Overslaan en naar de inhoud gaan

Howest lanceert professionele master in Game Technology

Howest start in september met een professionele master in Game Technology. Deze nieuwe opleiding wordt uniek in Vlaanderen en versterkt de positie van Howest als wereldspeler op het gebied van gametechnologie. Om deze voortrekkersrol te kunnen blijven waarmaken, sluit Howest voor de nieuwe master een strategisch partnership met Breda University of Applied Sciences (BUas), waar deze opleiding al een aantal jaar bestaat.

Groeiende vraag vanuit de game-industrie

Vlaanderen behoort tot de absolute wereldtop op het gebied van gameopleidingen en -onderzoek. De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van Howest werd bijvoorbeeld al meerdere keren uitgeroepen tot de beste gameopleiding ter wereld. De lancering van de nieuwe masteropleiding bevestigt de voortrekkersrol van ons land in deze sector.

“De master in Game Technology is een antwoord op de groeiende vraag van de game-industrie naar hooggekwalificeerde professionals”, zegt Dries Deryckere, opleidingsmanager DAE aan Howest. “We merken een toenemende complexiteit binnen de sector en de nood aan afgestudeerden die in staat zijn om op dat hoge niveau mee te draaien. Vlaanderen heeft bovendien fors geïnvesteerd in Flanders Game Hub, waarmee we ons lokale talent in de regio willen houden. Dat werkt, waardoor onze studenten ook vragende partij zijn om de volgende stap in hun opleiding bij ons te kunnen zetten.”

Gezamenlijk inrichten van de master in Game Technology

Om deze master als hogeschool in Vlaanderen (Kortrijk) te kunnen inrichten, bundelt Howest de krachten met Breda University of Applied Sciences (BUas). “We hebben op vandaag al goede ervaringen in de samenwerking met Nederland voor de Master Sustainable Energy System Management, waarvoor we sinds 2018 de handen in elkaar slaan met Hanzehogeschool Groningen, legt algemeen directeur Frederik D’hulster uit.

De samenwerking met BUas gaat verder dan het gezamenlijk inrichten van de master in Game Technology. Beide hogescholen werken ook samen aan internationaal onderzoek en hebben zo extra troeven in handen om meer middelen binnen te halen. Tegelijk kan de samenwerking met wereldwijde gamebedrijven zoals Epic, Larian Studios, Unreal en Microsoft zo verder versterkt worden.

Internationale krachtenbundeling

De Nederlandse hogeschool BUas is net zoals Howest een vooraanstaande instelling op het vlak van gaming en digitale technologie. Ze zijn bijvoorbeeld ook een vaste waarde in de top 10 van de beste gamescholen ter wereld. De master in Game Technology wordt er al een aantal jaar als eenjarig traject in het Engels aangeboden.

“De masteropleiding die we aan Howest in Kortrijk zullen inrichten, vult de bacheloropleiding perfect aan door de diepere focus op technische vaardigheden. Vooral in het licht van de toenemende rol van AI moeten we zorgen dat we met ons land bij de wereldtop kunnen blijven”, zegt Deryckere.

“Samen met BUas creëren we een uniek aanbod, waarbij onze gecombineerde expertise een echte meerwaarde zal vormen voor de studenten. Doordat we praktijkgericht aan de slag gaan, kunnen we in deze master bovendien nauw samenwerken met de industrie. Dit resulteert in projecten en onderzoeksresultaten die onmiddellijk relevant zijn voor de sector.”

Ook Flanders Game Hub ziet een grote meerwaarde in de nieuwe master en de bijhorende onderzoeksfocus. “Bachelorstudenten die nadien nog een master behalen, zijn sowieso beter voorbereid op een carrière als ondernemer. Ze zijn beter in staat om vanuit een helikopterview complexere problemen te analyseren en te reduceren tot meerdere kleine problemen. De samenwerking met de Nederlandse hogeschool zorgt ook voor meer maturiteit voor ons lokale start-up ecosysteem”, klinkt het bij Rik Leenknegt, hoofd van Flanders Game Hub.

Vragende partij voor masters aan Vlaamse hogescholen

Om deze master te kunnen realiseren, ziet Howest zich genoodzaakt om over de grens te trekken. “In Vlaanderen staan we voor de uitdaging dat onze hogescholen geen bevoegdheid hebben om zelfstandig masterdiploma’s uit te reiken”, verduidelijkt Frederik D’hulster, algemeen directeur van Howest.

“Dat zouden we voor Vlaamse hogescholen in de toekomst graag veranderd willen zien. Daarom blijven we vragen om het Vlaamse onderwijssysteem dringend te herzien en hogescholen ruimte te bieden om professionele masteropleidingen in te richten. Met deze masteropleiding vullen we alvast een essentiële leegte in het Vlaamse masterlandschap. We merken namelijk dat er momenteel bij de universiteiten een gebrek aan expertise heerst binnen het domein van gametechnologie. Het systeem van schakeltrajecten naar academische masteropleidingen is bovendien erg log. We streven niet naar een wildgroei van opleidingen, maar naar erkenning van de expertise die Howest heeft opgebouwd in domeinen als gametechnologie, maar ook cybersecurity en artificiële intelligentie. Deze master draagt bovendien bij aan de regionale arbeidsmarktbehoefte. Onze visie wordt daarom ook ondersteund door onder andere Agoria, Unizo en Fedustria. Zij erkennen de toegevoegde waarde van dergelijke masteropleidingen voor de arbeidsmarkt. Virtuele opleidingen on-the-job en mixed reality kunnen bijvoorbeeld inspelen op de noden van specifieke domeinen waar er nu knelpuntberoepen zijn.”

Belangrijk in het kader van European Universities

Howest maakt sinds vorig jaar deel uit van de Europese alliantie RUN-EU.

Eén van de doelstellingen van dergelijk European University Alliance is het aanbieden van gezamenlijke masteropleidingen, maar Vlaamse hogescholen hebben op heden dus geen bevoegdheid om die zelfstandig in te richten.

Ook HOGENT is lid van een European University Alliance, met een zelfde doelstelling. Ook de algemeen directeur van deze hogeschool is daarom sterk vragende partij om in de nabije toekomst masters met een praktijkgerichte oriëntering mee te kunnen inrichten.

RUN-EU logo