Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom?

In deze opleiding helpen we je graag om technologie op een constructieve en effectieve manier in te zetten in je lespraktijk. Het potentieel van educatieve technologie ligt namelijk in handen van lesgevers zoals jij. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden en kansen, maar durven ook valkuilen en drempels benoemen en hoe daarmee om te gaan.

Wat?

Je leert doordacht digitale tools en bronnen inzetten tijdens en naast je lessen, steeds vertrekkend vanuit een bepaald doel. Tijdens het traject bouw je verder op jouw eigen ervaringen en vaardigheden als lesgever. Je krijgt hiervoor handvatten aangereikt die gebaseerd zijn op de meest recente inzichten binnen het onderwijsveld.

In de opleidingsonderdelen Digitale leeractiviteiten en Digitale bronnen leer je vooral technologie kennen als jouw ‘side-kick’, een versterkende factor binnen je eigen lespraktijk.
Digitaal evalueren en Digitaal differentiëren richt zich vooral op het ondersteunen en opvolgen van je leerlingen met technologie.
Je maakt het plaatje af met het opleidingsonderdeel Professionele betrokkenheid waarin je je eigen leerproces in kaart brengt en leert hoe je de schat aan info kunt delen met je collega’s en directie.

Lees meer over concrete inhouden in het opleidingsprogramma.

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot leerkrachten derde graad basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs. Ook andere opleiders kunnen aansluiten.

Het niveau van je eigen digitale competenties is van ondergeschikt belang. We bieden voor elk wat wils: van ontdekkend gebruiker tot expert of zelfs pionier. Je tekent een persoonlijk traject uit met als doel je eigen competenties (en misschien zelfs die van je collega's) naar een hoger niveau te tillen.

Hoe?

Het traject biedt een mooie mix van asynchrone en synchrone lessen, van online contactmomenten en zelfstudie. Zo ervaar je zelf ook de verschillende modaliteiten van blended learning en kun je je studie optimaal combineren met werk en gezin. De opleiding is praktijkgericht en houdt rekening met je beginsituatie en individuele expertise en leervraag. Opdrachten en inhoud kaderen steeds binnen deze context en we zetten in op bruikbaarheid en onmiddellijke inzetbaarheid van hetgeen je geleerd hebt.

Wil je de opleiding spreiden? Of wil je slechts één opleidingsonderdeel opnemen? Dat kan ook. Neem contact op met griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert) om je traject te optimaliseren.

digdid1

Wanneer gaan de lessen door?

Je kunt de meeste inhouden zelfstandig verwerken. Toch laten we je niet los: we begeleiden je in je persoonlijk traject en zetten in op het uitbouwen van een lerend netwerk.

We ontmoeten je graag op de startdag op woensdag 11 oktober 2023 in Brugge - campus Station. We leren elkaar kennen, vertellen je meer over de praktische kant van de opleiding, maken je wegwijs op de leeromgeving en dompelen je onder in enkele praktische workshops.

Eindigen doen met een intervisiedag op woensdag 22 mei 2024 in Brugge - campus Station waarbij we ervaringen en expertise delen.

Tussendoor ga je zelfstandig aan de slag met leerpaden waarin aanbod wordt afgewisseld met oefeningen. Tijdens online check-ins, kun je vragen stellen, ervaringen uitwisselen en worden bepaalde inhouden uitgediept.

Download de kalender

Welke inhoud komt aan bod?

Het postgraduaat loopt over 1 academiejaar en volgt het Europees referentiekader voor de digitale competenties van leraren (DigCompEdu).

Professionele betrokkenheid

Actief inzetten op je eigen professionalisering en reflecteren over je eigen didactische ICT-vaardigheden; het zijn essentiële factoren om levenslang te leren.

 • Reflectie en samenwerking 1: in kaart brengen van eigen digitale geletterdheid en ICT-vaardigheid
 • Reflectie en samenwerking 2: formuleren van professionaliseringsvraag en -mogelijkheden
 • Reflectie en samenwerking 3: communicatie op schoolniveau, beleid, visie en omgaan met weerstand
 • Technologie in onderwijs 1: basishandelingen
 • Technologie in onderwijs 2: categoriseren en bijhouden van digitale tools, vakdidactische toepassingen
 • Technologie in onderwijs 3: digitale technologieën en infrastructuur, hardware trouble shooting

In deze module ben je vooral bezig met het vormgeven van je eigen professionaliseringstraject én dat van je team. De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgerichte coachmomenten online.

Lesgever: Kenny Blockhuys

Digitale leeractiviteiten

Zelfgestuurd leren wordt belangrijker dan ooit. Technologie maakt dit mogelijk en verhoogt niet alleen de leerwinst, maar ook de efficiëntie van de leerkracht. Tools die interactie verhogen én automatische analyses maken, versterken onze lespraktijk en verhogen onze eigen efficiëntie.

