Postgraduaat Energiemonitoring en Energietransitie

Postgraduaat Energiemonitoring en energietransitie
"De energietransitie is alom aanwezig en een van de grootste economische en maatschappelijke uitdagingen. In deze uitdaging schuilen opportuniteiten voor bedrijven en organisaties. Daarom dit hands-on postgraduaat, waarin we onze knowhow en kennis in energiemonitoring en energietransitie delen. "

Energietransitie is het omschakelen van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen. Een beknopt overzicht van de beschikbaar hernieuwbare energiesystemen en opslagsystemen is de basis om de optimale energiemix te kiezen. Aan de hand van verbruiks- en opbrengstprofielen wordt een energie-voorspelling gemaakt om het bedrijf door de energietransitie te loodsen. Het ultieme doel is om door flexibiliteit in te spelen op de energiemarkt.

"Door de permanente monitoring en analyse van productie en verbruik worden energie sourcing beslissingen aangestuurd, zo streven we naar energetische en economische optima."

Bedrijven, organisaties en overheden investeren meer en meer in meetinfrastructuur. Dit zijn de essentiële bouwstenen om de digitale transformatie te faciliteren. Meters om energiestromen te registreren zijn vaak de eerste bijkomende meetinfrastructuur waarin bedrijven investeren.

Uiteraard is het meten op zich al een goeie zaak! Vaak ontbreekt echter de kennis en ervaring om die data verder zinvol en efficiënt in de organisatie te gebruiken.

  • Hoe moeten de grote hoeveelheden data verwerkt worden?
  • Hoe kunnen de procesindicatoren die het energieverbruik bepalen relevant toegewezen worden aan de beschikbare energiedata?
  • En hoe kunnen de zo verkregen datasets gebruikt worden voor visualisatie, analyse en besluitvoering?

Dit postgraduaat wil de cursisten de kennis meegeven om data te visualiseren in dashboards om de energietransitie te faciliteren.  

Er is geen efficiënte energietransitie zonder energiestrategie. Vertrekkend vanuit de bedrijfsstrategie wordt de energiestrategie uitgestippeld. De focus ligt op het definiëren en operationaliseren van KPI's. Gebouwen, machines en infrastructuur kunnen duurzaam beheerd worden aan de hand van gerichte analyses van beschikbare data. De analyses worden gebruikt om (energie)verbruiken te voorspellen en om de impact van de energie-investeringen en -optimalisaties op te volgen. Door een continue opvolging kunnen operationele en energieparameters real-time gemonitord worden. Machines en processen werken hierdoor aan optimale rendementen en verbruiken een minimum aan energie. De processen worden duurzamer en de impact op het milieu wordt gereduceerd. Zo streeft de onderneming of organisatie naast een energetisch optimum ook naar economische optimum.

 

Getuigenis van een cursist

Met de huidige en toekomstige uitdagingen in het energielandschap helpt deze veelzijdige opleiding jou in de energietransitie van jouw onderneming. Je krijgt inzichten in je huidig en toekomstig verbruik en wordt daarnaast begeleid naar de meest duurzame energiemix. - Jeroen De Smet (2020-21)

Getuigenissen van cursisten

Een getuigenis zegt meer dan duizend woorden.

Ontdek de opleiding Energiemonitoring en Energietransitie

Programma

Het programma bestaat uit 5 modules: Energiestrategie / Energiemonitoring en -analyse / Energietransitie / Energiedashboards / Forecasten van energieverbruik

Praktisch

Praktische details over het onderwijsconcept, de kalender, cursusgeld, inschrijven, ...

Cursus Energietransitie in de Campus Cup 2022

"Elk jaar gaat Otto Jan Ham op zoek naar de slimste studenten in de Campus Cup op één.
In elke aflevering is er een docent te gast met zijn cursus."