Skip to main content

Waarom?

In deze opleiding helpen we je graag om technologie op een constructieve en effectieve manier in te zetten in je lespraktijk. Het potentieel van educatieve technologie ligt namelijk in handen van lesgevers zoals jij. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden en kansen, maar durven ook valkuilen en drempels benoemen en hoe daarmee om te gaan.

Wat?

Je leert doordacht digitale tools en bronnen inzetten tijdens en naast je lessen, steeds vertrekkend vanuit een bepaald doel. Tijdens het traject bouw je verder op jouw eigen ervaringen en vaardigheden als lesgever. Je krijgt hiervoor handvatten aangereikt die gebaseerd zijn op de meest recente inzichten binnen het onderwijsveld.

In de opleidingsonderdelen Digitale leeractiviteiten en Digitale bronnen leer je vooral technologie kennen als jouw ‘side-kick’, een versterkende factor binnen je eigen lespraktijk.
Digitaal evalueren en Digitaal differentiëren richt zich vooral op het ondersteunen en opvolgen van je leerlingen met technologie.
Je maakt het plaatje af met het opleidingsonderdeel Professionele betrokkenheid waarin je je eigen leerproces in kaart brengt en leert hoe je de schat aan info kunt delen met je collega’s en directie.

Lees meer over concrete inhouden in het opleidingsprogramma.

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot leerkrachten derde graad basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs. Ook andere opleiders kunnen aansluiten.

Het niveau van je eigen digitale competenties is van ondergeschikt belang. We bieden voor elk wat wils: van ontdekkend gebruiker tot expert of zelfs pionier. Je tekent een persoonlijk traject uit met als doel je eigen competenties (en misschien zelfs die van je collega's) naar een hoger niveau te tillen.

Hoe?

Het traject biedt een mooie mix van asynchrone en synchrone lessen, van online contactmomenten en zelfstudie. Zo ervaar je zelf ook de verschillende modaliteiten van blended learning en kun je je studie optimaal combineren met werk en gezin. De opleiding is praktijkgericht en houdt rekening met je beginsituatie en individuele expertise en leervraag. Opdrachten en inhoud kaderen steeds binnen deze context en we zetten in op bruikbaarheid en onmiddellijke inzetbaarheid van hetgeen je geleerd hebt.

Wil je de opleiding spreiden? Of wil je slechts één opleidingsonderdeel opnemen? Dat kan ook. Neem contact op met griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert) om je traject te optimaliseren.

digdid1

Wanneer gaan de lessen door?

Je kunt de meeste inhouden zelfstandig verwerken. Toch laten we je niet los: we begeleiden je in je persoonlijk traject en zetten in op het uitbouwen van een lerend netwerk.

We ontmoeten je graag op de startdag op woensdag 9 oktober 2024 in Brugge - campus Station. We leren elkaar kennen, vertellen je meer over de praktische kant van de opleiding, maken je wegwijs op de leeromgeving en dompelen je onder in enkele praktische workshops.

Eindigen doen met een intervisiedag op woensdag 28 mei 2025 in Brugge - campus Station waarbij we ervaringen en expertise delen.

Tussendoor ga je zelfstandig aan de slag met leerpaden waarin aanbod wordt afgewisseld met oefeningen. Tijdens online check-ins en inhoudelijke sessies, kun je vragen stellen, ervaringen uitwisselen en worden bepaalde inhouden uitgediept.

Download de kalender

Welke inhoud komt aan bod?

Het postgraduaat loopt over 1 academiejaar en volgt het Europees referentiekader voor de digitale competenties van leraren (DigCompEdu).

Professionele betrokkenheid

Actief inzetten op je eigen professionalisering en reflecteren over je eigen didactische ICT-vaardigheden; het zijn essentiële factoren om levenslang te leren.

