Overslaan en naar de inhoud gaan

Individuele ondersteuning

De sociale dienst staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden. Het kan helpen om met iemand te praten over je situatie, gedachten en gevoelens. Het bespreken van je psychosociale welzijn kan tot nuttige inzichten leiden.

Indien jij en de Stuvo-medewerker aanvoelen dat therapeutische begeleiding aangewezen is, dan zorgt de sociale dienst voor een gerichte doorverwijzing naar een lid van het externe netwerk van professionele therapeuten. De gemiddelde kostprijs van een gesprek bedraagt €65. Hierbij is financiële ondersteuning mogelijk.

Contacteer ons

Financiële ondersteuning

Je kan financiële ondersteuning krijgen ten bedrage van 50% van de kostprijs van een consultatie (met een maximum van 30 euro per sessie). Deze tussenkomst is geldig voor maximum 10 sessies per academiejaar en moet elk academiejaar opnieuw aangevraagd worden door de student.

Afhankelijk van bepaalde voorwaarden is een tussenkomst ten bedrage van 100% van de kostprijs van een consultatie mogelijk (met een eigen bijdrage van de student van 5 euro per sessie). Deze tussenkomst is geldig voor maximum 15 sessies per academiejaar en moet ook elk academiejaar opnieuw aangevraagd worden door de student.

Andere mogelijkheden voor een tussenkomst:

 • Zeker ook checken: via jouw ziekenfonds is er eventueel een tussenkomst mogelijk voor jouw sessies psychotherapie.
 • Bepaalde psychotherapeuten werken volgens een conventie, waardoor je €11 per sessie betaalt. Opgepast, niet alle psychotherapeuten bieden deze dienst aan. Bekijk dit via https://www.elpen.be/

Contacteer ons

Groepsaanbod

Groepstrainingen Psywest

Los van de mogelijke individuele begeleiding, kan je in de loop van het academiejaar deelnemen aan tal van studententrainingen. We richten ons op specifieke thema’s die herkenbaar kunnen zijn voor jou als student: faalangst, uitstelgedrag, piekeren, stress... De trainingen en workshops worden per semester georganiseerd.

Meer informatie

Aarzel je om deel te nemen aan een training omwille van het prijskaartje? Kom gerust langs bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo.

Stuvo connects

Verbondenheid is de vitamine voor een fijn studentenleven. Stuvo Connects creëert nieuwe kansen tot ontmoeting, inspireert in het delen van interesses en besteedt aandacht aan het ontwikkelen van een positieve mindset. Ontdek onze waaier aan activiteiten, voor en door studenten, met focus op community & wellbeing.

Meer informatie

Psywest logo

Contacteer ons

Je kan de medewerkers van de sociale dienst Stuvo telefonisch of via mail bereiken.

Wens je meteen een afspraak te maken? Dan kan je dat doen via hun online agenda. Hou rekening met een eventuele wachttijd.

Contacteer ons

Buiten Howest op zoek naar hulp?

Ben je op zoek naar hulp buiten Howest of heb je tijdens de afwezigheid van de sociale dienst nood aan ondersteuning, advies of een babbel?

Dan kan je volgende diensten/platformen raadplegen:

 • Moodspace, een plek voor studenten met tips en informatie om zelf aan de slag te gaan.
 • Voor een eerste babbel en advies kan je bij het JAC terecht.
 • Een Overkop huis biedt een veilige plek waar je spontaan kan binnenstappen en met hulpverleners kan spreken.
 • Voor een aantal gratis therapiesessies door psychologen die op vrijwillige basis werken, kan je terecht bij ‘therapeuten voor jongeren’.
 • Elpen helpt je bij je zoektocht naar een geconventioneerde psycholoog in West-Vlaanderen.
 • Voor moeilijkheden bij de het studeren kan je chatten met Teleblok
 • Studietoelage vragen: 1700 of www.studietoelagen.be

Praten en vragen helpt!

Nood aan dringende hulp?

