Overslaan en naar de inhoud gaan

Met passie voor de klas!

Beschik je over of behaal je binnenkort een bachelordiploma (professionele of academische) en wil je met passie je (werk)ervaring(en) delen met leerlingen uit het secundair onderwijs? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

De Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs bestaat uit 60 studiepunten en wordt ingedeeld in drie onderdelen: theorie, praktijk en stage. Je kan de opleiding op eigen tempo volgen. Samen stellen we een traject op dat zorgt voor een optimale combinatie met werk/gezin dat je alle kansen op slagen biedt.

Dankzij je vooropleiding heb je een uitstekende vakkennis. Nu wil je ook anderen enthousiast maken voor je vakgebied en de stap naar onderwijs zetten. Je wordt niet alleen leerkracht, maar ook opvoeder, begeleider, innovator en onderzoeker, creatieve organisator en cultuurparticipant. Je werkt samen met leerlingen, ouders, een schoolteam en externe organisaties. Een veelzijdige en fijne uitdaging!

Deze lerarenopleiding kan je volgen in Brugge, Oudenaarde én online. Voor heel wat opleidingsonderdelen kan je zelfs kiezen voor afstandsonderwijs.

Meer info? Neem vrijblijvend contact op met onze opleidingscoördinator %20karen.nys [at] howest.be (Karen Nys).

Infofolder

Howest - VBSO testimonial Klaas Allosserie

Boek nu jouw trajectgesprek

Trajectgesprek

Boek vrijblijvend een afspraak in met één van onze trajectbegeleiders. De trajectbegeleider zal samen met jou in een persoonlijk gesprek (ongeveer 30 minuten) bekijken welke vakkencombinatie je best in welk semester opneemt. Hij/zij is ook de aangewezen persoon om jouw specifieke vragen aan te stellen en om na te kijken of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Trajectbegeleiders campus Brugge:

 • Joke De Bruyne, via deze link (regio Brugge)
 • Elien Jaques, via deze link (regio Kortrijk)

Trajectbegeleider campus Oudenaarde:

Infodagen

Ontmoet je ons liever fysiek?
Kom dan naar campus Brugge Station, Oudenaarde of Kortrijk op één van volgende data:

Liever digitaal?

We organiseren eveneens een digitale infoavond voor zij-instromers op woensdag 4 september van 19u tot 20u30. Volgende opleidingen komen die avond aan bod:

 • Verkorte Bachelor Secundair Onderwijs
 • Verkorte Bachelor Lager Onderwijs
 • Educatief Graduaat Secundair Onderwijs
 • Verkort traject Lager Onderwijs
Trajectbegeleiders VBSO en EGSO

Jouw lesrooster

Een voorbeeld van jouw lessenrooster kan je hier downloaden.

Voorbeeld Lesrooster

VBGSO 2

Het opleidingsprogramma omvat 60 studiepunten en bestaat uit 3 pijlers:

 • Ik als leerkracht in de klas
 • Ik als leerkracht in de praktijk
 • Ik als leerkracht in de school

We onderscheiden 3 soorten opleidingsonderdelen:

 • Theoretische onderdelen
 • Praktijkgerichte onderdelen
 • Stage

Theorie

De meer theoretische opleidingsonderdelen gaan overwegend door in afstandsonderwijs. Je neemt dan zelfstandig de leerinhouden door aan de hand van leerpaden, interactieve video’s, podcasts enz. Je verwerkt de leerstof aan de hand van opdrachten en taken waarbij je feedback krijgt van de lector. We voorzien op regelmatige tijdstippen online monitoraten waar je rechtstreeks contact hebt met je lector alsook met medestudenten. Je kan rekenen op ondersteuning en feedback van de lector.

Praktijk

Meer praktijkgerichte onderdelen gaan door op de campus zelf of worden aangeboden in een blended traject. De lessen of (online) coachingmomenten gaan steeds ’s avonds door, van 18u tot 22u, op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. De donderdagavond houden we vrij voor de online monitoraten. Op vrijdagavond en in het weekend is er nooit les.
Het aantal contactmomenten (op campus of online) en op welke dagen deze vallen, is afhankelijk van het vakkenpakket dat jij in dat semester opneemt. Hoe meer studiepunten je opneemt, hoe meer vakken je volgt en dus ook hoe intenser jouw programma is.

