Interessegebieden
Thema's
  • Vital Schools

    Vital Schools is een praktijkonderzoek met hoge maatschappelijke waarde op het vlak van gezondheid en educatie. Met dit project willen we leraren en jongeren aanzetten tot dagelijks minder lang stilzitten en meer bewegen binnen de klascontext.