Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarover?

In deze opleiding komen alle aspecten van circulair bouwen aan bod. Dit gaat verder dan het hergebruik van materialen. Wie circulair bouwt, doet dit op de fundamenten van een circulaire omgeving. We focussen op thema’s zoals context, participatie en integratie, hergebruik en recyclage, collectieve oplossingen, scenarioplanning, het sluiten van water- en energiekringlopen en beleid.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot architecten, beleidsmedewerkers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, aannemers en andere geïnteresseerden.

Waarom?

Circulair bouwen is de toekomst! Je krijgt bovendien les van gerenommeerde specialisten.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Howest hogeschool en VIBE vzw.

De uitwerking van de opleiding gerealiseerd werd met de steun van het Fonds ING Voor een meer circulaire economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

postgraduaat circulair bouwen postgraduaat circulair bouwen

Wat zal je leren?

Circulair bouwen is een echte hands-on opleiding. De studenten krijgen ’s ochtends theorielessen waarbij ze de verworven inzichten in de namiddag toepassen op een concrete case.

Er worden ook 2 praktijkdagen en een studiereis georganiseerd voor wie het volledige traject volgt.

Een gemiddeld dagschema ziet er zo uit:

 • 09u00-09u15: Intro
 • 09u15-10u45: Lezing 1
 • 10u45-11u00: Pauze
 • 11u00-12u30: Lezing 2
 • 12u30-13u30: Lunchpauze
 • 13u30-17:00: Ontwerpatelier

Module 1: Circulaire Stedenbouw

In de module Circulaire Stedenbouw worden handvaten aangereikt om de transitie naar circulaire steden & gemeenten op gang te brengen en te versnellen, zowel wat betreft het gezonder maken van het metabolisme van de stad/de gemeente en sluiten van kringlopen (denk aan hergebruik van sites en gebouwen, modulair en veranderingsgericht bouwen, lokale energieopwekking en opslag, lokale waterzuivering…) en het integreren van korte ketens (stadslandbouw, lokale bouwmaterialen, hergebruik van warmte van nabijgelegen industrie…), als wat betreft nieuwe samenwerkings- en participatiemodellen, beleidsinstrumenten… die deze systeemverandering ondersteunen of kunnen sturen.

 • Maatschappelijke uitdagingen
 • Inspelen op de context
 • Participatie en integratie
 • Hergebruik en recyclage
 • Collectieve oplossingen
 • Sluiten van water- en energiekringlopen
 • Kwaliteitsbewaking
 • Rol van het beleid

Module 2: Circulair Gebouwontwerp

Tijdens het tweede semester gaan we dieper in op het Circulaire Gebouwontwerp. Binnen deze module streven we naar een gebouwontwerp dat op alle vlakken geïntegreerd wordt in de transitie naar een circulaire economie. Alle aspecten van het bouwproces worden onder de loep genomen. Niet enkel op vlak van materialen, energie en water zoeken we naar een andere manier van ontwerpen en bouwen, maar ook de volgorde van het bouwproces, de actoren die inspelen op elkaar, de mogelijke scenario’s worden getoetst.

 • Kader en context
 • Visie en scenario
 • Hergebruik & upcycling
 • Ontwerprichtlijnen gebouw
 • Water- en energiestromen
 • Circulaire materialen & producten
 • Data en beheer
 • Circulair beleid en aanbesteding

We maken ruimte voor kennisoverdracht, discussie, voorbeeldprojecten en een praktijkoefening in een multidisciplinaire samenwerking. Dankzij deze combinatie worden studenten gevoed met actuele informatie en kennis, leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en leren ze theorie om te zetten naar de praktijk.

Van wie zal je les krijgen?

Er zijn drie vaste begeleiders:

Hannelore Goens

Hannelore is architect met verschillende jaren praktijkervaring. Ze heeft als onderzoeker gewerkt aan Europese innovatieve onderzoeksprojecten die onderzoek deden naar biobased bouwen (Grow2Build) en circulair bouwen (BAMB). Binnen deze projecten was ze verantwoordelijk voor het maken van LCA’s, schrijven van publicaties, de coördinatie van de circulaire proefprojecten. Momenteel werkt ze als lector bij Howest, waar ze o.a. verantwoordelijk is voor de integratie van het aspect duurzaamheid in de opleiding Toegepaste Architectuur. Daarnaast zit ze ook in het basisteam van de nieuwe opleiding Built Environment.

