Overslaan en naar de inhoud gaan

Met passie voor de klas!

Jongeren tussen 12 en 18 jaar enthousiasmeren en nieuwe werelden laten ontdekken, dat is jouw talent! Met je creatieve aanpak weet je hun nieuwsgierigheid binnen jouw twee vakdomeinen als geen ander te prikkelen. Wanneer je met leerlingen en ouders of andere partners in dialoog gaat, toon je je als een inspirerende leerkracht met vakkennis die verder denkt dan het klassieke handboek. Gepassioneerde mensen die met jongeren op pad willen en de klas van morgen in een multiculturele samenleving mee vorm willen geven, voelen zich in deze opleiding al snel helemaal thuis! we focussen op de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele student. Bij ons ben je namelijk geen nummer. Integendeel, onze lectoren kennen hun studenten. Ze creëren een positief klimaat waarin elke student zich goed en gerespecteerd voelt.

Oefening baart kunst: al vanaf het eerste opleidingsjaar sta je alleen voor de klas. Bovendien kan je alle onderwijsvakken met elkaar combineren via ons blended opleidingsprogramma, waardoor je op jouw eigen maat de opleiding vorm kan geven.

Howest - BASO testimonial Célestin Clauw

Al die keuze!

Binnen de Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs biedt Howest je heel wat kansen om te kiezen voor je interesse.

Hou je van sport en wil je kinderen en jongeren aan het bewegen krijgen? Ga dan voor Lichamelijke Opvoeding. Wil je later sporters begeleiden en coachen of je organisatietalent inzetten in de sportrecreatiesector? Combineer LO dan met Bewegingsrecreatie. Wil je samen met jouw leerlingen een visie op de maatschappij ontwikkeling? Dan is geschiedenis, aardrijkskunde of Niet-Confessionele Zedenleer een interessante keuze. Met daarnaast ook vele STEM-opties, zijn de mogelijkheden erg ruim! De inhoudelijke en didactische invulling van onze lerarenopleiding staat er als een huis. Tel daar de internationale projecten, de integratie van digitale tools, de EdHub future classroom en de Mind- and Makerspace bij en je weet dat je keuze voor Howest een keuze voor kwaliteit, dynamiek, creativiteit en innovatie is. En voor een gezellige, authentieke sfeer, dat ook.

Welke vakken kan je combineren?

Op campus

Kies je eerste vak uit een van de onderstaande 4 kolommen

 • Kies je tweede vak uit een andere kolom.
 • Of kies Lichamelijke Opvoeding en combineer dit met Bewegingscreatie of met een vak uit kolom B, C of D
 • Onderwijsvakken uit kolom D worden blended aangeboden. Dit wil zeggen dat de vakstudie via online leerpaden, opdrachten, formatieve evaluaties en intervisies met de lector vormgegeven wordt.
Vakkentabel

A

B

C

D: Blended

/ Aardrijkskunde / Wiskunde / Biologie - natuurwetenschappen / Techniek
/ Engels / Geschiedenis / Frans / Informatica
/ Nederlands / NC Zedenleer / Techniek
/ Project Algemene Vakken (PAV)

Blended

Je specifieke programma wordt bepaald op basis van je twee onderwijsvakken. Die kan je
kiezen uit het schema onderaan deze pagina. Je kan kiezen om één of beide onderwijsvakken
in ‘blended’ onderwijs mee te volgend. Blended onderwijs houdt in dat je dit onderwijsvak op
afstand volgt door middel van leerpaden, monitoraten, formatieve evaluaties en zelfstudie.
De andere opleidingsonderdelen van het curriculum volg je mee op de campus.

HOE KIES JE JOUW TWEE ONDERWIJSVAKKEN?

 • Je kiest twee onderwijsvakken uit onderstaande kolom
 • Je bepaalt of je één of beide onderwijsvakken blended wenst te volgen*
 • Je kan één van deze vakken ook combineren met LO

*Economie, techniek, informatica kan enkel in blended gevolgd worden.

MET EEN ANDER ONDERWIJSVAK, KAN JE KIEZEN UIT:


/ Geschiedenis
/ Wiskunde
/ Frans
/ Nederlands
/ Biologie- Natuurwetenschappen
/ Project Algemene Vakken (PAV)
/ NC Zedenleer
/ Informatica
/ Economie
/ Techniek

Jouw lesrooster

Elke week heb je 20 à 24 uur les. De lesuren sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Hieronder kan je een voorbeeld lesrooster consulteren. Dit kan per academiejaar uiteraard afwijken. Het definitief lesrooster wordt in september gecommuniceerd.

