Overslaan en naar de inhoud gaan

Vital Brains App

Het verkennende PWO-project heeft geleid tot belangrijke inzichten over het potentieel van de Vital Brains App. Dit project streeft ernaar met een afgewerkt product het werkveld te ondersteunen en mensen sneller te kunnen oriënteren naar gespecialiseerde hulpverlening.

Een eerste prototype van de app, in de verkennde PWO, werd in deze eerste fase ontwikkeld met een tweeledig doel:
(1) data verzamelen over de gezondheid, levensstijl & cognitief functioneren van de gebruiker
(2) mensen sensibiliseren en informeren over het belang van een hersengezonde levensstijl met als uiteindelijke doel dementiepreventie

In het vervolgproject willen we het prototype uitbreiden (d.i. het volledig cognitief functioneren in kaart brengen). Verder willen we vooral het potentieel van de app als secundaire preventietool (vroegtijdige screening) verder ontplooien met het werkveld zodat
(1) het werk van de professionals verlicht wordt door het digitale karakter van de app
(2) mensen vroegtijdig naar hulpverlening kunnen georiënteerd worden om tijdig een behandelingstraject te kunnen opstarten