Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze opleiding heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn beroep nog vakkundiger uit te oefenen. Daarvoor wist ik 'wat' en 'hoe' maar vandaag weet ik ook 'waarom' ...”
Magdalena Furman, alumnus brugopleiding Verpleegkunde"

Ben je aan het werk op basis van je HBO5- of graduaatsopleiding verpleegkunde of ben je net afgestudeerd als HBO5- of graduaat in de verpleegkunde, maar kijk je ernaar uit om je nog verder te verdiepen in je vak, meer kennis te verwerven en te groeien in je job? Dan is het verkorte traject naar bachelor in de verpleegkunde iets voor jou. In 2,5 jaar en met 1 lesdag per week stomen we je aan Howest klaar tot een breed inzetbare verpleegkundige.

Binnen Howest doen we dit via een afzonderlijk traject voor brugstudenten – voortbouwend op de geziene inhouden in de HBO5- of graduaatsopleiding – en via een specifieke didactische aanpak gericht op werkstudenten of studenten met reeds heel wat praktijkervaring.

Voor wie?

Dit verkorte traject richt zich tot iedereen met HBO5- of graduaatopleiding verpleegkunde. Op basis van je bestaande diploma kan je in 150 studiepunten, verdeeld over tweeënhalf academiejaren, ook het bachelordiploma Verpleegkunde halen (in plaats van 240 studiepunten verdeeld over vier jaar). Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof.

Instappen in het verkort traject Verpleegkunde na graduaat (HBO5) kan ook in februari.

Verzorging patiënt

Jouw lesrooster

Je volgt een traject op maat, waarbij je 1 dag per week les hebt op de campus. Op die manier kan je – als je dit wil – blijven werken terwijl je je bijschoolt. In het eerste jaar gaan de lessen door op dinsdag, in het tweede jaar en laatste half jaar op donderdag (telkens van 8u15 tot 17u45). De contactmomenten vullen we aan met (begeleide) zelfstudiepakketten en opdrachten in het kader van je stage. Die stage kan je mogelijks afleggen in je eigen ziekenhuis of zorginstelling. Door de vaste lesdag en de examenperiodes in januari en in juni weet je op voorhand exact wanneer je wat kan verwachten.

Het definitieve lesrooster wordt in september gecommuniceerd.

Studenten in les

Rol 1: klinisch zorgexpert

De rol van klinisch zorgexpert is dé kern van het beroep van verpleegkundige. Verzorgen, zorgen voor, zorgen wegnemen, …

Kortom: de zorg staat centraal. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde (Biomedische wetenschappen 1 & 2) , maar ook van het zieke lichaam (Pathologie 1, 2 & 3) . Eerst maak je algemeen kennis met de verschillende domeinen binnen de verpleegkunde (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, medische, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg). Elk domein diepen we daarna verder uit (Zorgdomeinen) . Daarnaast zetten we in op verpleegkundig klinisch redeneren. Dat helpt je om in te schatten welke zorgen je patiënt nodig heeft. Je kennis over het lichaam, aandoeningen, medicatie en behandeling zijn daarbij essentieel. De verschillende opleidingsonderdelen Proactief Verplegen begeleiden je in het opbouwen van een sterke klinische blik.

Rol 2: patient advocate

Hoe verwoord je iets het best, hoe werk je efficiënt samen en hoe zet je mensen aan tot gezond leven? Wij scherpen je communicatieve vaardigheden aan. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten en familie en we reiken je hulpmiddelen aan om patiënten op weg te zetten naar een gezonde levensstijl en therapietrouw (preventie). Daarnaast zetten we in op het leren samenwerken in een team van professionals.

Rol 3: professionele ontwikkelaar

In deze rol combineren we persoonlijke ontwikkeling met professionele groei. Werkcolleges, supervisies, getuigenissen van patiënten en mantelzorgers geven je een breed beeld van de zorg en hoe deze ervaren wordt door de verschillende doelgroepen. Je leert je zorg afstemmen op elke nieuwe patiënt en elke nieuwe situatie. Stap voor stap word je daardoor een echte verpleegkundige, die er staat voor de patiënt en zijn familie, maar ook voor het team en de organisatie.

Daarnaast leer je hoe je je kennis up to date houdt en hoe je mee blijft met de ontwikkelingen in de zorg. Je toekomstige beroepsdiscipline evolueert immers continu: nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe voorlichtingsmaterialen, nieuwe communicatietools… Ze op de juiste manier inzetten, helpt je om de beste zorg te verlenen.

