Bachelor Netwerkeconomie

Bachelor Netwerkeconomie
"Ondernemen voor de 21ste eeuw: waarom zou je?"

Ondernemen is geen vies woord. Integendeel, ondernemen maakt de wereld beter. Klimaatverandering, files, vergrijzing,… Het zijn ondernemers die door het alarmerend nieuws heen kunnen kijken en het negatieve ombuigen in iets positiefs, voor iedereen. Maar dan niet meer de klassieke ondernemers van vroeger.

Ondernemers van nu zijn niet bang van nieuwe technologieën, ze omarmen de snelheid waarmee alles verandert en durven afstappen van rechttoe rechtaan businessmodellen. Ze werken samen met partners uit alle mogelijke hoeken en zoeken oplossingen voor de lange termijn in plaats van alleen maar snel te willen scoren. En als het al eens tegenzit, dan leren ze daaruit en doen het de volgende keer gewoon beter.

Het maakt niet uit of je een eigen business wil opzetten of elders aan de slag wil: de toekomst is aan wie ondernemend is. Netwerkeconomie maakt van jou een initiatiefnemer die voor eigen rekening (entrepreneur) of voor een ander bedrijf of organisatie (intrapreneur) aan de slag gaat richting positieve toekomst.

Keuzetrajecten van de opleiding Bachelor Netwerkeconomie

Afstudeerrichting
Keuzetraject

Passie voor jouw toekomst

Howest is veel meer dan een hogeschool met 24 bachelor- en 12 graduaatsopleidingen. ​

Het is een hogeschool met passie voor jouw toekomst. Een hogeschool waar elke student centraal staat en waar we die via persoonlijke begeleiding op weg zetten naar een diploma dat voorsprong geeft op de arbeidsmarkt.

Jouw toekomst

De netwerkeconoom is vooral een ondernemer gericht op de recente ontwikkelingen in de maatschappij. Dat maakt hem uitermate geschikt om op zelfstandige basis een bedrijf op te starten, maar ook om als initiatiefnemer binnen een bedrijf het veranderingsproces te begeleiden.

Onze troeven

Onze onderwijsaanpak staat bekend als persoonlijk en praktijkgericht. We zetten in op begeleiding, innovatie, de band met het werkveld, stages en internationalisering. Maar dat is lang niet alles…

Track E (Verkort traject)

In deze innovatieve verkorte bachelor van één jaar bouw je verder op je eigen diploma en wordt je klaargestoomd om te ondernemen in de genetwerkte maatschappij van vandaag.

Meet & greet

We laten je niet alleen je studiekeuze maken, maar helpen je bij deze belangrijke beslissing. Met infodagen, campusbezoeken of proefstuderen, maar ook door altijd bereikbaar te zijn voor vragen.

De opleiding in beeld

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Graag geven we je een sneakpreview van wat je te wachten staat.

72157696551546614

Waar heb ik les?

Campus Kortrijk Weide - The Penta

The Penta ligt op een boogscheut van het station en vlak bij het centrum van Kortrijk. De ideale bereikbaarheid combineren we met perfect uitgeruste leslokalen, een familiale sfeer en persoonlijke begeleiding. In Kortrijk geniet je ook mee van de kruisbestuiving met de opleiding uit de pijlers Design & Technologie en Bedrijf & Organisatie

Contact details:

Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00
kortrijk@howest.be
Meer info en routeplan

Veelgestelde vragen over de opleiding

Wat is dat eigenlijk, Netwerkeconomie?

Sinds de opkomst van het internet en de sociale media is de wereld grondig veranderd. Dit heeft een veel grotere impact dan de meeste mensen, bedrijven of organisaties denken. In de 21ste eeuw staat 'het netwerk' centraal. De essentie van netwerkeconomie is dan ook om daar zelf eerst mee om te leren gaan en vervolgens bedrijven en organisaties te helpen om écht te ondernemen in de huidige maatschappij.

Je helpt dus mensen, bedrijven en organisaties om een duurzame transitie te maken die nodig is om goed te functioneren in de netwerkmaatschappij. Dat doe je door te ondernemen voor jezelf of voor een ander met als doel van de wereld een betere plek te maken.

Wat leer ik als student Netwerkeconomie?

Je leert in groep je eigen projecten te ontwikkelen en krijgt de nodige verantwoordelijkheid die belangrijk is om die te realiseren. Je lost concrete problemen op door te spreken met mensen, bedrijven en organisaties. Je krijgt de nodige vrijheid die je zelf positief moet invullen. Je creëert meerwaarde voor de maatschappij door open te staan voor nieuwe mogelijkheden en zelf initiatieven te ontwikkelen die de wereld vooruithelpen.

