Nood aan een goed gesprek? Raad nodig?

De medewerkers van de sociale dienst van de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) staan klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden die je doorheen je studies kan tegenkomen.

We beseffen zeer goed dat vragen stellen, je bloot geven niet gemakkelijk is. Maar praat erover! Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een naam en krijg je er vat op. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je eventueel kan doen. De sociale dienst staat je bij met raad en daad.

Stuvo staat voor je klaar!

 • Je zit in een moeilijke periode;
 • De thuissituatie maakt het je niet gemakkelijk;
 • Je hebt het moeilijk om contacten te leggen;
 • Je relatie loopt mank;
 • Op kot mis je je vertrouwelijke omgeving;
 • Weinig zelfvertrouwen;
 • Angst om te falen;
 • Combinatie gezin en studies even te zwaar;
Stuvo Karavaan

Dringende hulp 24/7

Heb je tijdens de afwezigheid van de sociale dienst nood aan ondersteuning, advies of een babbel? Dan kan je volgende diensten/platformen raadplegen:

 • Moodspace, een plek voor studenten met tips en informatie om zelf aan de slag te gaan.
 • Voor een eerste babbel en advies kan je bij het JAC terecht.
 • Een Overkop huis biedt een veilige plek waar je spontaan kan binnenstappen en met hulpverleners kan spreken.
 • Voor een aantal gratis therapiesessies door psychologen die op vrijwillige basis werken, kan je terecht bij ‘therapeuten voor jongeren’.
 • Elpen helpt je bij je zoektocht naar een geconventioneerde psycholoog in West-Vlaanderen.
 • Voor moeilijkheden bij de het studeren kan je chatten met Teleblok
 • Studietoelage vragen: 1700 of www.studietoelagen.be

Praten en vragen helpt! 

 

Noodnummers

Teleonthaal: 106

een telefonisch gesprek of chat (tele-onthaal.be)

Spoeddienst: 112

dringende medische hulp

Huisarts van wacht: 1733

een huisarts van wacht

Awel: 102

een telefonische en online hulplijn (awel.be)

Zelfmoordlijn: 1813

dringend nood aan een gesprek of chat (zelfmoord1813.be)

Antigifcentrum: 070 24 25 45

telefonisch advies bij vergiftiging

Privacy

De medewerkers Stuvo staan klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden die je doorheen je studies kan tegenkomen.

Als intensieve begeleiding noodzakelijk is dan zorgt de medewerker voor een gerichte doorverwijzing naar een lid van het extern netwerk van professionele therapeuten.

De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen van Howest respecteren altijd jouw privacy. Voor de behandeling van je aanvraag voor studiefinanciering, sociaaljuridisch advies, psychosociale ondersteuning en de deelname aan trainingen worden gegevens van jou verzameld en verwerkt.

Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan je hier nalezen.

Spaarvarken

Financieel haalbaar

Omdat, indien nodig, een professionele doorverwijzing belangrijk is, wordt een deel van de kosten terugbetaald.

Je kan een financiële ondersteuning krijgen ten bedrage van 50% van de kostprijs van een consultatie (met een maximum van 30 euro per sessie). Deze tussenkomst is geldig voor maximum 10 sessies per academiejaar en moet elk academiejaar opnieuw aangevraagd worden door de student. 

Afhankelijk van bepaalde voorwaarden is een tussenkomst ten bedrage van 100% van de kostprijs van een consultatie mogelijk (met een eigen bijdrage van de student van 5 euro per sessie).  Deze tussenkomst is geldig voor maximum 15 sessies per academiejaar en moet ook elk academiejaar opnieuw aangevraagd worden door de student. 

Andere mogelijkheden voor een tussenkomst:

 • Zeker ook checken: via jouw ziekenfonds is er eventueel ook een tussenkomst mogelijk op jouw sessies psychotherapie.
 • Bepaalde psychotherapeuten werken volgens een conventie, waardoor je €11 per sessie betaalt. Opgepast, niet alle psychotherapeuten bieden deze dienst aan.

Trainingen

Om je persoonlijk functioneren te ondersteunen kan je naast individuele begeleiding ook deelnemen aan de groepstrainingen. Via Psywest kan je meer info verkrijgen en inschrijven. De trainingen worden steeds gevormd op basis van thema’s waar studenten mee kunnen geconfronteerd worden tijdens hun studies:

 • Faalangst
 • Zelfvertrouwen
 • Uitstellen
 • Stress
 • Time Management
 • Multimedia
 • Communicatie
 • Assertiviteit

Aarzel je om deel te nemen aan een training omwille van het prijskaartje? Kom gerust langs bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo.

Meer informatie

Psywest logo

Contacteer ons

Campus Brugge Station - BST

Rijselstraat 3A, 8200 Brugge

Campus Brugge Centrum

Sint - Jorisstraat 71, 8000 Brugge

Campus Kortrijk Weide - Gebouw A en B

Graaf Karel De Goedelaan 32, 8500 Kortrijk

Coördinatie