Howest jongerenonderzoek focust op milieu-impact van online koopgedrag

Howest jongerenonderzoek focust op milieu-impact van online koopgedrag

Howest jongerenonderzoek focust op milieu-impact van online koopgedrag

“A clean Christmas? OK boomer, tell me more!”

De opleiding Communicatiemanagement van Howest peilde met een grootschalig onderzoek bij 16- tot en met 25-jarigen naar hun inschatting van de milieu-impact van online koopgedrag. De grote milieuboosdoeners volgens de bevraagde steekproef? Het retourbeleid van online verkopers, dagelijks rondrijdende bestelwagens en overdreven verpakking. Algemeen signaleren jongeren hun nood aan kennis over de milieu-impact van e-commerce, alsook het gebrek aan transparantie daarover bij online verkopers.

Na Black Friday en Sinterklaas zorgt Kerstmis alweer voor een piek in online aankopen en ditto leveringen aan huis. Aan de hand van 8 focusgroepgesprekken en een online enquête met 1.247 respondenten focusten derdejaarstudenten Communicatiemanagement van Howest expliciet op de opvattingen van een jonge doelgroep rond de milieu-impact van online koopgedrag. De vraagstelling concentreerde zich op het effectieve online koopgedrag van jongeren, de opvattingen rond potentiële milieu-impact van online aankoopgedrag, alsook de opties om e-commerce klimaatneutraal of milieuvriendelijk te maken. 

“Jongeren worden voortdurend geconfronteerd met klimaatissues, maar hoe ze hun steentje kunnen of willen bijdragen, bijvoorbeeld door klimaatvriendelijker te shoppen, vormt voor veel organisaties een vraagteken”, aldus Jan Dauwe, opleidingscoördinator Communicatiemanagement Howest.

Onwetendheid rond duurzame keuzes

Jongeren beseffen dat online shoppen een milieu-impact heeft. De ruime waaier aan producten waartoe jongeren online toegang krijgen, alsook de leveringsflexibiliteit met zelfgekozen levermomenten blijken echter absolute voordelen die hen over de streep trekken.

Maken jongeren een inschatting van wat het meest vervuilend is, dan draagt het retourbeleid (86%) van online verkopers volgens hen het meest bij aan die milieu-impact, gevolgd door de leveringsbusjes (85%) en de vervuilende verpakkingen (76%). Zelf retourneert meer dan de helft van bevraagde steekproef echter zelden of nooit (63%).

Opvallend is dat jongeren zelf aankaarten onvoldoende te weten over de impact van online koopgedrag op het klimaat. De bevraagde steekproef geeft massaal (89%) aan dat verkopers onvoldoende transparant zijn over hun milieu-impact. Anderzijds zou die transparantie bij amper de helft van de respondenten kunnen leiden tot het afzien van aankopen in functie van de milieu-impact.

Duurzame keuzes stimuleren

Jongeren zijn bereid om alternatieven te overwegen. Financiële nudging (het betalen van een kleine som die je kan terugkrijgen als je kiest voor een milieuvriendelijk alternatief) krijgt de voorkeur om duurzame keuzes te stimuleren: jongeren verkiezen een statiegeldsysteem voor verpakkingen, een kleine recupereerbare toeslag bij duurzame levering, en een korting wanneer niet wordt geretourneerd. 

Meer info? 

Bekijk het volledige onderzoeksrapport