Rol 4: kwaliteitspromotor

Verplegen doe je niet vanuit de buik. Wetenschappelijke literatuur interpreteren en toepassen zetten je op weg naar evidence-based nursing.

Rol 5: nurse@work

Alle voorgaande rollen integreer je in je professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe en gespecialiseerde situaties. Je kan hiertoe kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren, en complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten. Bovendien functioneer je met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief en neem je medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen van collectieve resultaten. Klinisch redeneren, autonomie, creativiteit, evidence-based werken, ondernemerschap, professionele assertiviteit en transfervaardigheid staan centraal.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
Verpleegkundige verzorgt bejaarde

Ruime jobkansen

Als HBO5- of graduaatsverpleegkundige kan je uiteraard reeds als zorgverlener aan de slag, en verricht je heel waardevol werk. Met een diploma van bachelor in de verpleegkunde na HBO5 of graduaat gaan er echter nog meer deuren open. Door zich nog verder te verdiepen in de job, krijgen studenten doorheen de opleiding vaak kansen aangeboden. Zo worden brugstudenten vaak gevraagd om bijvoorbeeld op hun werk deel te nemen aan werkgroepen in het kader van kwaliteitszorg of om door te groeien naar een rol als referentieverpleegkundige of adjunct hoofdverpleegkundige. Daarnaast merken we dat vele studenten door de opleiding getriggerd worden om zich nog verder te gaan specialiseren en een postgraduaat te volgen of zelfs een masteropleiding. De brugopleiding volgen zorgt dus voor meer carrièremogelijkheden!

De bacheloropleiding Verpleegkunde van Howest is breed en generalistisch. Daardoor kan je als afgestudeerde verpleegkundige meteen terecht in heel wat sectoren en instellingen:

 • het ziekenhuis/de verpleging (de acute verzorgingssector). Dit ligt voor de hand. Wel goed om weten: met een bachelor Verpleegkunde kan je aan de slag op alle diensten binnen een ziekenhuis (spoed, pediatrie, geriatrie, heelkunde…)
 • geestelijke gezondheidszorg
 • eerstelijnsgezondheidszorg, zoals thuiszorg
 • ouderenzorg: woonzorgcentra, geriatrische afdeling in ziekenhuis
 • zorg voor personen met een beperking
 • preventieve zorg: Kind & Gezin, het CLB, arbeidsgeneeskundige diensten
 • ...

Werkzekerheid

Vast staat dat dit knelpuntberoep je 100% werkzekerheid biedt. Je diploma verpleegkunde voldoet aan alle vereisten om je op de Europese arbeidsmarkt te profileren als een kwaliteitsvolle, polyvalent inzetbare verpleegkundige.

Dagonderwijs

In het verkort traject verpleegkunde na graduaat, kan je ook in februari instappen en een aantal opleidingsonderdelen volgen. Je spreidt je opleiding dan over drie jaar.

Ben je aan het werk als verpleegkundige, dan kan je je studietraject inkorten via een EVC-procedure de werkervaring laten erkennen.

Kostenraming voor deze opleiding
Studiefinanciering

Bekijk in hoeverre je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je nu reeds online registreren voor 2023-24. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 1 juli
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Studenten krijgen uitleg over opleiding aan Howest

Curriculum en didactische aanpak

Binnen Howest hebben we een lange traditie in het verder opleiden van studenten die reeds als verpleegkundige aan de slag zijn in het werkveld (met een A2, HBO5- of graduaatsdiploma).

Vanuit deze ervaring kozen we er jaren geleden reeds voor om een apart programma voor deze doelgroep op te zetten, waardoor we kunnen inspelen op de specifieke voorkennis, behoeften en ervaringen van deze studenten.

Doordat brugstudenten meestal werkzaam zijn in een variëteit aan contexten kunnen de lesgevers dankbaar gebruik maken van deze expertise. In hoorcolleges wordt bijgevolg frequent bevraagd hoe dit in de praktijk gebeurt, en worden de verschillende praktijken kritisch onder de loep genomen. Daarnaast worden in de opleidingsonderdelen persoonlijk ontwikkelingsplan de theoretische inzichten in de praktijk geïmplementeerd. Daarbij wordt het leren van elkaar bevorderd door het werken in kleine groepjes. Op die manier is er een continue kruisbestuiving van theorie en praktijk mogelijk, wat zorgt voor een bredere verankering van het leren.

