbeschouwelijk engagement.
  • Je bent maatschappelijk en democratisch ingesteld.
  • Je bent bereid om een goede relatie uit te bouwen met je leerlingen.
  • Je kan je inleven in de leefwereld van het kind.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
  • Je wil graag niet-confessionele zedenleer geven in de basisschool.

Waarom?

Een keuze voor leermeester niet-confessionele zedenleer is kiezen voor lesgeven binnen een levensbeschouwelijke context, die vertrekt vanuit de leefwereld van de leerlingen. Binnen een brede waaier van themavelden begeleid je de leerling naar onderbouwd kritisch denken en morele autonomie, georiënteerd op het vrijzinnig humanisme. Zo wordt de leerling vertrouwd met de vrijzinnig humanistische zingeving om de morele vraagstukken en uitdagingen, die het leven in petto heeft zinvol aan te pakken.

AIHP
Wat zal je leren?

Theorie 

In de vakken ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’ zoomen we in op wat het betekent om vrijzinnig te zijn, bekijken we humanisme en leren we hoe het vrije denken ontstaat. We gaan ook in op de oorsprong van het vak NCZ en op de algemene richtlijnen rond NCZ. In het vak ‘Morele opvoeding’ behandelen we waarden, normen, waardenvorming en theorieën over morele opvoeding. We gaan ook dieper in op de procesdoelen van het vak NCZ.

Module 1: de meest theoretische module waarbij dieper ingegaan wordt de termen vrijzinnigheid, humanisme, vrij onderzoek, waarden, normen, procesdoelen leerplan, enz.

Module 2: Uitdieping module 1 maar vanuit praktisch oogpunt. Concrete lessen waarbinnen een gastspreker wordt uitgenodigd, de voorbereiding van en nabespreking van dergelijk klasbezoek wordt bekeken, enz.

Praktijk 

In het praktische gedeelte ligt de nadruk op observatie en reflectie. Hoe ziet een goede les NCZ eruit? Welke specifieke werkvormen worden gebruikt? Tijdens de stagelessen ga je dan zelf aan de slag in de verschillende graden van de basisschool.

Module 3: praktijkgerichte module waarbinnen 20u stage wordt afgelegd (10/10) en gewerkt wordt vanuit de vragen: “Wie ben ik als Leerkracht NCZ?” En “Hoe vul ik mijn lessen en klasmanagement in vertrekkende vanuit mijn belangrijkste waarden en normen.

Module 4: is een praktisch gerichte module waarbinnen ethisch denken verder wordt uitgediept

Module 5: is een uitbreidingsmodule waar en uitbreidende stage van 16u kan gevolgd worden. Hier ligt de nadruk op zelf les geven in de verschillende graden van de basisschool.

Data en locatie

De lessen gaan door op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 17u45.

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Module 1 zal geëvalueerd worden aan de hand van een schriftelijk examen. Het examen van module 2 zal een mondeling examen zijn, met schriftelijke voorbereiding en module 3 wordt geëvalueerd op basis van praktijkoefeningen en opdrachten.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname. 

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een pedagogisch diploma. 

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1001030.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs 

De kostprijs van deze opleiding in 2022 bedraagt €495 voor het volledige traject. Het is ook mogelijk om 2 modules naar keuze te volgen, de kostprijs voor 2 modules bedraagt dan €345.

Contactpersoon

rony.moortgat [at] howest.be (Rony Moortgat)title="Niet-confessionele zedenleer " 

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof
Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille
KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques
Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving afronden voor het academiejaar 2023-2024 kan vanaf 1 juli 2023 op de infodagen op de campusonline en elke werkdag op afspraak in het studentensecretariaat van de Howest-campus waar jouw opleiding doorgaat.

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 10% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

  • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
  • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

  • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
  • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd. 

Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Blijf op de hoogte

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud. 

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen,  dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen. 

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op. 

Griet Lust
Griet Lust

Coördinator Howest Academy

Contacteer

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diploma-contract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werkt en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten https://leho.howest.be (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be