Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom?

Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen, zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

De Verenigde Naties formuleerden daartoe 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Als we de mondiale uitdagingen willen aanpakken, dan zullen we allemaal samen de geformuleerde doelstellingen moeten nastreven. Het zijn dus doelstellingen voor ons allemaal, jij en ik, maar ook de organisaties waarin we actief zijn en onze overheden.

Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving.

Het getuigschrift van het postgraduaat duurzame ontwikkeling is een aanvulling bij je basisdiploma. Met dit getuigschrift kan je werken binnen de sectoren die aansluiten bij je basisdiploma. In je job kan je dan extra aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. Veel werkgevers vinden dit een meerwaarde.

Daarnaast biedt dit getuigschrift je ook meer kansen om een job te vinden binnen

 • de sector van duurzaamheid (bijvoorbeeld duurzaamheidsfuncties in bedrijven)
 • de sector van internationale solidariteit (bijvoorbeeld NGOs)

Waarover?

Het postgraduaat duurzame ontwikkeling bestaat uit:

 • 4 maanden input via tal van experten
 • 4 maanden verdieping via een stage in binnen- of buitenland.

In het eerste semester volg je zes modules die zijn opgebouwd aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in de 5 P's: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Elke module bestaat uit vier à vijf lesdagen door diverse gastsprekers en een praktijkgerichte opdracht met maatschappelijke meerwaarde.

Voor wie?

Wil jij meewerken aan een sociaalecologisch rechtvaardige wereld? Wees dan welkom in de opleiding postgraduaat duurzame ontwikkeling.
De opleiding brengt een groep mensen samen van diverse achtergronden, studierichtingen en leeftijden. Vooral mensen die recent afgestudeerden, maar ook mensen met (soms vele jaren) werkervaring.

Al wie een diploma hoger onderwijs behaald heeft, kan inschrijven voor de opleiding:

 • professionele bachelors uit alle studierichtingen
 • academische bachelors of masters uit alle studierichtingen

Ook als je zal afstuderen als bachelor in de loop van het postgraduaat ben je al welkom in de opleiding!

Infomomenten

De opleiding organiseert zes infomomenten:

Van harte welkom! Wil je deelnemen aan een infomoment, registreer je dan vooraf, dan bezorgen we je alle informatie.

Wat zal je leren?

Het Postgraduaat Duurzame ontwikkeling is een opleiding van 60 studiepunten.

In het eerste semester volg je zes modules (van telkens 5 studiepunten) die zijn opgebouwd aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in de 5 P's. Per module komen diverse gastsprekers langs. Telkens gaat het om experten (academici en practici) die een boeiende les uitwerken rond een specifiek thema.

Hieronder vind je, onder voorbehoud, een overzicht van de lesonderwerpen en sprekers:

1. Module IDO – Inleiding in duurzame ontwikkeling

 • Algemene inleiding in de SDG’s|Gastspreker: Peter Wollaert (Cifal Flanders)
 • Transitie & systeemdenken|Gastspreker: Dirk Holemans (Oikos)
 • Een kritische blik: effectief altruïsme|Gastspreker: Stijn Bruers (effectief altruïst)
 • Duurzame ontwikkeling in historisch perspectief|Gastspreker: Yblin Roman (Catapa)
 • Implementatie van de 2030ASD op het internationale niveau|Gastspreker: Maya De Deyn (Cifal Flanders)
 • Goed leven binnen de grenzen van één planeet|Gastspreker: Steven Vromman (Low impact man)

2. Module DL - Duurzaam leefmilieu (PLANET)

 • Klimaatverandering en -actie|Gastspreker: Marc Alexander (Climate express)
 • Young Reporters for the environment|Gastsprekers: Ciska de Pillecyn (GoodPlanet), Korneel Vermeulen (Climate Express), Laura Ameye (11.11.11)
 • Duurzame landbouw|Gastsprekers: Els Lemeire (ILVO) + Marjolein Visser (ULB)
 • Duurzaamheid in het mariene milieu|Gastspreker: Kelle Moreau (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
 • Biodiversiteit (natuur & bos)|Gastsprekers: Anik Schneiders (INBO) + Pieter Van de Sype (BOS+)
 • Duurzaam watergebruik|Gastspreker: Dirk Glas (Join For Water)