Foto secundair onderwijs 7

Eerste jaar

Howest kiest voor een breed inzetbare leraar. De opleiding Secundair Onderwijs opent boeiende vensters op de samenleving. Daarom werken de drie lerarenopleidingen (kleuter – lager – secundair) intensief samen in de ontwikkeling van een innoverend en eigenzinnig curriculum.

Alle competenties worden geoefend via verschillende innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, maar praktische ateliers en vaardigheidsklassen, veel stages en activerende werkvormen. Dat alles met als doel de vaardigheden zelf onder de knie krijgen. Want wat je zelf doet...

Naast deze werkvormen zijn er ook speciale activiteiten die het geheel wat pittiger maken: buitenlandse cultuurstage, skistage, watersportstage, leren leren, diversiteitsstage (studieondersteuning in kansarme gezinnen), simulatiespelen, projectweken, opvoedkundige week, inleefweek, didactische uitstappen ... waardoor het sociale aspect voldoende aan bod komt. Het secundair onderwijs heeft een ruime waaier aan vakken, maar als leraar wil je een expert zijn en dus kies je twee vakken. Dat wordt jouw ‘space’.

Je krijgt daarnaast een aantal opeenvolgende modules. De skills class leert je wat je nodig hebt als leraar: pedagogische, communicatieve en agogische vaardigheden. In de didactische ateliers ga je zelf aan de slag met je medestudenten om alles in een workshop onder de knie te krijgen. Tijdens deze workshops ontwikkel je je eigen leraarstijl/coachstijl.

Tweede jaar

In het tweede jaar zetten we opnieuw sterk in op praktijkgericht leren. Je gaat tweemaal op stage voor jouw beide onderwijsvakken. Binnen onderwijslab leren we hoe je een leeromgeving ontwerpt voor diverse leerlingen en hoe je uitdagende en motiverende evaluaties aan de leerlingen aanreikt.

Binnen onderzoekslab ga je - in samenwerking met externe partners - een volledig project uitwerken rond erfgoed, groene speelplaatsen of internationale ervaringen. Vanuit Skills Lab kom je in contact met verschillende actoren naast de school. Ook de eerste mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen, dienen zich in het tweede jaar aan.

Derde jaar

Jaar drie staat in het teken van werkveldervaring en zelfstandigheid. Je loopt stage voor beide vakken in een school naar keuze en kan zelfstandig voor de klas staan. Daarnaast verbreed je jouw kennis van het onderwijs en duik je dieper in op het begeleiden van leerlingen en de school als multiculturele ontmoetingsplaats.

Je werkt samen met medestudenten van andere onderwijsvakken aan sleutelcompetenties zoals burgerschap, duurzaamheid en ICT-geletterdheid. We focussen met alle studenten op burgerschap tijdens de Burgerschapsweek op het einde van het jaar en op internationale ervaringen door middel van de Wintersportstage en de Cultuurstage. Ook studeren en stage lopen in het buitenland zijn mogelijkheden in het derde jaar.

Tot slot verdiep je je in een zelfgekozen onderwerp en ga je als onderzoekende ontwerper aan de slag om een onderwijskundig onderzoek tot een goed einde te brengen.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
Foto secundair onderwijs 8

Jouw toekomst?

Les geven in secundaire scholen, volwassenen- en tweedekansonderwijs zijn maar enkele van de vele opties. Liever iets anders? Ook als STEM- en ICT-coördinator, leerlingenbegeleider of in de brede sport- en fitnesswereld (studenten LO & bewegingsrecreatie) kan je aan de slag!

De meeste studenten komen terecht in het onderwijs. Dat spreekt voor zich. We mikken echter op een zo breed mogelijk werkveld. Zo bereiden we je voor op een loopbaan voor de klas in een secundaire school, maar ook in het buitengewoon onderwijs, tweedekansonderwijs en volwassenonderwijs. Met je diploma kan je ook aan de slag in het basisonderwijs, zeker als leraar LO.

Howest is ook een pluralistische hogeschool. Dat betekent dat je met je diploma terechtkan in alle onderwijsnetten. Vast staat dat leerkracht in alle grote Vlaamse steden, maar ook daarbuiten, een knelpuntberoep is. Eenmaal je diploma op zak heb je dus snel zicht op werk. En aangezien je vanaf het eerste semester de theorie hebt omgezet in de praktijk, zet je goed gewapend en flink voorbereid de stap naar het werkveld.

