Overslaan en naar de inhoud gaan

Energie­monitoring & Energie­transitie

Waarover?

Energietransitie is het omschakelen van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen. Een beknopt overzicht van de beschikbaar hernieuwbare energiesystemen en opslagsystemen is de basis om de optimale energiemix te kiezen. Aan de hand van verbruiks- en opbrengstprofielen wordt een energie-voorspelling gemaakt om het bedrijf door de energietransitie te loodsen. Het ultieme doel is om door flexibiliteit in te spelen op de energiemarkt.

Bedrijven, organisaties en overheden investeren meer en meer in meetinfrastructuur. Dit zijn de essentiële bouwstenen om de digitale transformatie te faciliteren. Meters om energiestromen te registreren zijn vaak de eerste bijkomende meetinfrastructuur waarin bedrijven investeren.

Uiteraard is het meten op zich al een goeie zaak! Vaak ontbreekt echter de kennis en ervaring om die data verder zinvol en efficiënt in de organisatie te gebruiken.

 • Hoe moeten de grote hoeveelheden data verwerkt worden?
 • Hoe kunnen de procesindicatoren die het energieverbruik bepalen relevant toegewezen worden aan de beschikbare energiedata?
 • En hoe kunnen de zo verkregen datasets gebruikt worden voor visualisatie, analyse en besluitvoering?

Dit postgraduaat wil de cursisten de kennis meegeven om data te visualiseren in dashboards om de energietransitie te faciliteren.

Voor wie?

Energieverantwoordelijken van ondernemingen, facility managers, productie-verantwoordelijken, verantwoordelijken voor energietransitie en duurzaamheid, consultants energietransitie, IT-medewerker verantwoordelijk voor productie/energiedata, …

Vooropleiding van de cursist: Bachelor of master en je bent actief of je hebt interesse in energie, energietransitie en informatica.

Waarom?

De energietransitie is alom aanwezig en een van de grootste economische en maatschappelijke uitdagingen. In deze uitdaging schuilen opportuniteiten voor bedrijven en organisaties. Daarom dit hands-on postgraduaat, waarin we onze knowhow en kennis in energiemonitoring en energietransitie delen.

Energiemanagement, is een brede basis over alle energievormen heen

Wat zal je leren?

Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 modules, met een totaal van 20 studiepunten.
De modules worden sequentieel aangeboden, maar kunnen ook elk apart opgenomen worden.

Het programma* bestaat uit 5 modules:

 • Energiestrategie
 • Energiemonitoring en -analyse
 • Energietransitie
 • Energiedashboards
 • Forecasten van energieverbruik

* De inhoud is onder voorbehoud van aanpassingen en updates.

Energiestrategie (4 studiepunten)

 • De energiestrategie van je bedrijf/organisatie
 • Vastleggen van de energiestrategie
 • Nulmeting en rapportering: het vertrekpunt
 • Comfort en bedrijfszekerheid als bijkomende bouwstenen van de energiestrategie
 • Energiecontracten en kosten
 • Implementatie van de strategie
 • Van strategie naar KPI: Bepalen van de relevante KPI's

Energiemonitoring en -analyse (5 studiepunten)

 • Metering, monitoring en targeting (MM&T)
 • Type van energiemeters
 • Waar energiestromen meten?
 • Toekomstgerichte keuze van meters, uitbreidbaarheid en flexibiliteit.
 • Opnemen meters in de aankoopvoorwaarden van bijkomende processen en machines
 • Introductie in de datasets
 • Meetsignalen
 • Interfaces en protocollen
 • Architectuur van de de communicatie (OPC UA)
 • Cloud data en IoT
 • Analyse van de data aan de hand van onder andere regressieanalyse

Energietransitie (4 studiepunten)

 • Wat verstaan we onder energietransitie?
 • Hoe kan optimaal gebruik gemaakt worden van de eigen opgewekte (hernieuwbare) energie?
 • Welke vormen van energieopslag zijn er?
 • Energie optimalisatie (energiemix) van vraag en aanbod
 • Digitale meter en tariefstructuur
 • Local Energy Communities (LEC) en de wetgeving
 • Energy Service Companie (ESCO)

Energiedashboards (3 studiepunten)

 • Rapportering via dashboards naar management, energieteam, gebruiker, ...
 • Data visualisatie
 • Bouwen van dashboards voor de specifieke doelgroepen

Analyse en forecasten van energieverbruik (4 studiepunten)

 • Wat is bepalend voor het energieverbruik?
 • Monitoren en bijsturen van EnPI
 • Welke EMIS (Energie Management Information System) zijn er op de markt?
 • Hoe selecteren we het meeste geschikte EMIS voor de onderneming?
 • Digitaal model als voorspelling voor het energieverbruik

Data en locatie

Dit postgraduaat start eind september en eindigt half juni. De lessenreeks wordt gespreid over deze periode. Er worden 2 modules gegeven voor Nieuwjaar en 3 in de periode erna. Er worden 5 contacturen per week voorzien. De contactmomenten worden gepland op dinsdagnamiddag van 14u tot 20u. gemiddeld 1 keer om de 14 dagen op campus, de andere week online. De data en kalender van de lessen zullen in september beschikbaar zijn (via mail verkrijgbaar).

