Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarover?

In deze opleiding komen alle aspecten van circulair bouwen aan bod. Dit gaat verder dan het hergebruik van materialen. Wie circulair bouwt, doet dit op de fundamenten van een circulaire omgeving. We focussen op thema’s zoals context, participatie en integratie, hergebruik en recyclage, collectieve oplossingen, scenarioplanning, het sluiten van water- en energiekringlopen en beleid.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot architecten, beleidsmedewerkers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, aannemers en andere geïnteresseerden.

Waarom?

Circulair bouwen is de toekomst! Je krijgt bovendien les van gerenommeerde specialisten.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Howest hogeschool en VIBE vzw.

De uitwerking van de opleiding gerealiseerd werd met de steun van het Fonds ING Voor een meer circulaire economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

postgraduaat circulair bouwen postgraduaat circulair bouwen

Wat zal je leren?

Circulair bouwen is een echte hands-on opleiding. De studenten krijgen ’s ochtends theorielessen waarbij ze de verworven inzichten in de namiddag toepassen op een concrete case.

Er worden ook 2 praktijkdagen en een studiereis georganiseerd voor wie het volledige traject volgt.

Een gemiddeld dagschema ziet er zo uit:

 • 09u00-09u15: Intro
 • 09u15-10u45: Lezing 1
 • 10u45-11u00: Pauze
 • 11u00-12u30: Lezing 2
 • 12u30-13u30: Lunchpauze
 • 13u30-17:00: Ontwerpatelier

Module 1: Circulaire Stedenbouw

In de module Circulaire Stedenbouw worden handvaten aangereikt om de transitie naar circulaire steden & gemeenten op gang te brengen en te versnellen, zowel wat betreft het gezonder maken van het metabolisme van de stad/de gemeente en sluiten van kringlopen (denk aan hergebruik van sites en gebouwen, modulair en veranderingsgericht bouwen, lokale energieopwekking en opslag, lokale waterzuivering…) en het integreren van korte ketens (stadslandbouw, lokale bouwmaterialen, hergebruik van warmte van nabijgelegen industrie…), als wat betreft nieuwe samenwerkings- en participatiemodellen, beleidsinstrumenten… die deze systeemverandering ondersteunen of kunnen sturen.

 • Maatschappelijke uitdagingen
 • Inspelen op de context
 • Participatie en integratie
 • Hergebruik en recyclage
 • Collectieve oplossingen
 • Sluiten van water- en energiekringlopen
 • Kwaliteitsbewaking
 • Rol van het beleid

Module 2: Circulair Gebouwontwerp

Tijdens het tweede semester gaan we dieper in op het Circulaire Gebouwontwerp. Binnen deze module streven we naar een gebouwontwerp dat op alle vlakken geïntegreerd wordt in de transitie naar een circulaire economie. Alle aspecten van het bouwproces worden onder de loep genomen. Niet enkel op vlak van materialen, energie en water zoeken we naar een andere manier van ontwerpen en bouwen, maar ook de volgorde van het bouwproces, de actoren die inspelen op elkaar, de mogelijke scenario’s worden getoetst.

 • Kader en context
 • Visie en scenario
 • Hergebruik & upcycling
 • Ontwerprichtlijnen gebouw
 • Water- en energiestromen
 • Circulaire materialen & producten
 • Data en beheer
 • Circulair beleid en aanbesteding

We maken ruimte voor kennisoverdracht, discussie, voorbeeldprojecten en een praktijkoefening in een multidisciplinaire samenwerking. Dankzij deze combinatie worden studenten gevoed met actuele informatie en kennis, leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en leren ze theorie om te zetten naar de praktijk.

Van wie zal je les krijgen?