Krijg ik veel economie in Netwerkeconomie?

Ja, maar deze is gericht op de praktijk en ondernemerschap, eerder dan op grote theorieën en management. Je kijkt ook vooral kritisch naar de bestaande economische modellen die duidelijk tegen hun grenzen aanlopen. Duurzaamheid in de brede zin van het woord en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hierbij centraal. Het is zeker geen “business as usual”.

Wat is het verschil tussen Netwerkeconomie en andere bedrijfsopleidingen?

Het grootste verschil is dat je 'vanuit netwerkprincipes' leert ondernemen voor een betere wereld. Door de centrale rol die het netwerk vandaag inneemt, moet je andere principes op de voorgrond plaatsen en je aanpak aanpassen. We hebben een overzichtelijke poster in het Engels die duidelijk toont welke verschuiving in je handelswijze er dient te gebeuren in een netwerkcontext.

Vertaald naar het Nederlands kan je de inhoud van de poster als volgt samenvatten: je helpt mensen, bedrijven en organisaties om een gedachtesprong te maken van 'winstgericht' naar 'doelgericht' ondernemen, van hiërarchieën naar netwerken, van het controleren van mensen/medewerkers naar het aanreiken van kansen, van strikte planning naar experimenteren en van intellectuele geslotenheid naar transparantie. Alleen door deze gedachtesprong te maken, kan je goed ondernemen in de netwerkmaatschappij.

Door deze principes te hanteren, komen er meer kapitalen op de voorgrond dan enkel het economische. Dat is bij de meeste andere bedrijfsgerichte opleidingen veel minder het geval. In Netwerkeconomie is het natuurlijk, sociaal, intellectueel en menselijk kapitaal minstens even belangrijk als het economische.
 

Zijn digitale vaardigheden en technologische kennis belangrijk in de opleiding?

Zeker, de wereld draait vandaag rond digitale verandering. Het ontstaan van de netwerkmaatschappij heeft alles te maken met het ontstaan van de digitale netwerken.

Het is dan ook heel belangrijk dat je de nodige digitale tools beheerst. Niet alleen om te communiceren met de buitenwereld, maar zeker ook om data te verwerven, verwerken en visualiseren. Die data kan je als grondstof gebruiken bij het uitbouwen of ondersteunen van een doelgerichte onderneming die maatschappelijke meerwaarde creëert.

De opleiding Netwerkeconomie leidt je niet op tot programmeur, ICT'er of databeheerder, maar je moet wel goed kunnen communiceren met deze mensen en zelf ook weten wat er mogelijk is met de digitale tools die zij ten gronde beheersen.

Hoe belangrijk zijn talen in deze opleiding?

Vooral het praktische gebruik van talen is belangrijk in de opleiding Netwerkeconomie. Je moet dus vlot kunnen schrijven en spreken in het Nederlands en het Engels (daar oefen je heel regelmatig op aan de hand van opdrachten en presentaties). Ook het volgen van onlinecursussen of het lezen van een boek rond technologie, economie of maatschappelijke ontwikkelingen in het Nederlands of Engels mag geen probleem zijn.

Heb je problemen met een van beide talen? Dan voorzien wij zelf slechts heel beperkte remediëring. Het is echter perfect mogelijk om buiten de voorziene contacturen je Engels of Nederlands bij te spijkeren via andere opleidingen binnen Howest. Buiten de lesuren biedt Howest ook taallessen aan die je vrijwillig kan volgen.

Welke keuzetrajecten zijn er?

Er zijn 3 keuzetrajecten: Digital Entrepreneur (technologisch accent), Organizational Designer (economisch accent) en Social Entrepreneur (sociaal accent).

In de volgende vragen gaan we dieper in op de specifieke aspecten van elk van deze keuzetrajecten. Het is evenwel belangrijk om weten dat de opleiding Netwerkeconomie voor ongeveer 80 procent gelijkloopt, ongeacht je keuzetraject. Je wordt dus in eerste instantie een netwerkeconoom of netwerkondernemer. De verschillende keuzetrajecten zijn er om bepaalde accenten aan te brengen in je ontwikkelingspad.

Wat is een social entrepreneur?

Je onderneemt met als doel de samenleving beter te maken. Je leert het verenigingsleven en de non-profitwereld beter kennen. Ook overheden en organisaties die begaan zijn met duurzaamheid en klimaatdoelstellingen kennen geen geheimen voor jou. Kortom: je bent een geëngageerde ondernemer.