3. Module DO - Duurzaam ondernemen (PROSPERITY)

 • De achterkant van de wereldeconomie|Gastspreker: Nick Meynen (European Environment Bureau)
 • Duurzaamheidstools|Gastsprekers: Dirk Le Roy (Sustenuto) + Katrien Moens & Sarah Spenninck (VOKA)
 • Duurzame energie|Gastspreker: Dominiek Vandewiele (Leiedal)
 • Een brede blik op economie en ontwikkeling|Gastspreker: Annelies Van Bauwel (expert ontwikkelingseconomie)
 • Fair trade|Gastspreker: Sarah Vaes (Oxfam Wereldwinkels)
 • Coöperatief ondernemen|Gastspreker: Hannes Hollebecq (Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen)
 • Hoe betalen we de duurzame transitie?|Gastspreker: Marie Jans (FairFin)
 • Duurzaam ondernemen|Gastspreker: Philippe Tavernier (consultant duurzaam ondernemen)

4. Module DS - Duurzaam samenleven (PEOPLE)

 • Wereldburgerschapseducatie|Gastspreker: Studio Globo Roeselare
 • Onderwijs als motor voor (on)gelijkheid? Een internationale kijk op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.|Gastspreker: Inge Vandevyvere (VVOB)
 • Gezonde voeding in een ecologische, sociale en economische context|Gastspreker: Jelle Goossens (Rikolto)
 • Internationale gezondheid|Gastspreker: Jasper Thys (Viva Salud)
 • Lokaal aan de slag met de SDG's|Gastspreker: Hanne Albers & Heleen Voeten (VVSG)
 • Diversiteit & beeldvorming|Gastspreker: Bjorn Maes (Broederlijk Delen)
 • Dekolonisering|Gastspreker: Nadia Nsayi (auteur 'Dochter van de dekolonisatie')
 • Gender|Gastspreker: Fatma Arikoglu (Ella vzw)

5. Module DVR - Duurzame vrede en rechtvaardigheid (PEACE)

 • Sociale rechtvaardigheid en bescherming|Gastspreker: Koen Detavernier (WSM)
 • Een antropologisch perspectief op de dynamiek in de ontwikkelingsarena|Gastspreker: Joost Dessein (UGent)
 • Mensenrechten|Gastspreker: Nathalie Van Leuven (Avansa)
 • Migratie, trends en tendensen|Gastspreker: Tom De Bruyn (Vlaamse overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Integratie en Inburgering)
 • Macht en onmacht van het internationaal bestuur|Gastspreker: John Vandaele (Mo*)
 • Religie|Gastspreker: Bert Broeckaert (KULeuven)
 • Bouwen aan vrede|Gastspreker: Annemarie Gielen (Pax Christi)

6. Module DIS - Duurzaam internationaal samenwerken (PARTNERSHIP)

 • Actoren in de internationale samenwerking|Gastspreker: Dirk De Temmerman (ex Wereldhuis West-Vlaanderen)
 • Methodische aanpak van de internationale samenwerking|Gastsprekers: Kaat Torfs (VIA Don Bosco) + Koen Detavernier (WSM) en Dirk De Temmerman (ex Wereldhuis West-Vlaanderen)
 • Succes en falen in de internationale samenwerking|Gastsprekers: Griet Ysewyn (11.11.11) en Geert Vanneste (expert ontwikkelingssamenwerking)
 • Internationale Ontwikkelingssamenwerking vandaag: een radicaal nieuw denken|Gastspreker: Patrick Develtere (KULeuven)

Stage

De verdiepende stage van vier maanden (25 studiepunten) kan je op verschillende tijdstippen starten. Als je de opleiding in één jaar wil afronden, loopt de stage tussen half januari en begin juni. Als je de opleiding wil spreiden, kan je de stage later aanvatten.

Tijdens de stagevoorbereiding ( 5 studiepunten) zoek je mee naar een stageorganisatie. Je krijgt hierbij veel keuzevrijheid en de nodige ondersteuning.

De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een internationale context en/of duurzaamheidscontext in België, het buitenland of een combinatie van beide. Je loopt bijvoorbeeld stage in een openbaar bestuur, een NGO, een bedrijf, een universiteit of hogeschool. Zowel de stageplaats als de opleiding zorgen voor begeleiding.

Data en locatie

De startdag van de opleiding is 19 september 2024. De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u tot 16u in Campus Kortrijk Weide - Gebouw A (lokaal KWE.A.0.104).

Studiebelasting

De volledige opleiding volgen in één jaar, in combinatie met een job:

In het eerste semester is er elke week les op donderdag en vrijdag. Aanwezigheid op deze lesdagen is nodig. Daarnaast zal je wekelijks gemiddeld nog een twee dagen nodig hebben om te werken aan groepsopdrachten, individuele opdrachten, stagevoorbereiding, voorbereiding van enkele lesdagen, … Op die manier kan je het eerste semester moeilijk combineren met een voltijdse job, maar eventueel - mits een goede planning - wel met 1 à 2 dagen werken per week.

