Howest werkt mee aan nieuw overzichtsplatform met apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid

In het zog van de gezondheidscrisis zijn het afgelopen jaar tal van apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid opgedoken. De hulp die via deze onlinekanalen aangeboden wordt, is echter niet altijd even kwalitatief. Daarom werd de nieuwe overzichtswebsite onlinehulp-apps.be in het leven geroepen. De opleiding Toegepaste Psychologie van Howest werkte mee aan de screening van de apps en websites die op dit platform worden opgenomen.

“Het was al langer duidelijk dat we meer en meer in de richting van blended hulpverlening gaan ‒ een combinatie van face to face en online ‒ en dat proces is door de coronacrisis alleen maar versneld”, legt Annelien Mees, lector Toegepaste Psychologie aan Howest, uit. “Alleen geven niet alle websites en apps voor geestelijk welzijn even betrouwbaar advies of nemen we ze het niet zo nauw met de privacy. Door mee te werken aan de screening, willen we het kaf van het koren scheiden en het grote publiek de weg wijzen naar kwalitatieve onlinehulp. De nood aan welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg is de voorbije maanden namelijk exponentieel toegenomen.”

Concreet wijdde studente Phora De Schryver haar bachelorproef aan het screenen van zo’n tiental apps. Docente en onderzoeksmedewerkster Annelien Mees fungeert dan weer als aanspreekpunt van Howest voor dit project.

Tweerichtingsverkeer

“We zijn ook nog om een andere belangrijke reden in dit project meegestapt”, vult Annelien Mees aan. “Howest profileert zich namelijk als een toekomstgerichte hogeschool en dat geldt voor elke opleiding. Het is dus de bedoeling dat we de apps en websites van Onlinehulp-apps meer en meer gaan integreren in het curriculum. Zo bereiden we onze studenten Toegepaste Psychologie voor op blended hulpverlening en brengen we ook het werkveld dichter bij de studenten.”

Over online-hulpapps.be

Het platform www.onlinehulp-apps.be is een project van vier hogescholen (Arteveldehogeschool, Howest, Thomas More hogeschool en UC Leuven-Limburg), In4care, online-hulpverlening.be, steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en Te Gek!?/Steunpunt Geestelijke Gezondheid). Het wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vandaag de website een vijftigtal gescreende websites en apps. Tegen augustus 2021 zouden dat er al tachtig moeten zijn