Onze educatieve bachelors leveren trouwens niet alleen zuivere leerkrachten af. Ook een job als leerlingenbegeleider, ICTcoördinator, CLIL-teacher of STEM-teacher behoort tot de mogelijkheden. Koos je voor Bewegingsrecreatie? Bij sportclubs, sportdiensten en outdoorclubs is de nood aan trainers en animatoren hoog. Tot slot kan je ook als fitnesscoach of eventorganisator aan de slag.

Dagonderwijs

Binnen dagonderwijs zet de opleiding sterk in op contactrijk onderwijs op de campus met een combinatie van innovatie, studentgerichtheid en veel praktijk. Zo zijn we de enige Vlaamse hogeschool waar je vanaf het eerste jaar actief stage loopt in een reële schoolcontext.
Leren lesgeven en omgaan met jongeren, dat is waar het uiteindelijk om draait. Van bij de start koppelen we daarom de onderwijskundige modules aan de praktijkervaring. Onze lectoren begeleiden je daarbij van heel dichtbij, vaak op een informele manier en, waarom niet, met wat humor. Want wat we vooral niet willen zijn, dat is een stijve lerarenopleiding.

Blended Onderwijs

Wil je een flexibeler programma omdat je ondertussen nog werkt? Wil je graag twee vakken combineren die je niet op campus kan combineren? Is de combinatie van zelf plannen en toch het contact op de campus hebben met de medestudenten een ideale mix voor jou? Dan biedt de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs jou de mogelijkheid om alle onderwijsvakken met elkaar combineren via onze blended opleidingsprogramma. Hierbij volg je één of beide van jouw onderwijsvakken via afstandsonderwijs, de andere vakken van de opleiding volg je mee met de studenten op campus.

Blended onderwijs houdt in dat je dit onderwijsvak op afstand volgt door middel van leerpaden, monitoraten, formatieve evaluaties en zelfstudie. Je houdt contact met jouw lector via mail, op afgesproken monitoraten of gewoon tijdens de lessen praktijk. Jouw praktijklessen krijg je nog steeds op campus, omdat interactie met de medestudenten essentieel is in jou ontwikkeling als leraar.

Door de combinatie van afstandsonderwijs en lessen op de campus blijf je nooit alleen achter jouw scherm zitten, maar ben je volop betrokken in de levendige mix van studenten die onze opleiding kenmerkt. Tegelijk ontdek je de sterktes van online leren van nabij en ontwikkeling je jezelf als leerkracht die zowel vertrouw is met onderwijs op de campus, als online lesgeven. Troeven die zeker van pas zullen komen in jouw latere carrière waarbij ICT-integratie en geïndividualiseerd leren steeds belangrijker worden.

@home traject

Aan Howest-Brugge kunnen leerkrachten via afstandsonderwijs op één jaar tijd lesbevoegdheid voor een nieuw extra onderwijsvak behalen.

Als leraar heb je onderwijsbevoegdheid voor twee vakken. De jobkansen liggen echter hoger door na de opleiding één onderwijsvak naar keuze te volgen. Op één jaar tijd behalen leraars zo een bijkomend diploma met uitzicht op ruimere tewerkstellingskansen. Die nieuwe uitdaging is er echter niet alleen voor jonge leerkrachten, ook ervaren lesgevers krijgen op die manier een extra push en uitdaging.

In dat bijkomende jaar krijgen de cursisten via afstandonderwijs een echt bad in de kennis, vaardigheden en attitudes nodig om leraar te worden in het derde vak. Alles kan van thuis uit en Howest verleent lesgevers alle mogelijke faciliteiten om werk of gezin feilloos te combineren met de studie.

Het afstandsonderwijs wordt hoofdzakelijk via digitale weg georganiseerd. Het digitale leerplatform geeft toegang tot het lesmateriaal: goed geschreven cursussen, aangevuld met tal van digitale bestanden (oefeningen, voorbeelden, videofragmenten, websites ... ).

“Het traject in afstandsonderwijs omvat een beperkt aantal contacturen, afstandsleren en intensieve persoonlijke coaching”, vertelt Basiel Bonne, opleidingscoördinator van de lerarenopleiding Secundair Onderwijs. “We begeleiden de studenten voortdurend in hun groei naar het leraarschap. Ook werkplekleren heeft een vaste poot: door het inschakelen van medeopleiders ofwel leraren op de werkvloer kunnen studenten intensief observeren en oefenen in het lesgeven op een vaste school.”

