(postgraduaat) Duurzame Ontwikkeling

"Jouw engagement voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking"

Duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, iets voor jou?

Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kan jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. 

We bieden je 4 maanden theorie:

  • 3 modules duurzaamheid
  • 3 modules ontwikkelingssamenwerking

en 4 maanden verdieping in duurzaamheid of ontwikkelingssamenwerking in binnen- of buitenland:

  • stagevoorbereiding, stage en geïntegreerde proef

Volg het postgraduaat als extra opleiding: een extra getuigschrift, kennis en een onvergetelijke ervaring! 

Of volg 1 of enkele modules als bijscholing (per module 4 à 5 lesdagen): een extra attest en kennis!

Het postgraduaat is een gezamenlijke opleiding van Howest, Hogeschool West-Vlaanderen en Hogeschool Vives, met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Het is een aanvullende opleiding die de basis legt voor verdere betrokkenheid bij duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger.

De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u00 tot 17u00 in Campus Kortrijk Weide - Gebouw A

Corona

  • Bij code geel kunnen al de lessen in Kortrijk doorgaan (mondmaskerplicht in het leslokaal en bij verplaatsingen op de campus). Uitleg over en coaching bij bepaalde opdrachten gebeurt online.
  • Bij code oranje worden de lessen online gegeven.