Overslaan en naar de inhoud gaan

LISSEWEGE CIRCULAIR

De stad Brugge beschikt over een gevarieerd en rijk patrimonium (van meer dan 500 gebouwen) en is daardoor een van de grootste vastgoedeigenaars in Brugge en omgeving. De stad probeert een voortrekkersrol te nemen binnen nieuwe ontwikkelingen. Na jarenlange ervaring met energiezuinig bouwen en renoveren, is de tijd rijp geworden om duurzaam te leren omgaan met (bouw)materialen en dus voor circulair bouwen. Dit zal op een zeer praktische manier aangevat worden, met een proefproject: het bouwen van een nieuw circulair oc in Lissewege. Dit moet hen in staat stellen, en bij uitbreiding alle aanbestedende gebouwendiensten, ontwikkelaars of patrimoniumbeheerders, om al hun toekomstige projecten als maximaal circulair te ontwikkelen, aanbesteden, uitvoeren en gebruiken. Moebius, C2C expolab en Howest zijn partners in dit verhaal.

Door deel te nemen aan de gerichte call ‘Projecten circulaire bouweconomie’ kan de ambitie naar een hoger niveau getild worden en kunnen snellere stappen richting een circulair gebouwenpatrimonium gezet worden. Mede door de brede expertise en verschillende invalshoeken van de partners kan de stap gezet worden van een eenmalig project naar een duurzame strategie.