Overslaan en naar de inhoud gaan

Het lerarentekort laat zich in overal in Vlaanderen voelen. Heel veel vacatures raken op dit moment niet ingevuld. De lerarenopleiding van Howest engageert zich dan ook om samen met het werkveld hier blijvend initiatief te nemen. Vanuit de Educatieve Bachelor Kleuter, Lager en Secundair Onderwijs zitten meerdere studenten vandaag in een pilootproject om vervangingen of vacatures in te vullen. Dit wordt heel hard gesmaakt door de studenten zelf. In overleg met het werkveld wordt hier vanaf komend semester dan ook blijvend op ingezet. Alle laatstejaarsstudenten uit de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (60 in totaal) krijgen bijvoorbeeld de kans om hun eindstage te voltooien in de vervangingsopdracht.

Felix Bauters (student Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs)
GO! Groenhove Waregem & VBS Kruishoutem

“Het invullen van een vacature geeft me de mogelijkheid om het reilen en zeilen van een school concreet en in al zijn aspecten te ervaren. Ik sta niet alleen in voor het lesgeven – zoals in een stage – maar ook voor contacten met externen, gesprekken met ouders en alle activiteiten die leraren ondernemen in een school. Het geeft mij veel meer verantwoordelijkheid ten aanzien van de school en leerlingen en daardoor ook meer ownership over mijn opleiding. Zelf deed ik zowel stage als een interim op meerdere scholen. Dat gegeven alleen al is een mooie uitdaging met betrekking tot communicatie en het leren organiseren van een professioneel leven. Het invullen van vacatures is mijns inziens dus een grote meerwaarde voor mijn opleiding tot leraar en zeker aan te raden aan medestudenten!”

Basisonderwijs

In de opleiding kleuter- en lager onderwijs wordt in het laatste jaar niet de volledige stageopdracht bepaald door de opleiding. De studenten lopen naast vijf vastgelegde weken ook nog een ‘flexibele stage’. Deze laatstgenoemde bedraagt zestig uur stage in hun stageschool waarbij ze samen met de directie en het team afstemmen waar de student ingezet wordt om de dagelijkse werking van de school te ondersteunen.

Noa Van Damme (Educatieve Bachelor Lager Onderwijs)
GO! Basisschool Stene

Noa sprong in de flexibele stage bij in de klassen ten gevolge van de vele zieke leerkrachten. Momenteel vervangt ze nog steeds voltijds leerkrachten in de stageschool. “In het begin vond ik de flexibele weken heel vreemd, maar eenmaal ik echt aan de slag ging, vond ik dat zeker een meerwaarde. Deze aanpak sluit meer aan bij de realiteit van het onderwijs dan een stage. Je doet alle vervangingen en je neemt de klas over. Je kan echt je eigen leerkrachtstijl ontwikkelen als er je niemand op de vingers kijkt. Ik heb ook minder stress. Als ik merk dat ik iets fout doe, dan durf ik dat benoemen. We kunnen op die manier met een frisse en juiste blik de les verderzetten.”

Noa benadrukt meerdere malen dat ze dankzij de flexibele weken echt in het lesgeven wordt gegooid. Ze benoemt dat dit stageconcept echt aantoont hoe flexibel je moet zijn in het onderwijs. Ze durft zelf het volgende stellen: “in het laatste halfjaar heb ik op het vlak van stage het meest geleerd. Doordat ik de eindverantwoordelijkheid draag voor de klas lukt het ook beter om in te spelen op de kwetsbare kinderen. Nu maak ik wel tijd voor bijvoorbeeld contractwerk en voorzie ik een aparte bundel voor kinderen die daar nood aan hebben. Ik ben meer bezig met de individuele noden van elk kind omdat ik het totale plaatje zie. In een andere stage neemt de mentor deze taken vaak nog voor zich aangezien hij na twee weken terug aan de slag moet met zijn klas. Ik begrijp dat ze dan graag zelf het overzicht bewaren.”

Silke De Bree (laatstejaarsstudent Educatieve Bachelor Kleuter Onderwijs)
Stedelijk onderwijs Brugge-Noord Afdeling Lissewege - Ter Poorten


Binnen de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wordt sterk ingezet op het implementeren van flexibele weken in de stage van het laatste jaar. Met deze weken hebben heeft de opleiding een duurzaam stageconcept voor ogen, enerzijds zorgt het in de huidige context voor kansen om in te springen waar nodig, bijvoorbeeld vervangen van leerkrachten in quarantaine. Daarnaast biedt dit concept ook de kans om het werkveld blijvend te ondersteunen bij het nijpende lerarentekort. De lerarenopleiding leidt onze studenten op tot flexibele en daadkrachtige leerkrachten.

“Via deze weken krijgen we als studenten een ruimer zicht op het lerarenberoep”, vertelt Silke. “Ik ben minder gefocust op mijn eigen lessen en durf proberen, want nu heb ik de tijd en ruimte hiervoor. Ik zie ook hoe het er echt aan toe gaat in de klassen.”

Silke, student in het laatste jaar, helpt deze week in het eerste kleuter. De juf van de klas gaf aan dat er momenteel heel wat helpende handen nodig zijn. Silke ondersteunt de juf zowel bij verzorgingstaken, maar ook bij het begeleiden van kinderen naar een bezoek aan de chocolatier in Brugge. De extra handen die Silke biedt ondersteunen zeker ook de kwetsbare kinderen in de klasgroep. De kinderen die achterstand opgelopen hebben, krijgen zo meer extra aandacht en bijgevolg leerkansen. In een grote groep is er niet altijd de tijd om zo individueel aan de slag te gaan, zegt Silke. Samen met de mentor probeert Silke, in co-teaching, nieuwe dingen uit zodat de kleuters ten volle tot leren komen.

Instroom in de lerarenopleidingen vergroten

“Onlangs hebben we ook de campagne voor zij-instromers gelanceerd”, zegt Wouter Van Hoorne, opleidingsmanager School of Education Howest. “We leggen hier de nadruk op ons instapmoment in februari voor zij-instromers. Zowel op onze campussen in Brugge als Oudenaarde kunnen geïnteresseerden die hun praktijkervaring, kennis, expertise en passie voor een vak aan jongeren willen doorgeven de opleiding volgen. We voorzien een traject op maat dat rekening houdt met de werk- en privécontext van elke cursist. Een mix van contact- en afstandsonderwijs is hierbij perfect mogelijk.”