Eva Heuts

Eva is architect-stedenbouwkundige en heeft zowel bij VIBE als in haar vorige functie als stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk planner bij studiebureau Stramien ruime ervaring met duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking en -verdichting, de herstructurering van bestaande wijken, de herbestemming van leegstaande sites en gebouwen, ontwerpend onderzoek op verschillende niveaus… Als projectcoördinator voor het VLAIO-proeftuinproject RenoseeC heeft ze bovendien ervaring als onderzoeker met betrekking tot collectief renoveren in kansarme wijken. Eva is tevens medeauteur van de boeken ‘Duurzame stedenbouw in woord en beeld’ en ‘Stedenbouw kan ook zo: toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning’. Bij VIBE zette ze de stap naar regeneratieve ontwikkeling en ‘living systems thinking’.

Yara Helsen

Yara is ingenieur-architecte van opleiding. Na een stageperiode is ze sinds 2018 aan de slag als architecte bij het Mechelse bureau DG architecten. Yara is gebeten door duurzaamheid, de klimaatproblematiek en circulair bouwen. Ze volgde de verdiepende postgraduaatopleiding aan Howest Hogeschool om haar kennis over het topic uit te breiden. Als experte circulair bouwen wil ze bij VIBE haar kennis delen met anderen. Yara haar ambitie is om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de voordelen van circulair bouwen en daarbij haar eigen kennis over het onderwerp te verruimen.

Lesgevers

Onder andere Luc Eeckhout (evr-architecten), Tim Devos (Endeavour), Bart Verstappen (evr-architecten), Philippe Teughels (Van Roey), Tim Vekemans (RE-ST), Bram Tack (Leiedal), Nikolaj De Meulder (Rofu), Stijn Elsen (KADER Studio), Han Vandevyvere (VITO), Bie Vancraeynest (Toestand vzw), Björn Denecker (WVI), Hannelore Akkermans (PAKT), Karel Lootens (Wooncoop) en anderen.

Data en locatie

Deze opleiding gaat tweejaarlijks door. De eerstvolgende editie zal doorgaan in academiejaar 2025-2026.

Tijdsinvestering

Deze opleiding bestaat uit 30 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Aan de hand van een geïntegreerde oefening wordt op het einde van elke module de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door een jury. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens van beide modules, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Circulair Bouwen’. Indien je enkel de theorie of maar 1 module volgt, krijgt je een ‘attest van deelname’ voor het desbetreffende opleidingsonderdeel.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt bij voorkeur over een diploma bachelor of master.

Extra info

De opleiding ‘Circulair bouwen’ is een echte hands-on opleiding. De studenten krijgen ’s ochtends theorielessen waarbij ze de verworven inzichten in de namiddag toepassen op een concrete case.

De theoretische lessen in de voormiddag worden gebruikt als inspiratie voor de casestudie. De casestudie wordt gemaakt in kleine groepjes van ongeveer 3-4 personen. Deze groepssamenstelling gebeurt zo interdisciplinair mogelijk zodat de deelnemers elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.

Er worden ook 2 volledige praktijkdagen en een studiereis georganiseerd voor de deelnemers die de volledige opleiding/module volgen.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000973.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema duurzaamheid (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding voor academiejaar 2025-2026 is nog niet vastgelegd.

Contactpersoon

Hannelore Goens - hannelore.goens [at] howest.be (hannelore[dot]goens[at]howest[dot]be)

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Infoavond
Dinsdag 18 juni
VAN 18u TOT 20u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Hannelore Goens

Hannelore Goens

Aanspreekpunt Postgraduaat Circulair Bouwen

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

 • Voor een graduaats diploma:
  Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
 • Voor microdegrees:
  Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.