Interessegebieden
Thema's
 • Education is more powerful when integrated

  Twee belangrijke accenten dwingen ons om binnen het Vlaamse basisonderwijs van koers te veranderen richting meer geïntegreerd onderwijs. De zestien sleutelcompetenties van waaruit de eindtermen secundair onderwijs1 vertrekken worden weldra ook gebruikt bij de hervorming van het basisonderwijs. Naast deze evolutie wordt bevestigd dat het niet langer zinvol is om leerlingen te overspoelen met losstaande feiten, maar dat ons onderwijs dringend de samenhang tussen leergebieden zichtbaar moet maken (VLOR, 2015a; Harari, 2018).

 • EduMac XR: Educatieve XR-trainingen voor complexe machines

  In dit project zullen we het prototype van de VR- training ontwikkeld in de PWO SPRINT EDU XR optimaliseren en uitbreiden met taken. 

  Deze VR-training is gericht op leerlingen uit het secundair onderwijs (arbeidsmarktfinaliteit) die leren werken met gevaarlijke en complexe houtbewerkingsmachines. Deze VR-training biedt de leerlingen extra mogelijkheden om op een veilige manier hun vaardigheden in te oefenen. 

 • Hotspots voor Talent

  Het project Hotspots voor Talent werkt aan systeemverandering binnen onderwijs en tewerkstelling. In inclusieve leerhubs ontmoeten leerlingen, leerkrachten en werkgevers elkaar. Samen experimenteren ze met de school van de toekomst.

   

 • Iedereen dipster – ook in het secundair onderwijs.

  Dat digitale geletterdheid belangrijke competenties zijn die je weerbaar maken in de maatschappij werd opnieuw pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis. Bovendien is digitale geletterdheid en hot topic in de hedendaagse maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken (Crevits, 2014; PIRLS, 2016; PISA, 2019; Mediawijs, 2019). Digital natives grijpen dan wel snel naar technologie, het ontbreekt hen aan knowhow om bewust en doelgericht met online-informatie om te gaan (Ng & Gunstone, 2003; Ng, 2012). Ook leraren dienen voldoende onderlegd te zijn.

 • Train-the-trainer: beweegvriendelijk lesgeven

  In het PWO-onderzoek Vital Schools werden praktijkvoorbeelden ontwikkeld om binnen de klascontext leerlingen minder lang laten zitten en meer laten bewegen. Een conclusie was evenwel dat leraren competenties missen om beweegvriendelijk les te geven.