Howest toont mogelijkheden makerhealth op Fragilitas Expo in Luik

Op Reciprocity, een internationale tentoonstellingstriënnale rond social design en innovatie in Luik, toont Howest de realisaties van 60 makerhealth projecten voor, met en door mensen met een mentale of fysieke beperking.

Momenteel is door het programma “Team Scheire” veel te doen rond het vinden van praktische oplossingen voor de problemen van mensen met een fysieke of mentale beperking. De opleidingen Industrieel Productontwerpen en Ergotherapie van de hogeschool Howest werken al een tiental jaar rond deze problematiek onder de noemer Design for Everyone (D4E1). Snelle technologische ontwikkelingen maken niet alleen kennis voor iedereen beschikbaar, ook het gereedschap om mee uit te vinden en te produceren komt binnen ieders bereik. Een nieuwe generatie ergotherapeuten, makers en burgers nemen het heft in eigen handen, en innoveert en produceert bij mensen thuis, in beschutte werkplaatsen en lokale multifunctionele centra’s. Ze openen de weg naar nieuwe open-source design scenario’s waarin burgers en zorgverleners instaat zijn om hulpmiddelen zelf op maat te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden.

Voor de RECIPROCITY triënnale werd Design for Everyone gevraagd om op 300 vierkante meter de veelzijdigheid van de Makerhealth filosofie te tonen. Het gecureerde D4E1-deel heeft een atypische insteek; het is louter opgebouwd uit unieke producten die allemaal door studenten van Howest ( bachelor 2de jaar) een jaar vooraf werden gemaakt op vraag van en samen met burgers en zorgverleners.

In het prachtig, imposant, gerenoveerd museumgebouw 'La Boverie' in Luik ziet men een mooi overzicht van afgelopen D4E1-projecten en wordt de ontwerpmethodologie en -strategie op een heel vatbare manier uit de doeken gedaan. Enerzijds wordt de menswaardige kant van het Makerhealth verhaal uitgelicht (waarom hacken mensen hun hulpmiddelen, wat zijn de triggers?) en anderzijds de technische kant ( hoe gaat men tewerk en transformeer je een pril prototype uit Duck tape naar een klein serie op maat)

De rode draad door de expo is het toepassen van open design als ontwerpmethode binnen de welzijnssector, binnen de zorg en in projecten met burgers en lokale communities. Het is een mooi overzicht van de 10 jaar opgebouwde expertise en de speerpunten die men binnen Howest verder wil uitbouwen om jongeren op te leiden als “agents of change”.

Naast Design for Everyone zijn er nog twee andere curatoren, een Waalse architect een Parijse ontwerpconsultant die elk ook hun verhaal brengen rond open design architectuur en atypische zorgproducten die het menselijk welzijn voorop stellen.

De Fragilitas expo binnen Reciprocity loopt van 5 oktober tot 25 november.

Wil u nog meer te weten komen over dit boeiende thema?

Breng dan een bezoek aan de nieuwe Design For Everyone-website.

Meer info