 • Futureproof lesgeven 1: modellen en kaders, wetenschappelijke inzichten i.v.m. (digitale) innovatie en transformatie
 • Futureproof lesgeven 2: trends in onderwijs - AR, VR, AI ...
 • Begeleiden 1: praktische tools
 • Begeleiden 2: tools voor interactie in de les
 • Begeleiden 3: digitale inclusie
 • Zelfregulerend leren 1: interactieve visuele communicatie
 • Zelfregulerend leren 2: leerpaden
 • Zelfregulerend leren 3: blended leren
 • Samenwerkend leren 1: online samenwerken
 • Samenwerkend leren 2: game based learning en gamification

Lesgevers: Phéline Roels, Kim Dekeyser, Griet Bogaert

Digitale bronnen

Het selecteren, creëren en delen van digitale middelen is een belangrijke vaardigheid van de leerkracht.

 • Ontwerpmodule 1: Instructional Design
 • Ontwerpmodule 2: Basic Design Principes
 • Ontwerpmodule 3: Multimediaprincipes
 • Ontwerpmodule 4: Auteursrechten en privacy
 • Uitvoering 1: Pimp your presentation (optimaliseren presentaties, interactieve visuele communicatie, infographics ...)
 • Uitvoering 2: Kennisclips en video
 • Uitvoering 3: Podcast

Lesgevers: Line Vanhauwere, Griet Bogaert

Digitaal evalueren

Het leerproces van de leerling breng je in kaart door gericht te observeren en evalueren. Feedback is een essentieel onderdeel hiervan en kan deels versterkt worden door het inzetten van technologie. Learning analytics brengen je tot gepersonaliseerd onderwijs.

 • Evalueren: modellen en kaders, wetenschappelijke inzichten i.v.m. evalueren, formatief handelen, (digitaal) toetsen en feedback die werkt
 • Feedback & planning: technologie om digitaal te evalueren, feedback te geven en feedbackgeletterdheid van leerlingen te verhogen; technologie voor zelf- en peerevaluatie
 • Analyseren van data: technologie om data over leerprocessen en -resultaten van leerlingen te verzamelen en te analyseren; learning analytics

Lesgever: Mitte Schroeven

Digitaal differentiëren

Digitale tools kunnen de betrokkenheid verhogen als ze van bij het ontwerp reeds rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Op die manier vergroot het zelfregulerend vermogen van leerlingen en verhoogt de externe motivatie.

 • Actieve betrokkenheid: mogelijkheden van gedifferentieerde en gepersonaliseerde activiteiten bij peer teaching en coaching; adaptieve leerpaden
 • Toegankelijkheid en inclusie: modellen en kaders rond inclusie en UDL; specifieke technologie om in te spelen op specifieke noden van alle leerlingen
 • Differentiatie en personalisatie: digitale werkvormen om alle leerlingen passend te ondersteunen

Lesgever: nog te bepalen, maar we vinden ook hier zeker een topper voor!

Data en locatie

De fysieke lesmomenten vinden plaats in Campus Brugge Station – BST 5 en Mind- and Makerspace.
Er is één fysieke startdag in oktober en één fysieke einddag in mei. Tussendoor zijn er voor elk opleidingsonderdeel enkele online check-ins (zie kalender).
Daarnaast is er een asynchroon aanbod, te verwerken wanneer het jou past.

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

We zorgen voor bite size leermodules die je in een korte tijd kunt afwerken zodat je tijd hebt om met de inhoud ook effectief aan de slag te gaan.

Evaluatiemethode

Er zijn geen examens. De evaluatie bestaat uit een eindopdracht per opleidingsonderdeel (meteen bruikbaar in je lespraktijk) en het uitbouwen van een portfolio.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel die door een hogeschool kan uitgereikt worden in het kader van permanente vorming. Dit zal in de toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor levenslang leren.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Dit postgraduaat richt zich in eerste instantie tot leerkrachten (derde graad basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs). Ook andere opleiders kunnen aansluiten.
Heb je een ander diploma en heb je interesse in deelname aan dit postgraduaat? Neem dan contact op met griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert) voor meer concrete informatie.
Het hebben van een bachelor of graduaatsdiploma is een noodzakelijke startvoorwaarde.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de code ODB-1002006.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2023 bedraagt 895 euro.

Contactpersoon

griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert)title="Digitale didactiek"

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus
Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Blijf op de hoogte

Troeven van de opleiding

Link met het werkveld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Griet Bogaert

Griet Bogaert

Aanspreekpunt Postgraduaat

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO-portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Voor een Postgraduaat:

Je bent definitief ingeschreven nadat je je voorregistratie online hebt afgewerkt en deze digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de studentenadministratie, ontvang je je inloggegevens en de factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor een Microdegree:

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werd en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten. https://leho.howest.be/ (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be