Howest ontvangt subsidie voor Erasmus+ project rond Palliatieve Zorg

Kortrijk, 20 augustus 2020 – Howest heeft de goedkeuring ontvangen voor zijn Erasmus+ projectvoorstel rond palliatieve zorg voor verpleegkundigen. Via dit internationale samenwerkingsproject wil de Hogeschool West-Vlaanderen, samen met de onderzoekpartners in Finland, Roemenië, Oostenrijk en de European Association for Palliative Care (EAPC), een leidraad uitwerken om ‘palliatieve zorg’ beter aan bod te laten komen binnen de Europese opleidingen Verpleegkunde. Het project zal vanaf 1 november lopen voor een periode van 3 jaar. Sinds dit jaar biedt Howest overigens ook een postgraduaat ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in Palliatieve Zorg’ aan.

“De oorsprong van dit onderzoeksproject ligt in de vaststelling dat de basiskennis rond palliatieve zorg van afgestudeerde bachelors Verpleegkunde onvoldoende is”, legt Veerle Coupez uit, lector ouderenzorg aan Howest en onderzoekcoördinator binnen de opleiding Verpleegkunde. “En dat geldt niet alleen in ons land, ook onze partners in Roemenië, Finland, Oostenrijk en de EAPC komen tot een gelijkaardige conclusie. Uit onderzoek komt telkens weer naar voor dat palliatieve zorg eigenlijk even belangrijk is als preventieve en curatieve zorg. 1 op 12 mensen zullen in de loop van hun leven diabetes ontwikkelen, 1 op 6 dementie, maar 1 op 1 zal sterven. Toch gaat binnen de Europese opleidingen Verpleegkunde heel weinig aandacht naar het palliatieve luik. In onze vergrijzende samenleving wordt de nood aan gespecialiseerde verpleegkundigen op dit vlak nochtans steeds groter.”

Drieledig programma

Het ‘NursEduPal@Euro’ project zal bestaan uit drie delen. In eerste instantie zal op Europees niveau worden opgelijst welke kerncompetenties rond palliatieve zorg verpleegkundigen nodig hebben. Daarna zal worden onderzocht hoe deze competenties aangeleerd kunnen worden. Veerle Coupez: “Alle studenten stage laten lopen op een palliatieve afdeling is niet haalbaar. We moeten dus op zoek naar andere, innovatieve manieren en tools om palliatieve zorg aan bod te laten komen in de opleiding. Simulatieonderwijs is bijvoorbeeld een van de sterktes van Howest. Inspelen op stervenssituaties en het voeren van gesprekken met palliatieve patiënten hoeven dan niet noodzakelijk ‘aan het fysieke bed’ van de patiënt te gebeuren. Onze Finse partner heeft dan weer een escape room opgezet, maar we gaan ook op zoek hoe we e-learning, blended teaching of virtual reality kunnen inzetten.” Het laatste luik van het project bestaat uit het vertalen van de competenties en opleidingstools in een Europese matrix. Die ‘toolkit’ zullen docenten als leidraad kunnen gebruiken om palliatieve zorg in hun lessen te integreren. 

Howest als ‘trekker’

Voor dit project zal Howest samenwerken met de Finse Kajaani University of applied science, de Roemeense University Transylvania of Brasov, Dr. Piret Paal van de Oostenrijkse Paracelsus Medicinische Privatuniversität en de Europese vereniging voor palliatieve zorg (EAPC). “Onze hogeschool neemt echter de lead”, voegt Veerle Coupez toe. “Dat betekent dat wij de volledige aanvraagprocedure hebben gecoördineerd. We zijn dan ook zeer tevreden dat onze administratieve inspanningen tot een positieve uitkomst hebben geleid. In de komende maanden gaan we over tot de aanwerving van een extra medewerker die zich volledig op dit project zal toeleggen.”

Over Erasmus+

Erasmus+ kennen we vooral als het uitwisselingsprogramma voor studenten, maar er is ook een belangrijke tweede kernactie (KA2). Daarbij zetten verschillende onderwijsinstellingen Strategische Partnerschappen op om bij te dragen tot de innovatie en de verbetering van opleiding en onderwijs. De uitvoering van de Europese en internationale programma’s en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren wordt in ons land verzorgd door Epos, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen.

Meer informatie

Veerle Coupez 
Lector ouderenzorg / coördinator onderzoekscluster Verpleegkunde Howest
0486 35 53 83
veerle.coupez@howest.be