Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling

Howest Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling
"Jouw engagement voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking"

Duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, iets voor jou?

Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kan jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. 

We bieden je 4 maanden theorie:

  • 3 modules duurzaamheid
  • 3 modules ontwikkelingssamenwerking

en 4 maanden verdieping in duurzaamheid of ontwikkelingssamenwerking in binnen- of buitenland:

  • stagevoorbereiding, stage en geïntegreerde proef

Volg het postgraduaat als extra opleiding: een extra getuigschrift, kennis en een onvergetelijke ervaring! 

Of volg 1 of enkele modules als bijscholing (per module 4 à 5 lesdagen): een extra attest en kennis!

Het postgraduaat is een gezamenlijke opleiding van Howest, Hogeschool West-Vlaanderen en Hogeschool Vives, met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Het is een aanvullende opleiding die de basis legt voor verdere betrokkenheid bij duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger.

De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u00 tot 17u00 in Campus Kortrijk Weide - Gebouw A

Ontdek de opleiding Duurzame Ontwikkeling

De opleiding

Het programma van de opleiding bestaat uit 4 maanden theorie (vanaf 24/09/20) en 4 maanden stage (vanaf februari 2021). De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u tot 17u in Howest campus Kortrijk (Graaf Karel de Goedelaan 5 te Kortrijk).

De stage

Je start je keuzeproces van een stageplaats met het invullen van het google formulier startinfo stage en het doorsturen van een Engelstalige, Franstalige of Spaanstalige CV (afhankelijk van de taal of 2de taal van je voorkeursland) naar kurt.debaere@howest.be (stagecoördinator).

Praktische info

De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als voor mensen die zich (in het kader van hun beroep of in hun vrije tijd) willen verdiepen in duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.