 • Reflectie en samenwerking 1: in kaart brengen van eigen digitale geletterdheid en ICT-vaardigheid
 • Reflectie en samenwerking 2: formuleren van professionaliseringsvraag en -mogelijkheden
 • Reflectie en samenwerking 3: communicatie op schoolniveau, beleid, visie en omgaan met weerstand
 • Technologie in onderwijs 1: basishandelingen
 • Technologie in onderwijs 2: categoriseren en bijhouden van digitale tools, vakdidactische toepassingen
 • Technologie in onderwijs 3: digitale technologieën en infrastructuur, hardware trouble shooting

In deze module ben je vooral bezig met het vormgeven van je eigen professionaliseringstraject én dat van je team. De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgerichte coachmomenten online.

Lesgever: Kenny Blockhuys

Digitale leeractiviteiten

Zelfgestuurd leren wordt belangrijker dan ooit. Technologie maakt dit mogelijk en verhoogt niet alleen de leerwinst, maar ook de efficiëntie van de leerkracht. Tools die interactie verhogen én automatische analyses maken, versterken onze lespraktijk en verhogen onze eigen efficiëntie.

 • Futureproof lesgeven 1: modellen en kaders, wetenschappelijke inzichten i.v.m. (digitale) innovatie en transformatie
 • Futureproof lesgeven 2: trends in onderwijs - AR, VR, AI ...
 • Begeleiden 1: praktische tools
 • Begeleiden 2: tools voor interactie in de les
 • Begeleiden 3: digitale inclusie
 • Zelfregulerend leren 1: interactieve visuele communicatie
 • Zelfregulerend leren 2: leerpaden
 • Zelfregulerend leren 3: blended leren
 • Samenwerkend leren 1: online samenwerken
 • Samenwerkend leren 2: game based learning en gamification

Lesgevers: Inge De Cleyn & mystery guests

Digitale bronnen

Het selecteren, creëren en delen van digitale middelen is een belangrijke vaardigheid van de leerkracht.

 • Ontwerpmodule 1: Instructional Design
 • Ontwerpmodule 2: Basic Design Principes
 • Ontwerpmodule 3: Multimediaprincipes
 • Ontwerpmodule 4: Auteursrechten en privacy
 • Uitvoering 1: Pimp your presentation (optimaliseren presentaties, interactieve visuele communicatie, infographics ...)
 • Uitvoering 2: Kennisclips en video
 • Uitvoering 3: Podcast

Lesgevers: Line Vanhauwere

Digitaal evalueren

Het leerproces van de leerling breng je in kaart door gericht te observeren en evalueren. Feedback is een essentieel onderdeel hiervan en kan deels versterkt worden door het inzetten van technologie. Learning analytics brengen je tot gepersonaliseerd onderwijs.

 • Evalueren: modellen en kaders, wetenschappelijke inzichten i.v.m. evalueren, formatief handelen, (digitaal) toetsen en feedback die werkt
 • Feedback & planning: technologie om digitaal te evalueren, feedback te geven en feedbackgeletterdheid van leerlingen te verhogen; technologie voor zelf- en peerevaluatie
 • Analyseren van data: technologie om data over leerprocessen en -resultaten van leerlingen te verzamelen en te analyseren; learning analytics

Lesgever: Mitte Schroeven

Digitaal differentiëren

Digitale tools kunnen de betrokkenheid verhogen als ze van bij het ontwerp reeds rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Op die manier vergroot het zelfregulerend vermogen van leerlingen en verhoogt de externe motivatie.

 • Actieve betrokkenheid: mogelijkheden van gedifferentieerde en gepersonaliseerde activiteiten bij peer teaching en coaching; adaptieve leerpaden
 • Toegankelijkheid en inclusie: modellen en kaders rond inclusie en UDL; specifieke technologie om in te spelen op specifieke noden van alle leerlingen
 • Differentiatie en personalisatie: digitale werkvormen om alle leerlingen passend te ondersteunen

Lesgever: Erik Devlies

Data en locatie

De fysieke lesmomenten vinden plaats in Campus Brugge Station – BST 5 en Mind- and Makerspace.
Er is één fysieke startdag in oktober en één fysieke einddag in mei. Tussendoor zijn er voor elk opleidingsonderdeel enkele online check-ins (zie kalender).
Daarnaast is er een asynchroon aanbod, te verwerken wanneer het jou past.

