Howest blijft tot eind februari voorrang geven aan praktijkonderwijs op de campus

Howest blijft tot eind februari voorrang geven aan praktijkonderwijs op de campus

Howest blijft tot eind februari voorrang geven aan praktijkonderwijs op de campus

De verstrengde maatregelen uit code rood blijven tot minstens eind februari van kracht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat is bij Howest niet anders. De Hogeschool West-Vlaanderen heeft echter alles zo georganiseerd dat de studenten voor alle praktijkgerichte activiteiten naar de campus kunnen komen, met respect voor de strikte voorwaarden. Ook blijft Howest extra inspanningen doen voor het mentaal welzijn van de studenten.

Sociaal contact

“De voorbije dagen duiken steeds meer getuigenissen op van studenten die het moeilijk hebben. Aan Howest hadden we deze wake-upcall via de media niet nodig. We zijn ons al veel langer bewust van de impact op het emotionele welzijn van onze studenten. De dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) en de lectoren van Howest zetten op dit vlak al weken een tandje bij”, aldus Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest. “Tegelijk stellen we sinds 30 november alles in het werk om onze studenten in veilige omstandigheden op de campus te ontvangen. Concreet kunnen alle praktijkactiviteiten veilig doorgaan op de campus. Daaronder vallen de practica waarvoor specifieke apparatuur nodig is, maar ook simulatielessen, ateliers en labo’s.”

Vrijgekomen capaciteit optimaal invullen

Howest blijft nog minstens tot eind februari focussen op het praktijkgerichte onderwijs op de campus. Tijdens het tweede semester zijn alle laatstejaars op stage, waardoor er begin 2021 sowieso minder studenten op de campus verwacht worden. Tegelijk worden onder meer de studentenrestaurants niet gebruikt. Die vrijgekomen capaciteit benut Howest optimaal en ook andere opties om extra ruimte te creëren, worden onderzocht. Op die manier kunnen we de geldende bezettingsgraden van 1 op 1 voor practica, 1 op 2 in klaslokalen en 1 op 5 in aula’s respecteren. Lode De Geyter: “Door de huidige inspanningen vol te houden tot eind februari, hopen we dat een versoepeling begin maart wel zal kunnen zonder dat we deze kort daarna al weer moeten terugschroeven. De flexibele invulling van de ruimte en de stages van de laatstejaars laten ons toe om onze eerste- en tweedejaars gemiddeld twee keer week op de campus te ontvangen. Daar zijn we in de huidige omstandigheden zeer blij mee.”

Campussen blijven contactluw

Het feit dat Howest alle praktijkgerichte activiteiten inricht op de campussen, betekent niet dat deze plots weer overspoeld zullen worden door studenten. “Dat is allerminst de bedoeling. Theorielessen blijven we via afstandsonderwijs aanbieden, weliswaar afgewisseld met de practica op de campus. Die combinatie maakt studeren voor onze studenten zeker aangenamer dan wanneer ze puur via hun laptop les zouden krijgen. Praktijkonderwijs maakt ook gewoon deel uit van het DNA van onze hogeschool.” Voor het overige blijven de mondmaskerplicht en de hygiëne- en afstandsregels van kracht. Ook niet-essentiële derden zijn nog altijd niet toegelaten en medewerkers en lectoren van Howest blijven op afstand werken, met uitzondering van de momenten waarop praktijkvaardigheden worden ingeoefend.

Meer informatie