Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom?

Bij een ongeval of acute ziekte, kan de paniek van de zorgvrager en zijn naasten snel stijgen. In zo’n situatie hebben zij nood aan professionals die het hoofd kunnen koel houden en correct opgeleid zijn in de urgentiegeneeskunde. Door de focus te verspreiden over zowel pathologie, als apparatuur als het sociale aspect van de urgentiedienst, kan jij als verpleegkundige inzetten op datgene waar de patiënt nood aan heeft voor een spoedig herstel.

Waarover?

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg vraagt heel wat kennis. Enerzijds moeten wij ons bewust zijn van de pathologie, fysiologie en veiligheid van onze patiënten, dit kunnen we enkel verzekeren dankzij een grondige kennis van de materialen en apparatuur die ons omringd op onze dienst. Daarnaast zijn wij ook het eerste contactpunt van onze patiënt in deze bijzondere situatie en kunnen wij het verschil maken door met warmte en oog voor de patiënt de nodige zorg te verlenen.

Het is ons doel om professionals op te leiden die kwaliteitsvolle evidence-based zorg verlenen en coördineren vanuit een specialistisch denkkader. Om dit doel te bereiken, willen we onze studenten de volgende dingen bijbrengen:

 • Kennis, inzicht en toepassingen van verpleegkundige procedures eigen aan medisch-technische diensten (spoedgevallen en intensieve zorgen)
 • Kennis en inzicht omtrent farmacologie binnen spoedgevallen en intensieve zorgen.
 • Kunnen aflezen en interpreteren van ECG's.
 • Kunnen toepassen van zorgen omtrent traumatologie.
 • Toepassen van relationele aspecten.
 • Klinisch redeneren met gerichte casuïstiek van zorgontvangers binnen spoedgevallen en intensieve zorgen.

In deze opleiding wordt een focus gelegd op Casuïstiek en klinisch redeneren, dit is een topic waar 68 uren aan besteed wordt.

De studenten nemen ook deel aan workshops buiten school in het kader van het onderwerp traumatologie. In die workshops worden situaties gesimuleerd die heel leerrijk kunnen zijn voor de studenten zoals bijvoorbeeld zorgvragers met een zware val, autoaccident, in een brand, fietsongeval... en het is aan de studenten om in die simulatie de eerste zorgen te verlenen.

Voor wie?

Voor verpleegkundigen die aan de slag willen op de dienst intensieve zorgen en spoedgevallenzorg en die willen doorgroeien tot gespecialiseerde verpleegkundigen die inzetbaar zijn binnen de betrokken afdelingen. Kijk snel bij het luikje ‘praktisch' of je in aanmerking komt voor deze opleiding.

Wat zal je leren?

Het programma bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, in totaal 60 studiepunten (ECTS). De leerinhouden komen volledig tegemoet aan de criteria zoals gesteld in het Ministerieel Besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning.

Het theoretisch deel

 • Biomedische wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: fysiologie en fysiopathologie, therapie en preventie van complicaties.
 • Verpleegkundige wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: algemene medische spoedgevallen, traumata en fysieke agressie, nierinsufficiëntie en zware infecties, til- en transporttechnieken, hygiëne, veiligheid en werkorganisatie.
 • De biomedische en verpleegkundige wetenschappen worden gestructureerd op basis van de orgaansystemen die de basis vormen voor het klinisch redeneren op een afdeling spoedgevallen en intensieve zorgen.
 • Apparatuur en materiaal voor intensieve zorg en spoedgevallenzorg
 • Sociale en humane wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: psychosociale aspecten in bijzondere situaties, omgangskunde en psychosociale hulpverlening, wetgeving en beroepsethiek.

Praktisch deel

Het praktische deel bestaat uit praktijkstages (praktijkstage 1 en 2) op erkende diensten spoedgevallen en intensieve zorgen. De stages behoren tot het klinisch onderwijs. In totaal zijn 450 uren (wettelijk) stage voorzien, waarvan:

 • 200 uren in een erkende spoedgevallendienst;
 • 200 uren in een erkende dienst voor intensieve zorgen;
 • 50 uren, vrij in te vullen zowel binnen als buiten het ziekenhuis, door verpleegkundige zorgen uit te oefenen bijvoorbeeld bij een erkende “ambulancedienst”.

Data en locatie

De opleiding gaat van start op 13/09/2024. Het contactonderwijs wordt eenmaal per week georganiseerd. De lessen worden gegeven door specialisten binnen hun vakgebied. Info over de specifieke lesdagen volgt.

De lesdagen gaan telkens door op vrijdag van 8u15 tot (ten laatste) 17u15 in Campus Howest Brugge.

Tijdsinvestering

Deze opleiding omvat 60 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

De examens worden per module afgelegd, dit omvat meerdere vakken. Dit zijn telkens multiple choice examens met cesuur. Voor de module klinisch onderwijs 1 en klinisch onderwijs 2 is dit een mondeling examen.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

De opleiding bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg richt zich tot:

 • Bachelors in de Verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in intensieve zorg en spoedgevallenzorg met het oog op het verwerven van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg;
 • Bachelors in de Verpleegkunde die reeds functioneren in een dienst intensieve zorgen of spoedgevallenzorg en via dit postgraduaat de bijzondere beroepstitel willen behalen;
 • Gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg met het oog op het verwerven van een bewijs van getuigschrift in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg.

Extra info

Met dit postgraduaat voldoet u aan ...

 • De Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs. Het hogeschooldecreet van 13 juli 1994 (B.S. 31.08.1994) bepaalt in artikel 18 aan welke voorwaarden een voortgezette opleiding moet beantwoorden.
 • De federale reglementering inzake de bijzondere beroepstitels. Het K.B. van 18 januari 1994 (B.S. 09.03.1994) geeft het algemene kader aan en het M.B. van 19 april 2007 bepaalt de criteria voor toekenning van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Wie slaagt voor het programma van 60 studiepunten (alle modules), behaalt het getuigschrift van Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Als bachelor kun je met dit getuigschrift de bijzondere beroepstitel aanvragen (niet als HBO5 of gegradueerd verpleegkundige).

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-0001901.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.900 euro voor 60 studiepunten. Wens je de opleiding te spreiden over 2 jaar, dan bedraagt het inschrijvingsgeld 950 euro voor het 1ste jaar, gelijk aan 30 studiepunten. De betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

Er kan ook modulair ingeschreven worden. Neem hiervoor contact met de coördinator van de opleiding.

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Voorinschrijven doe je online.

Er kunnen zich maximaal 30 studenten inschrijven.

Contactpersoon

Marjolein.schoonjans [at] howest.be (Marjolein Schoonjans)

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Infodag
Zaterdag 31 augustus
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Marjolein Schoonjans

Marjolein Schoonjans

Coördinator postgraduaten Verpleegkunde

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

 • Voor een graduaats diploma:
  Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
 • Voor microdegrees:
  Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.

Ben je ingeschreven voor een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat, een micro degree en/of een navorming? Dan kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning in je studiekosten.

Heb je hier toch vragen rond? Neem contact op met de sociale dienst van Stuvo