Als je de opleiding volgt in één jaar, dan loop je in het tweede semester een stage van minstens vier maanden. Dit is bijna niet combineerbaar met een job, tenzij je zo lang verlof (of een specifiek verlofstelsel) kan nemen.

De volledige opleiding volgen gespreid over twee of meerdere jaren, in combinatie met een job:

De inhoudelijke modules en de stagevoorbereiding (eerste semester) kan je ook spreiden over twee academiejaren of meer. Je volgt dan per jaar enkele modules. Zo moet je niet elke donderdag en vrijdag naar de les komen en zal je wekelijks ook minder tijd besteden aan groepsopdrachten, individuele opdrachten, stagevoorbereiding, voorbereiding van lesdagen … Dit kan de combinatie met een job vereenvoudigen.

De stage kan je pas starten na het afronden van de lesmodules van het eerste semester. Als je de opleiding spreidt over meer dan één academiejaar, moet je dus starten met de inhoudelijke modules en dan later de stage doen.

Als je de opleiding spreidt over meerdere academiejaren, kan je je stage eventueel ook lopen in het eerste semester (nadat alle lessen afgerond zijn). Je kan je stage dan ten vroegste starten bij de start van het volgende academiejaar. Dit is concreet de tweede helft van september.

Een deel van de opleiding volgen als bijscholing:

Je kan ook één of meerdere modules afzonderlijk volgen als bijscholing. Dit is combineerbaar met een job als je je kan vrij maken voor de lessen. Per module waarvoor je je inschrijft, zijn er 4 à 5 lesdagen, telkens op donderdag en/of vrijdag.

Daarnaast moet je nog tijd uittrekken voor de evaluatie (groepsopdracht of individuele opdracht).

De stagevoorbereiding en stage kan je niet afzonderlijk volgen als bijscholing, want een voorwaarde voor het volgen van de stage is dat je alle inhoudelijke modules vooraf hebt afgewerkt.

Evaluatiemethode

Enkele modules worden geëvalueerd via een groepsopdracht die je maakt voor een externe opdrachtgever (zoals een bedrijf, de provincie West-Vlaanderen, een organisatie van internationale solidariteit, …) zodat ze onmiddellijk een meerwaarde hebben voor de praktijk. Je maakt deze opdrachten in een groep van studenten met een diverse opleidings- of werkachtergrond.

Andere modules worden geëvalueerd via een individuele of duo-opdracht (schriftelijke paper, presentatie, …). Ook bij deze opdrachten zijn externe opdrachtgevers betrokken. Zij geven de nodige informatie en evalueren de opdrachten.

De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een reële werksetting gelinkt aan duurzaamheid of internationale solidariteit. Je kan stage lopen in België, in het buitenland of een combinatie van België en het buitenland.

Tijdens de stagevoorbereiding zoek je mee naar een stageorganisatie. Je krijgt hierbij veel keuzevrijheid en de nodige ondersteuning. Eenmaal je stageplaats vast ligt, stel je een voorbereidingsportfolio samen.

Resultaat

Studenten die het volledige postgraduaat duurzame ontwikkeling met succes afronden, krijgen een postgraduaat getuigschrift, conform de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.

Wie delen van het programma succesvol afrondt, ontvangt een creditbewijs van gevolgde modules.

Toelatingsvoorwaarden

Al wie een diploma hoger onderwijs behaald heeft, kan inschrijven voor de opleiding:

 • professionele bachelors uit alle studierichtingen
 • academische bachelors of masters uit alle studierichtingen

Twijfel je of je diploma in aanmerking komt (bv. buitenlands diploma), dan kan je terecht bij toelating [at] vives.be (toelating[at]vives[dot]be) die nagaat of je diploma gelijkwaardig is aan een bachelor- of masteropleiding.

Extra info

Meer info over de opleiding vind je ook via http://www.facebook.com/duurzameontwikkeling en https://www.instagram.com/duurzame_ontwikkeling

Reisbeurs: De provincie West-Vlaanderen verleent een beurs voor studenten die stage lopen buiten Europa en die geslaagd zijn voor de stagevoorbereiding en de stage. De beurs bedraagt maximum €1.500, maar kan lager zijn afhankelijk van het aantal studenten.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Een student die een postgraduaat volgt, minstens 27 studiepunten opneemt over het volledige academiejaar, nog geen 25 jaar is en aan de andere algemene voorwaarden voldoet (bv. tewerkstellingsvoorwaarden) heeft recht op het groeipakket.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema duurzaamheid (erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

De opleiding komt niet in aanmerking voor opleidingsverlof of opleidingskrediet.

