Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarover?

Deze voorbereiding is gericht op:

 • Kennis van de medische basisvakken
 • Wegwijs in de medische terminologie
 • Kennis van de structuren en functies van het menselijke lichaam

Voor wie?

De opleiding heeft als doelstelling het bieden van een voorbereiding op een beroepsopleiding in de complementaire gezondheidszorg.

Waarom?

ICZO beveelt je een doorgedreven kwalitatieve opleiding op Hoger Onderwijs niveau aan, namelijk de "Health Care @ home" opleiding. Het is een opleiding die bij je past als je geboeid bent door de medische wereld en je een hart hebt voor patiënten.

Meer info over ICZO via deze link

nurse

Onze aanpak

Afstandsonderwijs

Deze @home opleiding staat open voor iedereen die nog géén kennis heeft van het menselijk lichaam. Je kiest zelf wanneer je wilt studeren en een team begeleidt jou via het internet. Er zijn ook enkele contactmomenten op de campus te Brugge voorzien. De @home opleiding is geen kopie van de dagopleidingen. De lectoren passen hun colleges en opdrachten aan de noden van het afstandsonderwijs aan.

De cursus wordt dus ingericht onder de vorm van afstandsonderwijs. Je verwerkt de cursus grotendeels @ home. Je dient wél 3 dagen per opleidingsonderdeel effectief aanwezig te zijn, in totaal maximum 6 lesdagen verspreid over een gans academiejaar.

Digitaal

Afstandsonderwijs wordt hoofdzakelijk via digitale weg georganiseerd. Het digitale leerplatform geeft jou toegang tot het lesmateriaal: goed geschreven cursussen, aangevuld met tal van digitale bestanden (oefeningen, voorbeelden, videofragmenten, websites, ... ).

Howest biedt je een praktische opleiding met leerrijke theoretische modules en aangepaste praktijkopdrachten.

Structuur van de opleiding

De opleiding loopt op basis van een creditcontract: een contract, aangegaan door Howest met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer opleidingsonderdelen.

De volledige opleiding bestaat uit 2 modules, van in totaal 12 studiepunten, en volgen elkaar op:

 • Healthcare 1 (7SP)
 • Healthcare 2 (5SP)

Getuigschrift

Per module (HC 1 - 2 ) wordt een creditbewijs afgeleverd. (= document waarin vastgelegd wordt dat de student een examen heeft afgelegd, en dat hij / zij de competenties of leerresultaten, verbonden aan een opleidingsonderdeel heeft verworven)

Algemeen

De opleiding is gespreid over twee semesters en bevat 2 modules (12 studiepunten in totaal).

Semester 1 = module 1 en omvat 7 studiepunten.

Semester 2 = module 2 en omvat 5 studiepunten.

Healthcare 1 (7SP)

 • Anatomie en fysiologie I

  • Inleiding: inhoud van een cel, membraantransport, weefselleer.

  • Locomotorisch stelsel: skelet, gewrichten, spieren.

  • Oftalmologie: anatomie en fysiologie van het oog.

  • Cardiovasculair stelsel: anatomie en fysiologie van hart en bloedvaten.

  • NKO/ORL: anatomie en fysiologie van de neus, keel en het oor.

  • Pneumologie: anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel.

  • Dermatologie: anatomie en fysiologie van de huid.

 • Medische terminologie Nederlands I

  • Stammen, voorvoegsels, achtervoegsels, meervoud/enkelvoud, uitspraak, vernederlandsing van Latijnse/Griekse termen

 • EHBO

  • algemene wondverzorging

  • specifieke wondverzorging

  • bewustzijnsstoornissen

  • bloedingen

  • intoxicaties

  • ademhalingsproblemen

  • bot-, gewrichts- en spierletsels

  • reanimatietechnieken

Healthcare 2 (5SP)

 • Anatomie en fysiologie II

  • Neurologie: anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel

  • Endocrinologie: anatomie en fysiologie van het hormonaal stelsel

  • Nefrologie en urologie: anatomie en fysiologie van de nieren en de urinewegen

  • Genitaal stelsel: anatomie en fysiologie van het vrouwelijk en mannelijk voortplantingsstelsel

  • Verloskunde/Obstetrica

  • Gastro-intestinaal stelsel: anatomie en fysiologie van het maag-darmstelsel

 • Medische terminologie Nederlands II

  • De medische terminologie van volgende specialismen: pneumologie, NKO/ORL, dermatologie, orthopedie

Toelatingsvoorwaarden

Dit specialisatietraject is geschikt voor iedereen die geen Bachelor of Master in de gezondheidszorg heeft.

De voertaal is Nederlands.

Start van de lessen

De lessen starten samen met het normale acedemiejaar, eind september. De contactdatum wordt medegedeeld na de inschrijving.

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt ongeveer € 650.
Dit is (voor het ganse academiejaar (HC 1 & 2 + de syllabussen).

Inschrijven

Voorinschrijven kan via howest.be

Maak volgende keuzes:

 • Soort opleiding: Microdegree
 • Opleiding: Organisatie & Management @home - microdegree Digital office Tools, Voorbereidingstraject ICZO

Definitief inschrijven kan digitaal (na een seintje aan diane.debruyne [at] howest.be (Diane Debruyne)).

Vlaams opleidingsverlof & kmo-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code: ODB-X00247.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving afronden voor het academiejaar 2023-2024 kan vanaf 1 juli 2023 op de infodagen op de campus, online en elke werkdag op afspraak in het studentensecretariaat van de Howest-campus waar jouw opleiding doorgaat. Je inschrijving verloopt online via de online registratie.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Troeven van de opleiding

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Diane Debruyne

Diane Debruyne

Aanspreekpunt Health Care

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be). De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO-portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Voor een Postgraduaat:

Je bent definitief ingeschreven nadat je je voorregistratie online hebt afgewerkt en deze digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de studentenadministratie, ontvang je je inloggegevens en de factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor een Microdegree:

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werd en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten. https://leho.howest.be/ (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be)