Er zijn drie vaste begeleiders:

Hannelore Goens

Hannelore is architect met verschillende jaren praktijkervaring. Ze heeft als onderzoeker gewerkt aan Europese innovatieve onderzoeksprojecten die onderzoek deden naar biobased bouwen (Grow2Build) en circulair bouwen (BAMB). Binnen deze projecten was ze verantwoordelijk voor het maken van LCA’s, schrijven van publicaties, de coördinatie van de circulaire proefprojecten. Momenteel werkt ze als lector bij Howest, waar ze o.a. verantwoordelijk is voor de integratie van het aspect duurzaamheid in de opleiding Toegepaste Architectuur. Daarnaast zit ze ook in het basisteam van de nieuwe opleiding Built Environment.

Eva Heuts

Eva is architect-stedenbouwkundige en heeft zowel bij VIBE als in haar vorige functie als stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk planner bij studiebureau Stramien ruime ervaring met duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking en -verdichting, de herstructurering van bestaande wijken, de herbestemming van leegstaande sites en gebouwen, ontwerpend onderzoek op verschillende niveaus… Als projectcoördinator voor het VLAIO-proeftuinproject RenoseeC heeft ze bovendien ervaring als onderzoeker met betrekking tot collectief renoveren in kansarme wijken. Eva is tevens medeauteur van de boeken ‘Duurzame stedenbouw in woord en beeld’ en ‘Stedenbouw kan ook zo: toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning’. Bij VIBE zette ze de stap naar regeneratieve ontwikkeling en ‘living systems thinking’.

Yara Helsen

Yara is ingenieur-architecte van opleiding. Na een stageperiode is ze sinds 2018 aan de slag als architecte bij het Mechelse bureau DG architecten. Yara is gebeten door duurzaamheid, de klimaatproblematiek en circulair bouwen. Ze volgde de verdiepende postgraduaatopleiding aan Howest Hogeschool om haar kennis over het topic uit te breiden. Als experte circulair bouwen wil ze bij VIBE haar kennis delen met anderen. Yara haar ambitie is om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de voordelen van circulair bouwen en daarbij haar eigen kennis over het onderwerp te verruimen.

Lesgevers

Onder andere Luc Eeckhout (evr-architecten), Tim Devos (Endeavour), Bart Verstappen (evr-architecten), Philippe Teughels (Van Roey), Tim Vekemans (RE-ST), Bram Tack (Leiedal), Nikolaj De Meulder (Rofu), Stijn Elsen (KADER Studio), Han Vandevyvere (VITO), Bie Vancraeynest (Toestand vzw), Björn Denecker (WVI), Hannelore Akkermans (PAKT), Karel Lootens (Wooncoop) en anderen.

Data en locatie

Deze opleiding gaat door van 22/09/2023 tot 26/01/2024 (Module Circulaire Stedenbouw) en van 23/02/2024 tot 07/06/2024 (Module Circulair Gebouwenontwerp) in Howest, Campus Brugge Station – BST5, Rijselstraat 5, 8200 Brugge.

De lessen gaan door op vrijdag van 9u-17u.

Module Circulaire Stedenbouw

Datum Thema Locatie Theorie Theorie + Praktijk
22/09/2023 Maatschappelijke uitdagingen Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
29/09/2023 Inspelen op de context Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
06/10/2023 Participatie en integratie Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
13/10/2023 Inspiratie uit een andere stad Rotterdam 9u00-17u00
20/10/2023 Hergebruik en recyclage Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
27/10/2023 Collectieve oplossingen Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
03/11/2023 Ontwerpatelier: zelfstudiedag (herstvakantie) 9u00-17u00
10/11/2023 Ontwerpatelier: zelfstudiedag / reservedag 9u00-17u00
17/11/2023 Ontwerpatelier Brugge 9u00-17u00
24/11/2023 Sluiten van water- en energiekringlopen
Bezoek De Nieuwe Dokken
Gent 9u00-13u00 9u00-17u00
01/12/2023 Kwaliteitsbewaking
Bezoek Suikerpark
Veurne 9u00-13u00 9u00-17u00
08/12/2023 Ontwerpatelier Brugge 9u00-17u00
15/12/2023 Rol van het beleid:
Bezoek Cocon
Sint-Niklaas 9u00-13u00 9u00-17u00
22/12/2023 Ontwerpatelier: zelfstudiedag 9u00-17u00
30/12/2023 Kerstvakantie
06/01/2023 Kerstvakantie
12/01/2024 Ontwerpatelier: draft jury online 9u00-12u30
19/01/2024
26/01/2024 Jury Brugge 9u00-17u00
02/02/2024
09/02/2024 Lesvrije week

