Skip to main content

Waarover?

Zedenleer, ook wel ethiek genoemd, is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de studie van morele principes en waarden. Dit is dus een zeer waardevolle materie om te onderwijzen aan leerlingen uit het lager onderwijs.

Voor wie?

Ben je maatschappelijk en democratisch ingesteld, en kan je je inleven in de leefwereld van het kind? En wil je graag Niet Confessionele Zedenleer (NCZ) geven in de basisschool? Dan is deze opleiding, die theorie en praktijk combineert, de goede voorbereiding.

Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding te vormen tot leraar niet-confessionele zedenleer (NCZ) voor het lager onderwijs.

Ook wanneer je minimaal een professionele bachelor hebt behaald en daarbij een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid kan je inschrijven.

  • We verwachten van jou een vrijzinnig humanistisch levensbeschouwelijk engagement.
  • Je bent maatschappelijk en democratisch ingesteld.
  • Je bent bereid om een goede relatie uit te bouwen met je leerlingen.
  • Je kan je inleven in de leefwereld van het kind.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
  • Je wil graag niet-confessionele zedenleer geven in de basisschool.

Waarom?

Een keuze voor leermeester niet-confessionele zedenleer is kiezen voor lesgeven binnen een levensbeschouwelijke context, die vertrekt vanuit de leefwereld van de leerlingen. Binnen een brede waaier van themavelden begeleid je de leerling naar onderbouwd kritisch denken en morele autonomie, georiënteerd op het vrijzinnig humanisme. Zo wordt de leerling vertrouwd met de vrijzinnig humanistische zingeving om de morele vraagstukken en uitdagingen, die het leven in petto heeft zinvol aan te pakken.

AIHP

Wat zal je leren?

Theorie

In de vakken ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’ zoomen we in op wat het betekent om vrijzinnig te zijn, bekijken we humanisme en leren we hoe het vrije denken ontstaat. We gaan ook in op de oorsprong van het vak NCZ en op de algemene richtlijnen rond NCZ. In het vak ‘Morele opvoeding’ behandelen we waarden, normen, waardenvorming en theorieën over morele opvoeding. We gaan ook dieper in op de procesdoelen van het vak NCZ.

Module 1: de meest theoretische module waarbij dieper ingegaan wordt de termen vrijzinnigheid, humanisme, vrij onderzoek, waarden, normen, procesdoelen leerplan, enz.

Module 2: Uitdieping module 1 maar vanuit praktisch oogpunt. Concrete lessen waarbinnen een gastspreker wordt uitgenodigd, de voorbereiding van en nabespreking van dergelijk klasbezoek wordt bekeken, enz.

Praktijk

In het praktische gedeelte ligt de nadruk op observatie en reflectie. Hoe ziet een goede les NCZ eruit? Welke specifieke werkvormen worden gebruikt? Tijdens de stagelessen ga je dan zelf aan de slag in de verschillende graden van de basisschool.

Module 3: praktijkgerichte module waarbinnen 20u stage wordt afgelegd (10/10) en gewerkt wordt vanuit de vragen: “Wie ben ik als Leerkracht NCZ?” En “Hoe vul ik mijn lessen en klasmanagement in vertrekkende vanuit mijn belangrijkste waarden en normen.

Module 4: is een praktisch gerichte module waarbinnen ethisch denken verder wordt uitgediept

Module 5: is een uitbreidingsmodule waar en uitbreidende stage van 16u kan gevolgd worden. Hier ligt de nadruk op zelf les geven in de verschillende graden van de basisschool.

Course unit descriptions for this study programme

Data en locatie

De lessen gaan door op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 17u45.

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Module 1 zal geëvalueerd worden aan de hand van een schriftelijk examen. Het examen van module 2 zal een mondeling examen zijn, met schriftelijke voorbereiding en module 3 wordt geëvalueerd op basis van praktijkoefeningen en opdrachten.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een pedagogisch diploma.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1001030.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2023 bedraagt €495 voor het volledige traject. Het is ook mogelijk om 2 modules naar keuze te volgen, de kostprijs voor 2 modules bedraagt dan €345.

Contactpersoon

rony.moortgat [at] howest.be (Rony Moortgat)title="Niet-confessionele zedenleer "

Steun­maatregelen

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

What documents should you have in hand?

  • A copy of your ID (front and back) will be requested during online registration.
  • You will also need to upload a copy of your higher education diploma.

Online registration

After registering

  • After completing your online registration, you will receive an e-mail with all the information needed to complete your enrolment.
  • After your file has been checked and processed by Howest, you will receive your contract and a request for payment of tuition fees and extra study costs, delivered electronically.

Meet Howest Academy

Stay informed

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Rony Moortgat

Aanspreekpunt Postgraduaat

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diploma-contract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Voor een Postgraduaat:

Je bent definitief ingeschreven nadat je je voorregistratie online hebt afgewerkt en deze digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de studentenadministratie, ontvang je je inloggegevens en de factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor een Microdegree:

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werdt en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform fat ter beschikking wordt gestled van de studenten. https://leho.howest.be/ (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be