Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom?

In deze opleiding helpen we je graag om technologie op een constructieve en effectieve manier in te zetten in je lespraktijk. Het potentieel van educatieve technologie ligt namelijk in handen van lesgevers zoals jij. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden en kansen, maar durven ook valkuilen en drempels benoemen en hoe daarmee om te gaan.

Wat?

Je leert doordacht digitale tools en bronnen inzetten tijdens en naast je lessen, steeds vertrekkend vanuit een bepaald doel. Tijdens het traject bouw je verder op jouw eigen ervaringen en vaardigheden als lesgever. Je krijgt hiervoor handvatten aangereikt die gebaseerd zijn op de meest recente inzichten binnen het onderwijsveld.

In de opleidingsonderdelen Digitale leeractiviteiten en Digitale bronnen leer je vooral technologie kennen als jouw ‘side-kick’, een versterkende factor binnen je eigen lespraktijk.
Digitaal evalueren en Digitaal differentiëren richt zich vooral op het ondersteunen en opvolgen van je leerlingen met technologie.
Je maakt het plaatje af met het opleidingsonderdeel Professionele betrokkenheid waarin je je eigen leerproces in kaart brengt en leert hoe je de schat aan info kunt delen met je collega’s en directie.

Lees meer over concrete inhouden in het opleidingsprogramma.

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot leerkrachten derde graad basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs. Ook andere opleiders kunnen aansluiten.

Het niveau van je eigen digitale competenties is van ondergeschikt belang. We bieden voor elk wat wils: van ontdekkend gebruiker tot expert of zelfs pionier. Je tekent een persoonlijk traject uit met als doel je eigen competenties (en misschien zelfs die van je collega's) naar een hoger niveau te tillen.

Hoe?

Het traject biedt een mooie mix van asynchrone en synchrone lessen, van online contactmomenten en zelfstudie. Zo ervaar je zelf ook de verschillende modaliteiten van blended learning en kun je je studie optimaal combineren met werk en gezin. De opleiding is praktijkgericht en houdt rekening met je beginsituatie en individuele expertise en leervraag. Opdrachten en inhoud kaderen steeds binnen deze context en we zetten in op bruikbaarheid en onmiddellijke inzetbaarheid van hetgeen je geleerd hebt.

Wil je de opleiding spreiden? Of wil je slechts één opleidingsonderdeel opnemen? Dat kan ook. Neem contact op met griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert) om je traject te optimaliseren.

digdid1

Wanneer gaan de lessen door?

Je kunt de meeste inhouden zelfstandig verwerken. Toch laten we je niet los: we begeleiden je in je persoonlijk traject en zetten in op het uitbouwen van een lerend netwerk.

We ontmoeten je graag op de startdag op woensdag 9 oktober 2024 in Brugge - campus Station. We leren elkaar kennen, vertellen je meer over de praktische kant van de opleiding, maken je wegwijs op de leeromgeving en dompelen je onder in enkele praktische workshops.

Eindigen doen met een intervisiedag op woensdag 28 mei 2025 in Brugge - campus Station waarbij we ervaringen en expertise delen.

Tussendoor ga je zelfstandig aan de slag met leerpaden waarin aanbod wordt afgewisseld met oefeningen. Tijdens online check-ins en inhoudelijke sessies, kun je vragen stellen, ervaringen uitwisselen en worden bepaalde inhouden uitgediept.

Download de kalender

Welke inhoud komt aan bod?

Het postgraduaat loopt over 1 academiejaar en volgt het Europees referentiekader voor de digitale competenties van leraren (DigCompEdu).

Professionele betrokkenheid

Actief inzetten op je eigen professionalisering en reflecteren over je eigen didactische ICT-vaardigheden; het zijn essentiële factoren om levenslang te leren.

 • Reflectie en samenwerking 1: in kaart brengen van eigen digitale geletterdheid en ICT-vaardigheid
 • Reflectie en samenwerking 2: formuleren van professionaliseringsvraag en -mogelijkheden
 • Reflectie en samenwerking 3: communicatie op schoolniveau, beleid, visie en omgaan met weerstand
 • Technologie in onderwijs 1: basishandelingen
 • Technologie in onderwijs 2: categoriseren en bijhouden van digitale tools, vakdidactische toepassingen
 • Technologie in onderwijs 3: digitale technologieën en infrastructuur, hardware trouble shooting

In deze module ben je vooral bezig met het vormgeven van je eigen professionaliseringstraject én dat van je team. De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgerichte coachmomenten online.

Lesgever: Kenny Blockhuys

Digitale leeractiviteiten

Zelfgestuurd leren wordt belangrijker dan ooit. Technologie maakt dit mogelijk en verhoogt niet alleen de leerwinst, maar ook de efficiëntie van de leerkracht. Tools die interactie verhogen én automatische analyses maken, versterken onze lespraktijk en verhogen onze eigen efficiëntie.

