Gezonder eten door te gamen. Serious?

Het aantal kinderen en jongeren met overgewicht stijgt de laatste decennia zorgwekkend. De opleiding Bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen zocht naar een manier om kinderen spelenderwijs de voordelen van gezonde voeding te laten ontdekken. Met de gratis serious game Yum Runner, ontwikkeld dankzij de steun van de Socialistische Mutualiteiten, trekken ze voluit de kaart van innovatie en bereiken ze kinderen in hun eigen digitale leefwereld. De online game is wetenschappelijk onderbouwd en is vanaf 25 april 2018 in de stores te downloaden voor het grote publiek. Daarnaast trekt de serious game ook naar lagere scholen waar ze wordt aangeboden als onderdeel van een educatief pakket.

Game in strijd tegen overgewicht

Het lijkt een paradox. Gezonder eten door te gamen. Wat blijkt echter, kinderen bereik je best in hun eigen leefwereld. Gaming is bij hen niet meer weg te denken. De Yum Runner is niet zomaar “een videospelletje”. Het is een serious game die gebruik maakt van de kracht van gametechnologie om gezond gedrag te bevorderen. Een uitstekende leertool in het digitale tijdperk die zijn effect bewijst. 

Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Socialistische Ziekenfonds: “Wij gaan als ziekenfonds steeds actief op zoek naar nieuwe vormen van gezondheidspromotie die effect hebben. Het digitale tijdperk biedt hierbij een waaier aan mogelijkheden. Daar willen wij als innovatief ziekenfonds sterk op inzetten. De Yum Runner is hier een mooi voorbeeld van.”

Serious?

Bij Yum Runner moeten spelers obstakels ontwijken door te springen of te schuiven. Onderweg komen ze gezonde én ongezonde voedingswaren tegen. Hoe gezonder ze eten en drinken, hoe beter ze rennen, springen en hindernissen kunnen overwinnen. Een interactieve game met een boodschap.

In deze serious game speel je zelf een actieve rol. Door de interactieve stijl heeft dit effect op o.a. kennis en vaardigheden. Een serious game gaat verder daar waar andere educatieve tools stoppen. Serious games zijn dan ook een veelbelovende technologische methode binnen de gezondheidszorg als het gaat over gedragsverandering, kennisoverdracht, vaardigheden verbeteren en handelingen aanleren.

Barbara Plovie, onderzoekster aan Howest: ‘Gamen versterkt vaardigheden zoals het concentratievermogen, draagt bij tot een betere oog-handcoördinatie, verscherpt je reactietijd, leert je omgaan met falen, uitdagingen en successen. Dat geldt evengoed voor entertainmentgames als voor serious games, maar voor serious games zijn die educatieve en motorieke voordelen de prioriteit. Het spel leert kinderen welke voedingsmiddelen gezonder zijn dan andere, welke meer energie geven en hoe ze dus een gezonde balans kunnen maken.”

TETRA-project

Het driejarige project is ontstaan vanuit de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en wilde een antwoord bieden op vaak gestelde vragen uit het werkveld over het gebruik van games binnen de zorg- en preventiesector. Er kwam een TETRA-project Evidence Based Game Design, dat de steun kreeg van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. 

Binnen dit traject werd een prototype van een serious game ontwikkeld binnen gezonde levensstijl. Met het gamedesign trok Socialistische Mutualiteiten naar diverse bedrijven binnen de game-industrie en ging het uiteindelijk in zee met Bazookas die de Yum Runner ontwikkelde. 

Bazookas is een creatief mobile agency, opgericht door oud-studenten Bachelor Digital Arts and Entertainment van Howest, dat doorheen de jaren heel wat ervaring heeft opgebouwd in het bedenken, uitwerken en ontwikkelen van applicaties en games. Als gamebouwer hebben ze zowel expertise in het ontwikkelen van serious games als entertainende games. Hun game designers zijn gedreven in het uitwerken van een krachtig spelverhaal gecombineerd met efficiënte spelelementen. Ondertussen hebben ze een repertoire van meer dan 36 multiscreen HTML 5 games opgebouwd.

Ook voor scholen

Joetz vzw, de jeugddienst van het Socialistisch ziekenfonds, creëerde aan de hand van Yum Runner een educatief pakket en een workshop voor leerkrachten en begeleiders van kinderen van de 1ste graad lager onderwijs. Leerkrachten kunnen een expert in de klas halen om de workshop te geven of zelf met het pakket aan de slag gaan. Voor meer informatie, klik hier


Meer info?
Barbara Plovie, onderzoeker en lector Toegepaste Gezondheidswetenschappen