Stage

Tijdens de stage zetten we in op maximale flexibiliteit. Je bent vrij om te kiezen in welke school of scholen je stage loopt. Dat kan een school voor secundair onderwijs zijn, maar ook het buitengewoon onderwijs en het volwassenenonderwijs behoren tot de mogelijkheden. Op die manier laten we je kennis maken met verschillende doelgroepen en educatieve settings. Je spreekt bovendien in overleg met de school af wanneer jouw stagelessen precies ingepland worden en met welke intensiteit. Je kiest dus zelf het ritme.

Het is ook mogelijk om stage te lopen in de lesuren waarin je bent aangesteld. Dit kan zowel binnen de reguliere stages alsook in het LIO-traject. Je trajectbegeleider zal samen met jou bekijken welk traject voor jou het meest geschikt is.

Opleidingsprogramma VBSO regulier traject
Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
VBGSO3

Jouw toekomst?

Met je diploma van Verkorte Educatieve Bachelor kom je terecht in het brede onderwijsveld. We bereiden je voor op een loopbaan voor de klas in een secundaire school, maar ook in het buitengewoon onderwijs, het tweedekansonderwijs, centra voor volwassenonderwijs – en basiseducatie…

Howest is een pluralistische hogeschool, dat betekent dat je terecht kan in alle onderwijsnetten. Vast staat dat leerkracht een knelpuntberoep is. Eenmaal je diploma op zak heb je dus snel zicht op werk. Veel studenten starten zelfs met lesgeven voordat ze hun diploma hebben behaald. En aangezien je vanaf het eerste semester de theorie hebt omgezet in de praktijk, zet je goed voorbereid de stap naar het werkveld.

Opleidingstrajecten

We bieden een modulair programma aan. Je bepaalt grotendeels zelf hoe je de opleiding volgt. Je kan kiezen tussen:

 • Modeltraject: 4 semesters, gespreid over minimaal 2 academiejaren
 • Voltijds traject: 2 semesters, gespreid over minimaal 1 academiejaar
 • Persoonlijk traject: 1,5 tot 2 academiejaren
 • Leraar-in-opleiding: LIO-traject, gespreid over minimaal 1 academiejaar, indien al lesopdracht

Voltijds of deeltijds studeren

Ben je momenteel niet aan het werk, dan kan je voltijds studeren. Je kan dan de opleiding afwerken in één jaar, twee semesters dus.

Wil je de opleiding combineren met werk en heb je maar beperkte tijd om naar de les te komen, opdrachten te maken en te studeren, stage in te plannen, … dan raden we je aan om ongeveer 15 studiepunten per semester op te nemen. De opleiding duurt dan 2 jaar. Kom je in aanmerking voor vrijstellingen dan kan je de opleiding eventueel op anderhalf jaar afwerken.

Gepersonaliseerd traject

Aan elke inschrijving gaat een trajectgesprek vooraf. We vertrekken steeds vanuit de vraag/nood van de student. Wanneer kan je les volgen? Hoeveel tijd heb je om met de opleiding bezig te zijn? Welke lesmomenten passen voor jou? Heb je een voorkeur voor contact -of afstandsonderwijs? Ben je al aan werk als leerkracht? Heb je weinig ervaring met ICT? Heb je extra ondersteuning nodig (voor bv dyslexie, dyscalculie…)?

We maken een traject op maat op en bekijken hoeveel studiepunten je kan opnemen. Afhankelijk daarvan zal je traject langer of korter duren. De minimale opleidingsduur van één jaar.

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

De Verkorte Bachelor Secundair Onderwijs maakt sinds 2019 deel uit van de hogeschool. In 2023-2024 zal de opleiding een pilotaudit doorlopen ter voorbereiding op de audit in 2026-2027 die uitgevoerd zal worden door VLUHR KZ.

Recent afgestudeerden van de Verkorte Bachelor Secundair Onderwijs zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid van de afgestudeerden in Brugge en Oudenaarde.