Wat is een digital entrepreneur?

Je verdiept je in de digitale tools die je helpen communiceren en ondernemen in deze door technologie bepaalde wereld. Je zet je digitale tools in om meerwaarde te creëren voor mens en maatschappij. Je leert data als grondstof inzetten om problemen op te lossen met respect voor de privacy en leefwereld van anderen. Je raakt vertrouwd met de laatste ontwikkelingen op technologisch vlak zoals artificiële intelligentie, blockchain, digitale beveiliging, ... om deze op een ethisch verantwoorde manier in te kunnen zetten voor maatschappelijke meerwaardecreatie.

Wat is een organizational designer?

Je bekijkt een onderneming vanuit een netwerkeconomisch perspectief en helpt bedrijven om te schakelen van een puur economische invalshoek naar een invalshoek die rekening houdt met een breder gamma aan waarden en kapitalen. Je bestudeert bedrijfsprocessen en zoekt naar manieren om ze aan te passen of bij te sturen. Zo kan een bedrijf of organisatie omschakelen naar een manier van werken die beter aangepast is aan de netwerkmaatschappij en de uitdagingen van de toekomst.

Er zijn geen examens in deze opleiding. Hoe weet je als student dan of je iets hebt geleerd?

Leren gaat verder dan de reproductie van kennis en inzicht. Wij evalueren kennis en inzicht weliswaar ook via tussentijdse testen en opdrachten, maar het is onze stellige overtuiging dat je kennis, inzicht en vaardigheden pas volledig verwerkt als je die toepast in zo realistisch mogelijke projecten, bij voorkeur rond onderwerpen die je zelf voorstelt. Daar zetten we dan ook het meest op in.

Wat we evalueren, is dus hoe goed je je kennis, je inzicht en je vaardigheden kan vertalen naar praktisch toepasbare resultaten.

Waar kom ik terecht na mijn studies?

Je wordt in eerste instantie een ondernemer die overweg kan met de snel veranderende realiteit van de netwerkmaatschappij. Dat je een ondernemer wordt, wil nog niet zeggen dat je noodzakelijkerwijs een eigen bedrijf of organisatie moet oprichten. Het betekent wel dat je verantwoordelijkheid neemt en initiatieven ontwikkelt om problemen aan te pakken en oplossingen te realiseren voor jezelf of voor een ander.

Ga je voor een ander bedrijf of organisatie aan de slag, dan word je vaak een veranderaar, 'change manager', projectmanager of teamleader met gevoel voor wat echt telt. Je weet wat het betekent om waardevol te ondernemen in deze netwerkmaatschappij en helpt anderen om dat te realiseren.

Is Netwerkeconomie iets voor mij?

Ja, als je een initiatiefnemer bent met verantwoordelijkheidszin die wil werken aan projecten met een meerwaarde voor de maatschappij.

Nee, als je eerder op de traditionele manier naar ondernemerschap kijkt, waarbij vooral economische meerwaarde centraal staat.

Ja, als je vooral een praktische werker bent met doorzettingsvermogen die niet bij de eerste tegenslag de handdoek in de ring gooit of de schuld in iemand anders schoenen schuift.

Nee, als je het meer hebt voor een theoretische aanpak (waarbij je veel geconcentreerde leerstof verwerkt) en de toepassing van de theorie liever uitstelt tot op de werkvloer.

Ja, als je graag samenwerkt met anderen, flexibel bent en luistert naar wat anderen te zeggen hebben, maar tegelijk een eigen onderbouwde opinie durft te uiten en verdedigen zonder jezelf daarbij af te sluiten.

Nee, als je eerder een solospeler bent die vanuit zijn eigen idee zaken wil ontwikkelen, zonder daarvoor anderen te consulteren.

Maar vooral ja, als je staat te popelen om samen met ons de wereld een beetje beter te maken!

Hoeveel kost deze opleiding?

Een overzicht van de kostprijs van de opleiding vind je via de wegwijzer.

Hoe ziet een lesrooster en academische kalender eruit?

Een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender vind je via deze link.

Praktische info

Studentenvoorzieningen en Stuvo

De dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) is een professionele dienst die alle studenten van Howest en UGent (campus Kortrijk) de kans geeft om in optimale omstandigheden te studeren en die het leven aan de hogeschool of universiteit boeiend, aangenaam en zorgeloos wil maken.

Studentensecretariaat

Voor informatie over je inschrijving aan Howest en je administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Ben je al overtuigd van je studiekeuze? Nu inschrijven

Volg de bacheloropleiding Netwerkeconomie op sociale media