Meldpunt grensoverschrijdend gedrag voor studenten

howest illustraties_programma cropped.png

Welkom bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Binnen onze hogeschool hechten we veel belang aan een luisterend oor en de mogelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te melden. Hieronder vind je meer informatie over de betekenis van grensoverschrijdend gedrag en de aanpak binnen onze hogeschool.

Veelgestelde vragen over grensoverschrijdend gedrag

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat onze persoonlijke grenzen overschrijdt. Het kan in verschillende vormen voorkomen: verbaal of fysiek geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie, stalking, racisme, onterechte beschuldigingen etc.

Het is een subjectief gegeven: bepaald gedrag kan voor de ene persoon grensoverschrijdend zijn en voor de andere persoon aanvaardbaar. Hoe jij het aanvoelt telt! Iedereen heeft zijn grenzen en deze moeten gerespecteerd worden. Ook jij hebt recht om jouw grenzen aan te geven. Gaan mensen over deze grenzen dan spreken we van grensoverschrijdend gedrag. 

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag komt overal voor, dus ook aan de hogeschool.

Waarom grensoverschrijdend gedrag melden?

Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag wil de drempel verlagen door jou de mogelijkheid te bieden om in alle vertrouwelijkheid je verhaal te delen. Ongewenst grensoverschrijdend gedrag kan je algemeen welzijn beïnvloeden en een impact hebben op je dagelijks functioneren zowel op mentaal als lichamelijk vlak. Iemand in vertrouwen nemen en er durven over praten is geen gemakkelijke stap maar wel zo belangrijk. 

Iedere melding wordt uiterst ernstig genomen en in vertrouwelijkheid en met respect behandeld door de vertrouwenspersoon. Door de melding te doen en er over te praten kan er samen bekeken worden welke richting je uit wilt.  

Maar ook als er geen verdere stappen ondernomen worden is het aangewezen om grensoverschrijdend gedrag te melden zodat wij ons preventiebeleid verder vorm kunnen geven en indien nodig gepaste preventiemaatregelen kunnen nemen.
 

Wie kan er grensoverschrijdend gedrag melden?

Zowel studenten, personeelsleden van Howest als derden (ouders, partners, stageplaatsen, …) kunnen grensoverschrijdend gedrag melden.
Enkel studenten kunnen gebruik maken van dit meldpunt. 

Word je eigen grens overschreden, ben je getuige of onrechtstreeks betrokken, dan kan jij dit melden via dit meldpunt. 

Bij wie komt mijn melding terecht?

Je melding komt terecht bij de vertrouwenspersonen van de dienst studentenvoorzieningen. Er wordt op vertrouwelijke manier omgegaan met de informatie die je deelt. De vertrouwenspersoon van de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo Howest) is gebonden aan het beroepsgeheim. 

Hoe verloopt de procedure na een melding?

Via onderstaande flowchart kan je in een oogwenk zien wat je kan melden en welke stappen er mogelijk zijn in dit proces. Wat er met de melding gebeurt bepaal jij zelf en dat vanaf het begin. Je melding gebeurt via het meldingsformulier. Je kan de keuze aanvinken om anoniem of niet anoniem te melden.

Melding maken

Wens je anoniem te getuigen?