AI Engineer

De AI Engineer ontwikkelt AI software, gebruik makend van eenvoudige regressies tot complexe deep learning en/of state of the art reinforcement learning modellen. Maar deze scherpzinnige developer gaat verder dan dat: hij/zij ontwikkelt een volledige back-end & API om de kracht van AI om te zetten in een innovatieve oplossing.

#MachineLearning #NeuralNetworks #Randomforrest #Python #DeepLearning #Timeseries #BigData #DataEngineering #AdvancedAI #BackendDevelopment #CloudServices #maths #ReïnforcementLearning

Met je diploma kan je onmiddellijk aan de slag als Big Data Architect, Cloud Engineer, AI engineer, Full Stack Developer, Machine Learning  Engineer, R&D Developer, Data Engineer, …

Keuzetrajecten van de opleiding Bachelor Multimedia en Creatieve Technologie (MCT)

Afstudeerrichting
Keuzetraject