Teleonthaal: 106

een telefonisch gesprek of chat (tele-onthaal.be)

Spoeddienst: 112

dringende medische hulp

Huisarts van wacht: 1733

een huisarts van wacht

Awel: 102

een telefonische en online hulplijn (awel.be)

Zelfmoordlijn: 1813

dringend nood aan een gesprek of chat (zelfmoord1813.be)

Antigifcentrum: 070 24 25 45

telefonisch advies bij vergiftiging

Veelgestelde vragen over psychosociale ondersteuning

Zeker en vast!

De Stuvo medewerker sociale dienstverlening staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden.

Het kan helpen om met iemand te praten over je situatie, gedachten en gevoelens. Het bespreekbaar maken van je psychosociaal welzijn kan inzichten teweeg brengen in je leven. Indien jij en de Stuvo medewerker aanvoelen dat therapeutische begeleiding aangewezen is, kan er een gerichte doorverwijzing gebeuren. Hierbij werkt de sociale dienst samen met een extern netwerk aan professionele therapeuten.

De sociale dienst van Stuvo voorziet psychosociale ondersteuning en opvolging aan. Indien er een inschatting wordt gemaakt dat externe psychologische begeleiding voor jou aangewezen is, wordt je doorverwezen naar een psycholoog.

Omdat de dienst studentenvoorzieningen zelf geen psychologische dienst heeft, kan je een financiële ondersteuning aanvragen voor een aantal sessies bij de psycholoog.

Je kan deze financiële ondersteuning aanvragen bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. Samen wordt er bekeken welke steun het beste aansluit bij je situatie:

 • Stuvo kan 30 euro per sessie betalen gedurende maximum 10 sessies per academiejaar
 • In sommige situaties of op basis van een financieel onderzoek, kan Stuvo zo goed als de volledige therapie bekostigen gedurende 15 sessies per academiejaar. In dat geval is je eigen bijdrage 5 euro per sessie.

Per academiejaar organiseren we met Psywest studententrainingen. We richten ons op specifieke thema's die herkenbaar zijn voor jou als student. De trainingen en workshops worden per semester georganiseerd. Interessante thema's zoals faalangst, uitstelgedrag, zelfvertrouwen, assertiviteit, stresshantering, … komen per semester aan bod.

De sterkte van een groepstraining zit hem in de kracht van de groep. Je zit samen met anderen die dezelfde noden, vragen, twijfels ervaren. Je vindt herkenbaarheid terug want jij bent zeker niet de enige op school die met dezelfde moeilijkheden worstelt. Door maximum 20 studenten toe te laten creëren wij een veilige omgeving, een veilig gevoel. Je leert van de professionele begeleider maar ook van elkaar. Verhalen worden gedeeld, moeilijkheden worden aangepakt, tools worden aangereikt ... in maximum 6 sessies aan een studentenprijs.

Voor toekomstige studenten voorziet Howest een mooi aanbod aan instapcursussen. Per opleiding kan je het aanbod aan cursussen terugvinden.

Stuvo en de studiecoaches bieden een interactieve cursus aan waarin we dieper ingaan op het reilen en zeilen binnen Howest en jezelf als toekomstige hogeschoolstudent. De overstap naar het hoger onderwijs kan heel wat teweegbrengen. Je staat voor een boeiende uitdaging die vooraf misschien wat omkadering nodig heeft. Geen probleem! We helpen je hier graag mee.

Bekijk onze instapcursus ‘Studententoolkit: klaar voor de start’ via je opleiding en schrijf je in!

Privacy

De medewerkers Stuvo staan klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden die je doorheen je studies kan tegenkomen.

Als intensieve begeleiding noodzakelijk is dan zorgt de medewerker voor een gerichte doorverwijzing naar een lid van het extern netwerk van professionele therapeuten.

De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen van Howest respecteren altijd jouw privacy. Voor de behandeling van je aanvraag voor studiefinanciering, sociaaljuridisch advies, psychosociale ondersteuning en de deelname aan trainingen worden gegevens van jou verzameld en verwerkt.

Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan je hier nalezen.