Overslaan en naar de inhoud gaan

Met passie voor de klas!

Jongeren tussen 12 en 18 jaar enthousiasmeren en nieuwe werelden laten ontdekken, dat is jouw talent! Met je creatieve aanpak weet je hun nieuwsgierigheid binnen jouw twee gekozen vakgebieden als geen ander te prikkelen.

Word leerkracht secundair onderwijs in Brugge

Hoe je een inspirerende leerkracht met vakkennis wordt die verder denkt dan het klassieke handboek, leren we je aan Howest in de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in Brugge.

Deze lerarenopleiding is er voor gepassioneerde en inspirerende leerkrachten die met jongeren op pad willen gaan en de klas van morgen in een multiculturele samenleving mee vorm willen geven.

Aan Howest focussen we op de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele student. Bij ons ben je namelijk geen nummer. Integendeel, onze lectoren kennen hun studenten. Ze creëren een positief klimaat waarin elke student zich goed en gerespecteerd voelt.

Oefening baart kunst

Howest is de enige Vlaamse hogeschool waar je vanaf het eerste jaar actief stage loopt in een reële schoolcontext. Leren lesgeven en omgaan met jongeren, dat is waar het uiteindelijk om draait. Van bij de start koppelen we daarom de onderwijskundige modules aan de praktijkervaring. Onze lectoren begeleiden je daarbij van heel dichtbij, vaak op een informele manier en, waarom niet, met wat humor. Want wat we vooral niet willen zijn, dat is een stijve lerarenopleiding.

Bovendien kan je alle onderwijsvakken met elkaar combineren via ons blended opleidingsprogramma, waardoor je op jouw eigen maat de opleiding vorm kan geven.

Howest - BASO testimonial Célestin Clauw

Begin jouw opleiding in februari

Bij Howest begrijpen we dat het vinden van de juiste studierichting een uitdaging kan zijn. Misschien is je gekozen opleiding niet wat je had verwacht of vallen de resultaten na de eerste examens tegen. Blijf niet bij de pakken zitten en maak een nieuwe start in februari!

Hoe?

 • Neem contact op met de opleiding;
 • Vraag eventuele vrijstellingen aan;
 • Zet de tweede week van februari in je agenda, want dan maak je een nieuwe start!

Studenten onthaaldagen

Welke vakken kan je combineren?

Op campus

 • Kies je eerste vak uit een van de onderstaande 4 kolommen.
 • Kies je tweede vak uit een andere kolom.
 • Of kies Lichamelijke Opvoeding en combineer dit met Bewegingscreatie of met een vak uit kolom B, C of D.
 • Onderwijsvakken uit kolom D worden blended aangeboden. Blended onderwijs houdt in dat je de vakstudie van dit onderwijsvak op afstand volgt door middel van leerpaden, monitoraten, formatieve
  evaluaties en zelfstudie. De andere opleidingsonderdelen van het curriculum volg je mee
  op de campus..
A B C D (Blended)
Aardrijkskunde Wiskunde Biologie-natuurwetenschappen Economie
Engels Geschiedenis Frans Informatica
Nederlands Niet-Confessionele Zedenleer
Project Algemene Vakken (PAV)

Blended

Je kan kiezen om één of beide onderwijsvakken in ‘blended’ onderwijs mee te volgen. Blended onderwijs houdt in dat je dit onderwijsvak op afstand volgt door middel van leerpaden, monitoraten, formatieve evaluaties en zelfstudie. De andere opleidingsonderdelen van het curriculum volg je mee op de campus.

Hoe kies je je twee onderwijsvakken?

 • Je kiest twee onderwijsvakken uit bovenstaande tabel
 • Je bepaalt of je één of beide onderwijsvakken blended wenst te volgen*
 • Je kan een van deze vakken ook combineren met LO

* Economie en informatica kunnen enkel blended gevolgd worden. Deze beide onderwijsvakken worden in samenwerking met de opleiding bedrijfsmanagement (economie) en toegepaste informatica georganiseerd.

BASO@home

Heb je reeds een educatief diploma en wil je je graag verder specialiseren in één onderwijsvak?

Deze opleiding van 45 studiepunten kan je afwerken in 1 academiejaar of spreiden over meerdere jaren. Ze gaat volledig op afstand door. Via de online leeromgeving en MS Teams hou je contact met je vaklector en krijg je alle nodig informatie.

In drie grote pijlers verwerf je zowel vakinhoudelijke kennis als vakspecifieke didactiek, aangevuld met je stage:

 • Vakstudie: in vijf opleidingsonderdelen verwerf je de vakkennis van het gekozen vak door middel van leerpaden, monitoraten en zelfstudie.
 • Vakdidactische modules: via theorie en oefening leer je de vakspecifieke didactiek aan.
 • Stage: Je geeft 40 uur les in twee scholen naar keuze - waarvan jouw eigen school (LIO-traject) er één kan zijn. Deze stage-uren kan je spreiden over enkele weken of maanden, afhankelijk van de combinatie met je werk of gezin.