Howest-Brugge biedt dit afstandsonderwijs voor een extra derde vak met specifieke coaching op maat aan. Op die manier verwerf je een vereist bekwaamheidsbewijs in een derde vak. De opleiding is bestemd voor wie bachelors of masters in het bezit van SLO (Specifieke Lerarenopleiding) of bachelors kleuter, lager of secundair onderwijs.

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

In 2020 werd de Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs beoordeeld door een onafhankelijk en extern panel. De opleidingsaudit werd uitgevoerd door Vluhr KZ. De kwaliteit van de opleiding werd positief beoordeeld. Het rapport van het panel met de sterke punten en ontwikkelpunten kun je hier lezen.

Recent afgestudeerden van de Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid.

Opleidingskwaliteitszorg aan Howest
Kostenraming voor deze opleiding
Studiefinanciering

Bekijk in hoeverre je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je nu reeds online registreren voor 2023-24. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Starttoets leraren­opleiding 2023-2024

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, moet je de starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een hogeschool. De toets heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten.

Registratie starttoets en info

Infodag
Zaterdag 1 juli
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Studenten krijgen uitleg over opleiding aan Howest

Troeven van de opleiding

Stage vanaf het eerste jaar

Vanaf semester 1 dompelen we je onder in de didactische praktijk.

Hoe breng je jouw kennis en vaardigheden op een uitdagende manier over op jongeren? Je observeert lessen , geeft lessen aan elkaar en krijgt vaardigheden mee om die pedagogisch en wetenschappelijk te onderbouwen.

Maar er is meer! Je gaat in het eerste opleidingsjaar zelf actief aan de slag voor de klas. Wij willen onze studenten, m.a.w. de leraars van morgen, snel in contact brengen met de job om onmiddellijk aan den lijve te ondervinden wat de klaspraktijk inhoudt.

Proeflessen

Leraar worden doe je niet vanuit je zetel met een boek. Daarom kiest de opleiding ervoor om studenten vanaf semester 1 proeflessen te laten geven in een gesimuleerde context als voorbereiding op de ‘echte’ stage op school tijdens semester 2.

Microteaching is een belangrijke opdracht voor de eerstejaarsstudenten. Het doel van de microteaching is om te ervaren om even leerkracht te zijn in een gesimuleerde situatie en te leren uit fouten. Reflecteren over wat goed en wat minder ging staat centraal. Tips worden meegenomen naar de eerste stage.

De microteachinglessen worden ook gefilmd met Ipads. Via het online reflectieportfolio houdt elke student zijn/haar eigen voortgang bij met sterke punten, zwakke punten en actiepunten.

De studenten lichamelijke opvoeding hebben proeflessen in één van onze partnerscholen, waar ze samen met een ervaren leraar LO de praktijk in de vingers krijgen.

De veilige context van de microteachinglessen en de proeflessen creëert dan ook optimale leerkansen. De constructieve feedback en zelfreflectie zorgen voor de juiste groeikansen.

Positief klimaat

In onze opleiding ben jij als student geen nummer. Studenten en lectoren kennen elkaar. We vinden het belangrijk dat elke student zich goed en gerespecteerd voelt.

Het creëren van een positief klimaat is voor ons dan ook van hoogste prioriteit. Studenten die zich goed voelen zijn meer betrokken en kunnen beter leren en ontwikkelen. Al van bij de start wordt gewerkt aan de groepssfeer via diverse teambuildingsactiviteiten tijdens de kick-off-week, de inleefweek, de cultuur- of skistage enzoverder.

Zowel binnen- als buiten de klasmuren van Howest staat elke student met elk zijn/haar talent voorop.

Unieke vakkencombinaties

Unieke vakkencombinaties: Geschiedenis met Economie, Frans met Niet-confessionele zedenleer, Aardrijkskunde met Techniek of Lichamelijke Opvoeding met Project Algemene Vakken? Het zijn maar enkele van de twee onderwijsvakken die je aan Howest kan combineren. Je kiest namelijk voor een combinatie van 2 vakken waarin je onderwijsbevoegdheid krijgt. Dit maakt je multi-inzetbaar, ook buiten de onderwijswereld.

In Secundair Onderwijs kun je een combinatie maken met de volgende vakken:

 • Aardrijkskunde
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Wiskunde
 • NC Zedenleer
 • Frans
 • Biologie / Natuurwetenschappen
 • Project Algemene Vakken
 • Nederlands
 • Economie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Techniek

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

  Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

  Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

  Laptops
  The Level

  Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

  Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

  Evy Schacht
  Howest Alumna 2021

  Overtuigd? Schrijf je in!

  Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

  Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

  Schrijf je in

  Studenten in pauze met koffie op de campus