Lessenrooster EGSO
Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 29 juni
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Innovatief en praktijkgericht

Dankzij een grote flexibiliteit kan deze opleiding gecombineerd worden met werken en gezin. Zo beslis je zelf over de opleidingsduur, het instapmoment, de lesmomenten en het soort onderwijs (bijvoorbeeld blended learning waarbij je een (groot) deel van de leerstof thuis verwerkt of contactonderwijs).

Traject op maat

Samen met de trajectbegeleider spreek je af welk traject je volgt om de opleiding af te werken.

Je kan de opleiding in één jaar tijd afwerken. Dit komt neer op fulltime studeren. We tekenen echter voor elke student een traject op maat uit.

De meeste studenten combineren de opleiding met een gezin en met een tewerkstelling, al dan niet al in het onderwijs. Om de deze combinatie haalbaar te maken, spreiden we de opleiding over meerdere jaren en stellen we een traject op waarbij je telkens 15 studiepunten per semester opneemt. Op die manier duurt de opleiding 2 jaar.

Na elk semester kan je, via je trajectbegeleider, je programma aanpassen en beslissen om meer of net minder studiepunten op te nemen.

Stage vanaf het eerste semester

Vanaf semester 1 dompelen we je onder in de didactische praktijk.

Hoe breng je jouw kennis en vaardigheden op een uitdagende manier over op jongeren? Je observeert lessen , geeft lessen aan elkaar en krijgt vaardigheden mee om die pedagogisch en wetenschappelijk te onderbouwen.

 Stapsgewijs leren lesgeven

Je krijgt tijd en ruimte om te experimenteren met lesgeven. We bouwen stap voor stap op. Zo kan je met succes aan de stages beginnen.

Als leerkracht communiceer je met leerlingen, ouders en collega’s. Hoe je dat het beste doet, leer je tijdens de opleiding zodat je voorbereid en zelfzeker kan starten.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

Laptops
The Level

Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

Evy Schacht
Howest Alumna 2021

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Karen Nys

Karen Nys

Opleidingscoördinator

Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

Wie (binnenkort) ten minste over een professionele of academische bachelor beschikt, kan de opleiding aanvatten.

De opleiding is een mix van theorie en praktijk in een krachtige leeromgeving.

We maken hiervoor samen met jou een traject op maat.

De opleiding omvat 60 studiepunten. Dat betekent dat je de opleiding op minimaal een jaar kan afwerken. Dan neem je 30 studiepunten per semester op, wat voltijds studeren betekent.

Wie de opleiding combineert met werk en/of gezin raden we aan de opleiding te spreiden over 2 jaar. Dan neem je 15 studiepunten per semester op.

Je kan ook kiezen voor een gepersonaliseerd traject dat bijvoorbeeld loopt over 3 semesters.

Voor wie al lesgeeft is het Leraar-in-Opleiding (LIO) de beste keuze. We stellen dan een flexibel studieprogramma op maat op. Start je met de opleiding en vind je ondertussen werk in het onderwijs, dan kan je traject aangepast worden naar een LIO-traject. / 16

Alle theorievakken (behalve ‘communicatie en overleg’) kan je (ook) op afstand volgen. De leerstof verwerk je thuis en je maakt opdrachten. We voorzien ook tussentijds in online monitoraten om jullie extra te ondersteunen. Meer info over elk opleidingsonderdeel krijg je telkens bij aanvang van het semester.

Alle vakken zijn praktijkgericht; ook de theorievakken hebben deze insteek en bevatten een link naar de onderwijsrealiteit.

Alle vakken zijn semestervakken. Dat betekent dat je in januari en juni examens zal hebben.

Sommige vakken worden permanent geëvalueerd. Dat betekent dat je geen examen hebt op het einde, maar dat je gedurende het hele semester opdrachten en oefeningen zal krijgen, waarop je regelmatig feedback zal ontvangen.

Je kan starten aan onze opleiding in september en februari op onze campussen in Brugge, Oudenaarde en Kortrijk. Om je programma vorm te geven, maak een afspraak met je de trajectbegeleider.

Zeker! We hebben zowel opleidingen voor wie al werkt als voor wie nog geen diploma hoger onderwijs heeft.

Al onze lerarenopleidingen vind je op ‘Hoe kan je leerkracht worden aan Howest?’.