Je hebt keuze uit volgende onderwijsvakken:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Informatica
 • Niet-Confessionele Zedenleer
 • Nederlands
 • Project Algemene Vakken
 • Wiskunde
 • Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers (NT2) (nieuw)

Jouw lesrooster

Elke week heb je 20 tot 24 uur les. De lesuren sluiten daarbij zo goed mogelijk op elkaar aan. Het lesrooster kan per academiejaar afwijken en communiceren we in september. Op de infodagen kan je altijd vragen naar het rooster van het huidige academiejaar om zo een beeld te hebben van het lessenschema.

In de opleidingsbrochure vind je alvast een voorbeeld van de vakken en modules die je per semester krijgt.

Foto Secundair Onderwijs 5

Eerste jaar

Het eerste jaar staat in het teken van verbinding, kennismaking met de wereld van onderwijs én van jouw beide onderwijsvakken.

Het is de eerste stap om van jou een breed inzetbare leraar te maken. Dat doen we met een innoverend en eigenzinnig curriculum.

Alle competenties worden geoefend via verschillende innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, maar praktische ateliers en vaardigheidsklassen, veel stages en activerende werkvormen. Dat alles met als doel de vaardigheden zelf onder de knie krijgen.

Tweede jaar

In het tweede jaar zetten we maximaal in op praktijkgericht leren. Je gaat tweemaal op stage voor jouw beide onderwijsvakken. Binnen de module 'Onderwijslab' leren we hoe je een leeromgeving ontwerpt voor diverse leerlingen en hoe je uitdagende en motiverende evaluaties aan de leerlingen aanreikt.

Binnen 'Onderzoekslab' werk je samen met externe partners een volledig project uit rond erfgoed, groene speelplaatsen of internationale ervaringen. Vanuit Skills Lab kom je in contact met verschillende actoren naast de school. Ook de eerste mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen, dienen zich in het tweede jaar aan.

Derde jaar

Jaar drie staat in het teken van werkveldervaring en zelfstandigheid. Je loopt stage voor beide vakken in een school naar keuze en kan zelfstandig voor de klas staan. Daarnaast verbreed je jouw kennis van het onderwijs en duik je dieper in op het begeleiden van leerlingen en de school als multiculturele ontmoetingsplaats.

Je werkt samen met medestudenten van andere onderwijsvakken aan sleutelcompetenties zoals burgerschap, duurzaamheid en ICT-geletterdheid. We focussen met alle studenten op burgerschap tijdens de Burgerschapsweek op het einde van het jaar en op internationale ervaringen door middel van de Wintersportstage en de Cultuurstage. Ook studeren en stage lopen in het buitenland zijn mogelijkheden in het derde jaar.

Tot slot verdiep je je in een zelfgekozen onderwerp en ga je als onderzoekende ontwerper aan de slag om een onderwijskundig onderzoek tot een goed einde te brengen.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
Foto secundair onderwijs 8

Jouw toekomst?

De meeste studenten komen terecht in het secundair onderwijs. Dat spreekt voor zich. We mikken echter op een zo breed mogelijk werkveld. Zo bereiden we je voor op een loopbaan voor de klas in een secundaire school, maar ook in het buitengewoon onderwijs, tweedekansonderwijs en volwassenonderwijs. Met je diploma kan je ook aan de slag in het basisonderwijs, zeker als leraar LO.

Howest is ook een pluralistische hogeschool. Dat betekent dat je met je diploma terechtkan in alle onderwijsnetten. Vast staat dat leerkracht in alle grote Vlaamse steden, maar ook daarbuiten, een knelpuntberoep is. Eenmaal je diploma op zak heb je dus snel zicht op werk. En aangezien je vanaf het eerste semester de theorie hebt omgezet in de praktijk, zet je goed gewapend en flink voorbereid de stap naar het werkveld.

Onze educatieve bachelors leveren trouwens niet alleen zuivere leerkrachten af. Ook een job als leerlingenbegeleider, ICT-coördinator, CLIL-teacher of STEM-teacher behoort tot de mogelijkheden. Koos je voor Bewegingsrecreatie? Bij sportclubs, sportdiensten en outdoorclubs is de nood aan trainers en animatoren hoog. Tot slot kan je ook als fitnesscoach of eventorganisator aan de slag.

Dagonderwijs

De opleiding zet sterk in op contactrijk onderwijs op de campus met een combinatie van innovatie, studentgerichtheid en veel praktijk. Zo zijn we de enige Vlaamse hogeschool waar je vanaf het eerste jaar actief stage loopt in een reële schoolcontext.

Van bij de start koppelen we de onderwijskundige modules aan de praktijkervaring. Onze lectoren begeleiden je daarbij van heel dichtbij.

Blended Onderwijs

Wil je een flexibeler programma omdat je ondertussen nog werkt? Wil je graag twee vakken combineren die je niet op campus kan combineren? Is de combinatie van zelf plannen en toch het contact op de campus hebben met de medestudenten een ideale mix voor jou? Dan biedt de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs jou de mogelijkheid om alle onderwijsvakken met elkaar te combineren via onze blended opleidingsprogramma.

