Ook bij een pandemie kunnen ouderen rekenen op kwalitatieve palliatieve zorg

De leeftijd volstaat niet om therapiebeslissingen op te baseren en te nemen. 

In de eerste plaats is het gesprek met de oudere en de familie belangrijk zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen maken over hun toekomstige zorg. Daarnaast zijn de volledige gezondheid en kwetsbaarheid belangrijke prognostische factoren die mee in rekening moeten gebracht worden.
Zorg voor voldoende aandacht voor de multipathologie en voor het behandelen van andere aandoeningen en symptomen bij kwetsbare ouderen, ook als ze niet het gevolg zijn van COVID-19. Bij deze inschatting is de gecombineerde expertise van de huisarts, CRA-arts, geriater en (referentie)verpleegkundigen en palliatieve teams onontbeerlijk.

Als de patiënt niet meer kan genezen, is het belangrijk om te zorgen voor maximaal comfort, voor een goede symptoomcontrole en palliatieve zorg. Daarnaast is een open communicatie en de mogelijkheid om afscheid te nemen cruciaal.

Howest Verpleegkunde ontwikkelde, in samenspraak met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel 2 e-courses:

Een e-course rond vroegtijdige zorgplanning werd eerder al gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijn Stichting.

Deze e-courses zijn gebaseerd op:

  • het advies van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie omtrent de beslissing tot opname in het ziekenhuis en i.v.m. symptoomcontrole en palliatieve zorg bij een kwetsbare oudere met Covid-19
  • de richtlijnen (o.a. rond vroegtijdige zorgplanning, dyspnoe en palliatieve sedatie) van www.pallialine.be

We hopen dat we met deze e-courses een meerwaarde kunnen betekenen voor de zorg aan onze kwetsbare ouderen.

Op www.howest.be/nl/covid19 vind je alle e-courses terug die we reeds ontwikkelden. De 2 e-courses voor zorgkundigen en andere zorgverstrekkers die we op initiatief van BEFEZO en in samenspraak met het kabinet van Vlaams minister Beke ontwikkelden werden ondertussen al meer dan 25.000 keer geraadpleegd.

Dank aan alle zorgverstrekkers (verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, onderhoudsmedewerkers, keukenpersoneel, …) die dagelijks een warme, persoonlijke zorg bieden aan onze meest kwetsbaren.