 • Futureproof lesgeven 1: modellen en kaders, wetenschappelijke inzichten i.v.m. (digitale) innovatie en transformatie
 • Futureproof lesgeven 2: trends in onderwijs - AR, VR, AI ...
 • Begeleiden 1: praktische tools
 • Begeleiden 2: tools voor interactie in de les
 • Begeleiden 3: digitale inclusie
 • Zelfregulerend leren 1: interactieve visuele communicatie
 • Zelfregulerend leren 2: leerpaden
 • Zelfregulerend leren 3: blended leren
 • Samenwerkend leren 1: online samenwerken
 • Samenwerkend leren 2: game based learning en gamification

Lesgevers: Phéline Roels

Digitale bronnen

Het selecteren, creëren en delen van digitale middelen is een belangrijke vaardigheid van de leerkracht.

 • Ontwerpmodule 1: Instructional Design
 • Ontwerpmodule 2: Basic Design Principes
 • Ontwerpmodule 3: Multimediaprincipes
 • Ontwerpmodule 4: Auteursrechten en privacy
 • Uitvoering 1: Pimp your presentation (optimaliseren presentaties, interactieve visuele communicatie, infographics ...)
 • Uitvoering 2: Kennisclips en video
 • Uitvoering 3: Podcast

Lesgevers: Line Vanhauwere

Digitaal evalueren

Het leerproces van de leerling breng je in kaart door gericht te observeren en evalueren. Feedback is een essentieel onderdeel hiervan en kan deels versterkt worden door het inzetten van technologie. Learning analytics brengen je tot gepersonaliseerd onderwijs.

 • Evalueren: modellen en kaders, wetenschappelijke inzichten i.v.m. evalueren, formatief handelen, (digitaal) toetsen en feedback die werkt
 • Feedback & planning: technologie om digitaal te evalueren, feedback te geven en feedbackgeletterdheid van leerlingen te verhogen; technologie voor zelf- en peerevaluatie
 • Analyseren van data: technologie om data over leerprocessen en -resultaten van leerlingen te verzamelen en te analyseren; learning analytics

Lesgever: Mitte Schroeven

Digitaal differentiëren

Digitale tools kunnen de betrokkenheid verhogen als ze van bij het ontwerp reeds rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Op die manier vergroot het zelfregulerend vermogen van leerlingen en verhoogt de externe motivatie.

 • Actieve betrokkenheid: mogelijkheden van gedifferentieerde en gepersonaliseerde activiteiten bij peer teaching en coaching; adaptieve leerpaden
 • Toegankelijkheid en inclusie: modellen en kaders rond inclusie en UDL; specifieke technologie om in te spelen op specifieke noden van alle leerlingen
 • Differentiatie en personalisatie: digitale werkvormen om alle leerlingen passend te ondersteunen

Lesgever: Erik Devlies

Data en locatie

De fysieke lesmomenten vinden plaats in Campus Brugge Station – BST 5 en Mind- and Makerspace.
Er is één fysieke startdag in oktober en één fysieke einddag in mei. Tussendoor zijn er voor elk opleidingsonderdeel enkele online check-ins (zie kalender).
Daarnaast is er een asynchroon aanbod, te verwerken wanneer het jou past.

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

We zorgen voor bite size leermodules die je in een korte tijd kunt afwerken zodat je tijd hebt om met de inhoud ook effectief aan de slag te gaan.

Evaluatiemethode

Er zijn geen examens. De evaluatie bestaat uit een eindopdracht per opleidingsonderdeel (meteen bruikbaar in je lespraktijk) en het uitbouwen van een portfolio.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel die door een hogeschool kan uitgereikt worden in het kader van permanente vorming. Dit zal in de toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor levenslang leren.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Dit postgraduaat richt zich in eerste instantie tot leerkrachten (derde graad basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs). Ook andere opleiders kunnen aansluiten.
Heb je een ander diploma en heb je interesse in deelname aan dit postgraduaat? Neem dan contact op met griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert) voor meer concrete informatie.
Het hebben van een bachelor of graduaatsdiploma is een noodzakelijke startvoorwaarde.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de code ODB-1002006.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2024 bedraagt 895 euro.

Contactpersoon

griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert)

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus
Infoavond
Dinsdag 18 juni
VAN 18u TOT 20u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Troeven van de opleiding

Link met het werkveld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Griet Bogaert

Griet Bogaert

Aanspreekpunt Postgraduaat

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

 • Voor een graduaats diploma:
  Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
 • Voor microdegrees:
  Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.