Blended onderwijs houdt in dat je dit onderwijsvak op afstand volgt door middel van leerpaden, monitoraten, formatieve evaluaties en zelfstudie. Je houdt contact met jouw lector via mail, op afgesproken monitoraten of gewoon tijdens de lessen praktijk. Jouw praktijklessen krijg je nog steeds op campus, omdat interactie met de medestudenten essentieel is in jou ontwikkeling als leraar.

Door de combinatie van afstandsonderwijs en lessen op de campus ben je volop betrokken in de levendige mix van studenten die onze opleiding kenmerkt. Tegelijk ontdek je de sterktes van online leren van nabij en ontwikkeling je jezelf als leerkracht die zowel vertrouw is met onderwijs op de campus, als online lesgeven. Troeven die zeker van pas zullen komen in jouw latere carrière waarbij ICT-integratie en geïndividualiseerd leren steeds belangrijker worden.

@home traject

Ben je al leerkracht, maar wil je graag een extra onderwijsvak kunnen geven? Aan Howest in Brugge of Oudenaarde kan het!

In een bijkomend jaar krijg je via afstandsonderwijs een echt bad in de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om leraar te worden in het derde vak. Alles kan van thuis uit en Howest voorziet alle faciliteiten om werk of gezin feilloos te combineren met de studie.

We bieden dit afstandsonderwijs voor een extra derde vak met specifieke coaching op maat aan. Op die manier verwerf je een vereist bekwaamheidsbewijs in een derde vak. De opleiding is bestemd voor bachelors of masters in het bezit van SLO (Specifieke Lerarenopleiding) of bachelors kleuter, lager of secundair onderwijs.

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

In 2020 werd de Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs beoordeeld door een onafhankelijk en extern panel. De opleidingsaudit werd uitgevoerd door Vluhr KZ. De kwaliteit van de opleiding werd positief beoordeeld. Het rapport van het panel met de sterke punten en ontwikkelpunten kun je hier lezen.

Recent afgestudeerden van de Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid.

Opleidingskwaliteitszorg aan Howest
Kostenraming voor deze opleiding
Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 9 maart
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen:

De infodag van deze opleiding gaat door op Campus Brugge Station, Gebouw A.

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Stage vanaf het eerste jaar

Vanaf semester 1 dompelen we je onder in de didactische praktijk.

Je observeert lessen, geeft lessen aan elkaar en krijgt vaardigheden mee om die pedagogisch en wetenschappelijk te onderbouwen.

Maar er is meer! Je gaat in het eerste opleidingsjaar zelf actief aan de slag voor de klas. Wij willen de leraars van morgen snel in contact brengen met de job om onmiddellijk te ondervinden wat de klaspraktijk inhoudt.

Proeflessen

Leraar worden doe je niet vanuit je zetel met een boek. Daarom geef je vanaf semester 1 proeflessen in een gesimuleerde context als voorbereiding op de ‘echte’ stage op een school tijdens semester 2.

Microteaching is een belangrijke opdracht voor de eerstejaarsstudenten. Het doel is om te ervaren om even leerkracht te zijn in een gesimuleerde situatie en te leren uit fouten. De microteachinglessen worden ook gefilmd met iPads. Via het online reflectieportfolio houdt elke student zijn voortgang bij met sterke punten, zwakke punten en actiepunten.

De studenten lichamelijke opvoeding hebben proeflessen in een van onze partnerscholen, waar ze samen met een ervaren leraar LO de praktijk in de vingers krijgen.

De veilige context van de microteachinglessen en de proeflessen creëert optimale leerkansen. De constructieve feedback en zelfreflectie zorgen voor de juiste groeikansen.

Positief klimaat

In onze opleiding ben jij als student geen nummer. Studenten en lectoren kennen elkaar. We vinden het belangrijk dat elke student zich goed en gerespecteerd voelt.

Het creëren van een positief klimaat is voor ons dan ook van hoogste prioriteit. Al van bij de start wordt gewerkt aan de groepssfeer via teambuildingsactiviteiten tijdens de kick-off-week, de inleefweek, de cultuur- of skistage...

Zowel binnen als buiten de klasmuren van Howest staat elke student met zijn individuele talent voorop.

Unieke vakkencombinaties

Geschiedenis met Economie, Frans met Niet-Confessionele Zedenleer, Aardrijkskunde met Techniek of Lichamelijke Opvoeding met Project Algemene Vakken? Het zijn maar enkele van de twee onderwijsvakken die je aan Howest kan combineren.

Deze vakken kan je met elkaar combineren:

 • Aardrijkskunde
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Wiskunde
 • Niet-Confessionele Zedenleer
 • Frans
 • Biologie / Natuurwetenschappen
 • Project Algemene Vakken
 • Nederlands
 • Economie
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Techniek
 • Informatica

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

  Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

  Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

  Laptops
  The Level

  Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

  Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

  Evy Schacht
  Howest Alumna 2021

  Overtuigd? Schrijf je in!

  Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

  Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

  Schrijf je in

  Studenten in pauze met koffie op de campus

  Nog vragen? Contacteer ons!

  Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

  Basiel Bonne

  Basiel Bonne

  Opleidingscoördinator