Module Circulair Gebouwontwerp

Datum Thema Locatie Theorie Theorie + Praktijk
16/02/2024 Krokusvakantie
23/02/2024 Kader / Context / Visie
Bezoek Kamp C
Westerlo* 13u00-16u00 9u00-17u00
01/03/2024 Veranderingsgericht bouwen en hergebruik Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
08/03/2024 Plaatsbezoek case + ontwerpatelier online 9u00-17u00
15/03/2024 Ontwerprichtlijnen Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
22/03/2024 Studiereis naar voorbeeldprojecten Gent 9u00-17u00
29/03/2024 Ontwerpatelier
Bezoek Mundo A & Ecohuis
Antwerpen 911u00-14u00 9u00-17u00
05/04/2024 Lentevakantie
12/04/2024 Lentevakantie
19/04/2024 Water- en energiestromen Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
26/04/2024 Circulaire materialen & producten Brugge 9u00-17u00 9u00-17u00
03/05/2024 Ontwerpatelier Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
10/05/2024 Brugdag Hemelvaart
17/05/2024 Data / Beheer / Evaluatie
Bezoek 'Zin in Noord)
Brussel* 9u00-13u00 9u00-17u00
24/05/2024 Circulair beleid & Aanbesteding Brugge 9u00-12u30 9u00-17u00
31/05/2024 Ontwerpatelier: draft jury online 9u00-12u30
07/06/2024
14/06/2024 Jury 9u00-17u00
21/06/2024

*onder voorbehoud

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 30 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Aan de hand van een geïntegreerde oefening wordt op het einde van elke module de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door een jury. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens van beide modules, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Circulair Bouwen’. Indien je enkel de theorie of maar 1 module volgt, krijgt je een ‘attest van deelname’ voor het desbetreffende opleidingsonderdeel.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt bij voorkeur over een diploma bachelor of master.

Extra info

De opleiding ‘Circulair bouwen’ is een echte hands-on opleiding. De studenten krijgen ’s ochtends theorielessen waarbij ze de verworven inzichten in de namiddag toepassen op een concrete case.

De theoretische lessen in de voormiddag worden gebruikt als inspiratie voor de casestudie. De casestudie wordt gemaakt in kleine groepjes van ongeveer 3-4 personen. Deze groepssamenstelling gebeurt zo interdisciplinair mogelijk zodat de deelnemers elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.

Er worden ook 2 volledige praktijkdagen en een studiereis georganiseerd voor de deelnemers die de volledige opleiding/module volgen.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000973.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema duurzaamheid (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2023 bedraagt:

 • €3.750 voor de volledige opleiding (module 1 en module 2)
 • €2.000 voor de aparte modules (module 1 of module 2).
 • €2.000 voor de theorie (module 1 en module 2).
 • €1.400 voor 1 semester theorie (module 1 of module 2).
 • €180 voor 1 les

Contactpersoon

Hannelore Goens - hannelore.goens [at] howest.be

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Blijf op de hoogte

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Hannelore Goens

Hannelore Goens

Aanspreekpunt Postgraduaat Circulair Bouwen

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO-portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Voor een Postgraduaat:

Je bent definitief ingeschreven nadat je je voorregistratie online hebt afgewerkt en deze digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de studentenadministratie, ontvang je je inloggegevens en de factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor een Microdegree:

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werd en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten. https://leho.howest.be/ (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be