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

We zorgen voor bite size leermodules die je in een korte tijd kunt afwerken zodat je tijd hebt om met de inhoud ook effectief aan de slag te gaan.

Evaluatiemethode

Er zijn geen examens. De evaluatie bestaat uit een eindopdracht per opleidingsonderdeel (meteen bruikbaar in je lespraktijk) en het uitbouwen van een portfolio.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel die door een hogeschool kan uitgereikt worden in het kader van permanente vorming. Dit zal in de toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor levenslang leren.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Dit postgraduaat richt zich in eerste instantie tot leerkrachten (derde graad basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs). Ook andere opleiders kunnen aansluiten.
Heb je een ander diploma en heb je interesse in deelname aan dit postgraduaat? Neem dan contact op met griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert) voor meer concrete informatie.
Het hebben van een bachelor of graduaatsdiploma is een noodzakelijke startvoorwaarde.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de code ODB-1002006.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2024 bedraagt 895 euro.

Contactpersoon

griet.bogaert [at] howest.be (Griet Bogaert)

Steun­maatregelen

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

What documents should you have in hand?

 • A copy of your ID (front and back) will be requested during online registration.
 • You will also need to upload a copy of your higher education diploma.

Online registration

After registering

 • After completing your online registration, you will receive an e-mail with all the information needed to complete your enrolment.
 • After your file has been checked and processed by Howest, you will receive your contract and a request for payment of tuition fees and extra study costs, delivered electronically.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus
Info days
Read more

Meet Howest Academy

Troeven van de opleiding

Link met het werkveld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Griet Bogaert

Griet Bogaert

Aanspreekpunt Postgraduaat

Completing the online registration implies that you are officially enrolled and commits you to paying the registration fee. After your file is processed, you will receive an email with an invoice for payment of the registration fee.

Most advanced programmes (such as micro degrees and post-graduate programmes) are not eligible for scholarships or reduced fees. That type of financial assistance is reserved for students within the standard programmes (bachelor's). However, there are other possibilities offered by the Flemish government such as Flemish educational allowance, KMO-portefeuille and study vouchers.

Yes, it is possible. Please send your account number and billing details to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be). The refund for the originally paid registration fee will only be made after registration of payment with the SME-wallet. You will therefore temporarily have a double payment pending.

If your training is partially or fully funded through financial assistance (SME, Flemish training leave, Flemish educational allowance, Flemish training vouchers), it is important to check the terms of the financial assistance programme concerning compulsory attendance. Students are responsible for having their attendance formally registered by the lecturers.

The coordinator of your course will indicate which platform will be used for short-term courses. For long-term programmes, your course material can be found on leho.howest.be. You can log in with the details you received from the registrar’s office after enrolment.

Send an e-mail to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) and you will get a quick reply.

For short-term postgraduate courses, direct registration via the webpage is final and binding. For diploma and credit courses such as bachelor’s, associates and microdegrees, pre-registration is not binding, but it assures you a place in the programme.

 • For associates degree:
  You are officially enrolled once you have completed your pre-registration online and signed it digitally. After processing and approval of your online registration by the registrar’s office, you will receive login details and an invoice for payment of the registration fee.
 • For microdegrees:
  You are officially enrolled after your pre-registration has been processed by the student registrar and after you have signed your programme contract. This can be done manually or digitally via the digital student learning platform: https://leho.howest.be/ (shortcut at the bottom -> ibamaflex -> important information).

Payment of the registration fee must be made no later than 1 October or - if the course starts at another time - within 15 days of registration. For payments made by invoice, the latest payment date mentioned on the invoice applies. Only in exceptional cases will instalment payments be allowed and only if an instalment plan has been submitted and agreed to by Howest's financial officer. Please contact us at howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) for more information.

Ben je ingeschreven voor een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat, een micro degree en/of een navorming? Dan kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning in je studiekosten.

Heb je hier toch vragen rond? Neem contact op met de sociale dienst van Stuvo