De normale schoolvakanties van het hoger onderwijs worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn tijdens de herfst-, kerst- en paasvakantie.

De lessen gaan door in Howest, Campus Kortrijk Weide, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk. Deze campus ligt op wandelafstand van het NMBS station van Kortrijk.

Tijdsinvestering

Deze opleiding omvat 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

 • Wil je als cursist een getuigschrift behalen dan volg je alle sessies mee. Dit komt neer op de core-sessies waar de theorie (on-campus) aan bod komt en de groepscoaching (online). Je werkt ook het project uit als oefening (met online individuele coaching). Op het einde van de module leg je een examen af.

  Aan de hand van een project, casussen en examens wordt op het einde van elke module de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende moduleteam. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens van alle modules, ontvangen een getuigschrift ‘Energiemonitoring en energietransitie’.
 • Indien je als cursist vooral kennis wil opdoen om dit later zelf toe te passen in je bedrijf/organisatie, dan kan je kiezen om enkel de core-sessies en groepscoaching te volgen. Je maakt dan geen project en examen.
  Hierdoor moet je ongeveer maar de helft van alle sessies meevolgen en is de tijdsinvestering ook veel kleiner.
  Deze tweede formule kan ook gekozen worden om slechts 1 of enkele modules mee te volgen. Inschrijven per module is dus ook mogelijk, of je kan zo de opleiding spreiden over meerdere jaren.

  Als de cursist beslist om niet deel te nemen aan de evaluatiemomenten, kan de cursist een bewijs van deelname ontvangen.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Energieverantwoordelijken van ondernemingen, facility managers, productie-verantwoordelijken, verantwoordelijken voor energietransitie en duurzaamheid, IT-medewerker verantwoordelijk voor productie/energiedata, …

Vooropleiding van de cursist: Bachelor of master en je bent actief of je hebt interesse in energie, energietransitie en informatica.

Extra info

Uiterste datum van inschrijving? eind september 2024

Er is een minimumaantal inschrijvingen voor de opleiding doorgaat.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1001454.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be. De steun van KMO voor deze opleiding stijgt naar 45% voor kleine ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen.

Kostprijs

Je hebt de keuze uit verschillende opties:

 1. Je kan de volledige opleiding volgen met als doel het getuigschrift te behalen
 2. Je kan enkel de theoretische sessies (core) meevolgen met als doel een attest van deelname te behalen.
 3. Je kan ervoor kiezen om slechts 1 of meerdere modules apart mee te volgen met als doel een attest van deelneme te behalen

Inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding (5 modules, 20 ECTS)

 • Met getuigschrift: € 3.900,-
 • Met attest van deelname: € 2.500,-

Inschrijvingsgeld indien je voor elke module apart inschrijft

 • Module 1: Energiestrategie: € 500,-
 • Module 2: Energiemonitoring: € 750,-
 • Module 3: Energietransitie: € 600,-
 • Module 4: Energiedashboards: € 450,-
 • Module 5: Energievoorspelling: € 600,-

In dit bedrag is begrepen: deelname aan de lessen, examengeld (indien van toepassing), gebruik van het digitale leerplatform, broodjes en een drankje tijdens de on-campus sessies.

In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 20 september 2024 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Laat 30 tot 40% van uw inschrijvingsprijs subsidiëren.

Contactpersoon

Tim Vandendriessche - tim.vandendriessche [at] howest.be

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Getuigenis Greet: Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie

Getuigenis Greet: Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie
Getuigenis Jeroen: Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie

Getuigenis Jeroen: Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie

Getuigenis NIKOLAAS: Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie

Getuigenis NIKOLAAS Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Infoavond
Maandag 17 juni
VAN 18u TOT 20u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Kortrijk:

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Jurgen Van Ryckeghem

Jurgen Van Ryckeghem

Coördinator Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

 • Voor een graduaats diploma:
  Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
 • Voor microdegrees:
  Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.