Als je stage loopt buiten Europa, krijg je een beurs via de provincie West-Vlaanderen (zie bij ‘kostprijs’).

Kostprijs

Volg het postgraduaat als extra opleiding: een extra getuigschrift, kennis en een onvergetelijke ervaring. Of volg een of enkele modules als bijscholing (per module vier à vijf lesdagen en een opdracht met maatschappelijke meerwaarde).

 • Volledige opleiding in 1 academiejaar: €1.100
 • Volledige opleiding gespreid over 2 academiejaren: €1.450
 • Afzonderlijke modules:
  • Eén input module van 5 sp.: €500
  • Twee input modules van 5 sp.: €600
  • Drie input modules van 5 sp.: €700
  • Vier input modules van 5 sp.: €800
  • Vijf input modules van 5 sp.: €900
  • Alle zes de input modules van 5 sp.: €1.000
  • Uitgestelde stage: €400
  • Stagevoorbereiding: €50

De provincie West-Vlaanderen stimuleert internationale stage-ervaringen en verleent een subsidie waarmee we een beurs kunnen voorzien voor studenten die stage lopen buiten Europa. De beurs bedraagt maximum €1.500, voor een volledige stage van 18 weken buiten Europa, maar kan lager zijn afhankelijk van het aantal studenten.

Inschrijven

Inschrijven in de opleiding kan enkel in Vives (niet in Howest). Alle informatie over inschrijven vind je op: www.inschrijven.vives.be

Stap 1: je online inschrijven

Dat kan vanaf maart. (Je definitieve inschrijving - stap 2 - verloopt vlotter als je je vooraf online ingeschreven hebt.)

Stap 2: je definitief inschrijven

Dat kan vanaf juli via e-mail: vermeld het webnummer van je online inschrijving en vraag om je definitief in te schrijven via Inge.Vanderstraeten [at] vives.be (Inge[dot]Vanderstraeten[at]vives[dot]be); voeg een digitale pasfoto toe. Indien je je bachelor- of masterdiploma voor 2000 behaalde of in het buitenland, voeg je ook een kopie/ scan van je diploma toe.

Contactpersoon

Kurt Debaere - duurzameontwikkeling [at] howest.be (duurzameontwikkeling[at]howest[dot]be)

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Deze opleiding is een samenwerking tussen de hogescholen Vives en Howest, met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. De inschrijvingen verlopen via het portaal van de hogeschool Vives.

Meer info en inschrijven

Infoavond
Dinsdag 18 juni
VAN 18u TOT 20u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Kortrijk:

Troeven van de opleiding

Samenwerking tussen hogescholen en Provincie West-Vlaanderen

Het postgraduaat is een gezamenlijke opleiding van de hogescholen Vives en Howest, met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. De opleiding legt een basis voor betrokkenheid bij duurzaamheid en internationale solidariteit, in het beroepsleven of als vrijwilliger.

Internationaal relevant

Duurzame ontwikkeling is een internationaal relevant en heel breed begrip. De Verenigde Naties maakten de Agenda 2030 op als ambitieuze routekaart naar een duurzame toekomst. Ze vertaalden duurzame ontwikkeling in niet minder dan 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs die de kern vormen van de 2030 Agenda). Het postgraduaat is opgebouwd aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in de 5 P's: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.

Diverse gastsprekers

In elke module komen diverse gastsprekers langs. Telkens gaat het om experten (academici en practici) die een boeiende bijscholing uitwerken rond een specifiek thema.

Onmiddellijk een meerwaarde voor de praktijk

De lessen worden aangevuld met maatschappelijk relevante evaluatie-opdrachten die samen met partners (zoals een bedrijf, de provincie West-Vlaanderen, een organisatie van internationale solidariteit, …) worden ontwikkeld zodat ze onmiddellijk een meerwaarde hebben voor de praktijk.

Stageplaats kies je zelf

De keuze van een stageplaats gebeurt door jouzelf. De opleiding verspreidt diverse stagevacatures waar je kan op intekenen. Je kan ook contact opnemen met stageplaatsen waar in het verleden iemand stage liep of zelf op zoek gaan naar een organisatie.

Studenten met diverse achtergronden

De opleiding brengt een groep mensen samen van diverse achtergronden, studierichtingen en leeftijden. De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als mensen met werkervaring. Al wie een diploma hoger onderwijs behaald heeft, kan inschrijven.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Kurt Debaere

Kurt Debaere

Contactpersoon postgraduaat Duurzame Ontwikkeling

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

 • Voor een graduaats diploma:
  Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
 • Voor microdegrees:
  Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.