Howest lanceert twee nieuwe graduaatsopleidingen

Howest lanceert twee nieuwe graduaatsopleidingen

Howest lanceert twee nieuwe graduaatsopleidingen

Het opleidingsaanbod van Howest evolueert mee met de maatschappelijke evoluties en technologische innovaties. In dat opzicht organiseert de Hogeschool West-Vlaanderen in februari 2021 voor het eerst een graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk in Brugge. In september 2021 komt er ook een nieuw graduaat Transport & Logistiek in Brugge.

Graduaat Maatschappelijk Werk* – nieuw in Brugge vanaf februari 2021

De tweejarige graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk richt zich tot sociaal bewogen jongeren die vlot gesprekken kunnen voeren, en die willen uitgroeien tot maatschappelijk werkers die de rechten van hun individuele cliënten vooropstellen en hun welzijn willen verhogen. De opleiding is breed, maar plaatst tegelijk twee specifieke profielen centraal: psychosociaal hulpverlener en sociaal-juridisch dienstverlener. Beide rollen komen aan bod in de meeste jobs als maatschappelijk werker.

Howest biedt al een bacheloropleiding Sociaal Werk aan, maar deze graduaatsopleiding is nog meer gericht op de praktijk. Concrete voorbeelden vormen altijd de aanzet voor de theorie en meer dan de helft van het programma bestaat uit werkplekleren. In deze opleiding leren de studenten al doende, van én met het werkveld.

“Dit graduaat speelt in op de vraag vanuit de welzijnssector. Het aantal vacatures voor maatschappelijk werkers is de voorbije jaren namelijk alleen maar toegenomen”, legt curriculumcoördinator Chris Mestdagh uit. “Mogelijke jobs zijn wooncoach, thuislozenbegeleider, diversiteitsmedewerker, jongerencoach of arbeidstrajectbegeleider. Ook in CAW’s, lokale dienstencentra of lokale besturen liggen werkopportuniteiten. Daarnaast kwam vanuit de sector het belang van digitale tools naar voor. Jongeren kunnen daar vandaag zeker mee overweg, maar de vertaalslag maken de werkcontext is minder vanzelfsprekend. Tijdens de coronacrisis is deze nood nog duidelijker geworden.”

De graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk start in februari 2021 en gaat door op campus Brugge Centrum.

Graduaat Transport & Logistiek* – vanaf september 2021

Zonder logistiek geen voeding in de winkels, geen gevulde rekken in de supermarkt en geen vlotte levering van online bestelde pakjes. Logistieke dienstverleners, transport- en havenbedrijven zijn dus blijvers, zeker nu we met z’n allen steeds meer online kopen. Hetzelfde geldt voor dispatchers wegtransport, douanedeclaranten en magazijnbeheerders. De instroom voor deze drie knelpuntberoepen is echter laag. Daar speelt de nieuwe graduaatsopleiding Transport & Logistiek van Howest – met voor elk profiel een eigen afstudeerrichting – op in.

De tweejarige graduaatsopleiding Transport & Logistiek kenmerkt zich door de grote praktijkgerichtheid en het unieke stagetraject. Voorbeelden uit het werkveld vormen altijd de aanzet voor de theorie, nog meer dan in de verwante bacheloropleiding Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting Logistiek Management). Meer dan de helft van het programma bestaat ook uit werkplekleren. Praktijkervaring doen de studenten daarnaast volop op tijdens hun drie stages binnen hetzelfde stagebedrijf.

“Met dit nieuwe graduaat spelen we in op het nijpende tekort aan douanedeclaranten, transportplanners en magazijnbeheerders”, legt opleidingsverantwoordelijke Lieven Van Hyfte uit. We zorgen voor een brede kennismaking met de wereld van logistiek en transport, maar tegelijk bereiden we onze studenten voor op drie specifieke profielen. De combinatie van de lage instroom, het werkplekleren en de keuze voor een van de drie specialisaties bieden een grote jobzekerheid. Heel veel nadelige gevolgen heeft corona overigens tot nog toe niet gehad voor de logistieke en transportsector, integendeel.”

De graduaatsopleiding Transport & Logistiek start in september 2021 en gaat door op campus Brugge Station.

* Onder voorbehoud van erkenning door de Vlaamse Regering