Persoonlijke begeleiding

“Howest is zo’n school die je echt op sleeptouw neemt. Dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Je moet gemotiveerd zijn en  je moet ervoor werken.” (alumnus)

“Ze nemen je mee van het begin tot het einde. Jouw succes is ons succes.” (alumnus)

Howest staat voor de waarden ‘serve, empower en care’. Binnen de opleiding verpleegkunde spreken deze waarden voor zich. Ook onze studenten worden doordrongen van deze waarden en gestimuleerd om zorg te verlenen vanuit deze visie. De lectoren verpleegkunde dragen dit uit door hun beschikbaarheid en aanspreekbaarheid. De laagdrempelige aanpak zorgt ervoor dat studenten vrij gemakkelijk hun vragen durven stellen, en dit zowel tijdens de lesuren als naast de lesuren, online of offline.

Daarnaast is er ook een coördinator specifiek voor de brugopleiding Verpleegkunde, die tijdens de lesdagen steeds aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Voor de opdrachten inzake het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt er ook een mentor toegewezen, die individuele feedback en begeleiding kan bieden. Beschikbaarheid en laagdrempeligheid zorgen voor een gemakkelijk contact en korte lijnen tussen lector en student.

Internationale mogelijkheden

Binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Wil je graag via Erasmus een deel van je opleiding in het buitenland afwerken? Dat kan perfect binnen Verpleegkunde aan Howest. Verplicht is een buitenlands avontuur echter zeker niet. Er bestaan trouwens ook interessante alternatieven, zoals een internationale week in je studiestad, inleefreizen of een internationaal project.

Het buitenland

Als student verpleegkunde kan je kiezen om een deel van je studie of stage in het buitenland te doen. In Europa, maar ook in Afrika. De internationale stage is een verrijkende ervaring en een absolute troef van de opleiding. Ben je liever niet zo lang van huis? Dan kan je ook kennismaken met innovatieve praktijken in het buitenland tijdens een studiereis of projectweek.

Internationalisering@home

Een internationale week in Brugge leert je stilstaan bij hoe verschillende culturen zorg ervaren. Daarnaast komen internationale verschillen in zorg aan bod. In het tweede jaar voer je met je medestudenten een internationaal project uit via digitale toepassingen.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

  Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

  Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

  Laptops
  The Level

  Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

  Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

  Evy Schacht
  Howest Alumna 2021

  Overtuigd? Schrijf je in!

  Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

  Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

  Schrijf je in

  Studenten in pauze met koffie op de campus

  FAQ

  Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

  Lieselore Casier

  Lieselore Casier

  Opleidingscoördinator

  Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

  Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

  Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

  Alle vooropleidingen sluiten goed aan bij de opleiding Verpleegkunde. Je zal in een klas terechtkomen met een leuke mix van studenten met verschillende vooropleidingen uit het ASO en TSO.
   

  In de opleiding Verpleegkunde houden we aan Howest nauw contact met elke student tijdens zijn groeitraject tot bekwame verpleegkundige. Dit doen we enerzijds via thematische workshops, anderzijds krijg je een persoonlijke coach en word je minstens één keer per jaar uitgenodigd voor een coaching gesprek, waarop we je kwaliteiten, knelpunten en groeipunten tijdens de opleiding bespreken.

  Op het einde van de vierjarige opleiding zal je in totaal 2300 uur stage gelopen hebben. De stage wordt ingepland vanaf het tweede semester van de eerste opleidingsfase (= 1e jaar).  Tijdens de eerste drie opleidingsfasen dienen je in 7 zorgdomeinen stage te lopen: algemene medische geneeskunde, algemene chirurgische geneeskunde, kinderverzorging en pediatrie, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg en kritieke zorg.  In de vierde opleidingsfase loop je stage in een domein naar keuze. 

  Wij hebben een nauwe samenwerking met het werkveld en kiezen voor een kwaliteitsvolle stagebegeleiding. Daarvoor zetten we op de stageplaatsen unieke projecten op die inzetten op een sterke begeleiding van de student door de mentor en de stagebegeleider. Aangezien wij focussen op een krachtige stageomgeving houden we, in de mate van het mogelijke, rekening met de woonplaats van de student.

  Eigenlijk heb je geen voorkennis nodig. De handboeken die je gebruikt voor biomedische wetenschappen bieden een heel goede ondersteuning als je weinig voorkennis hebt van bijvoorbeeld de basisbegrippen van biochemie, celleer en weefselleer. We organiseren ook een instapcursus voor wie weinig of geen kennis heeft van biochemie (of voor wie het erg lang geleden is).  Tijdens het academiejaar organiseren we bovendien monitoraten. Daarin bespreken we al je vragen. Er is dus voldoende mogelijkheid tot ondersteuning om eventuele achterstand bij te werken (naast de mogelijkheden tot vraagstelling tijdens de lessen, het discussieforum op het leerplatform,...)