China From Within

Studenten voor achtste keer op inleefreis naar China

Studenten voor achtste keer op inleefreis naar China

In het kader van de achtste editie van de inleefreis China From Within, verblijven 47 Howest-studenten en 3 lectoren van 23 maart tot en met 17 april 2018 in Hangzhou, China.

De deelnemers zijn tweede- en derdejaarsstudenten uit 13 verschillende Howest-opleidingen. Het doel van de reis is om China beter te leren kennen. Dat gebeurt via een gericht studieprogramma dat enerzijds mikt op het verwerven van Chinese taal- en cultuurcompetenties, anderzijds op professionele competenties, gericht op het toekomstig werkveld van de studenten.

Intense contacten met Chinese studenten, lessen en werkveldbezoeken worden doorspekt met een aantrekkelijk toeristisch en cultureel programma. Hierdoor zullen de studenten inzicht krijgen in de Chinese samenleving en zullen er later geen drempels meer zijn om in hun professionele carrière om te gaan met Chinese professionals en bedrijven of organisaties.

De reis start met een bezoek aan Beijing. Daarna verplaatst de groep zich met de hogesnelheidstrein tot in Hangzhou, waar de studenten op basis van hun opleiding worden opgesplitst in twee groepen.

De eerste groep, bestaande uit 2 lectoren en 34 studenten, zal lessen en workshops volgen rond de Chinese taal en cultuur, business en economie aan de Gongshang University. Ze voeren er ook dagelijks intensieve conversatiesessies in het Engels met hun Chinese buddies, over de meest diverse topics.

De andere groep, bestaande uit 1 lector en 13 studenten, verblijft aan de Medical University. Zij zullen worden ondergedompeld in lessen en workshops rond medische topics en de Chinese traditionele geneeskunde.

Vermeldenswaardig zijn ook de werkveldbezoeken die georganiseerd worden in samenwerking met onze partners en de Zhejiang Association for Science and Technology. Zo legt elke student minstens één werkveldbezoek af dat erg relevant is voor zijn of haar studiegebied.

Voor de 4 studenten uit de lerarenopleidingen betreft dat een driedaagse stage in een school in Hangzhou. De Chinese leerlingen kijken elk jaar reikhalzend uit naar de Belgische gastlessen.

De 5 studenten Toegepaste Architectuur krijgen een grondige gidsbeurt aan de China Academy of Art, een wereldberoemde campus die volledig ontworpen werd door docent en toparchitect Wang Shu, winnaar van de prestigieuze Pritzker Prize.

Afsluiten doen deze avontuurlijke studenten met een gezamenlijk bezoek aan Shanghai, van waaruit ze op 17 april 2018 terug huiswaarts keren.