Design for Impact (keuzetraject)

Bachelor Industrieel Productontwerpen

Design for Impact
"Focust op de context van de maatschappij"

De studenten uit deze minor vinden hun rol als productontwerper in tal van maatschappelijke uitdaging boeiend. Co-creatie en het ontwerpen met speciale doelgroepen, klimaatsverandering, deeleconomie of kleiner wonen, slimme product-service systemen.

Met extra oog voor deze maatschappelijke context, doorlopen de studenten in dit traject het integrale ontwerpproces van een product. De gebruiker als co-creator staat centraal en is betrokken in de ontwikkeling van nieuwe concepten. 

Deze studenten ontwerpen in een open of vroeg ontwerpstadium (fuzzy front end). Ze ontwerpen vanuit hun inzichten in ontwerpmethodologie, social innovation, service design en user experience.

Studenten in deze module komen tot nieuwe businessmodellen voor producten, 100% circulair, 100% zinvol en inclusief, niet noodzakelijk 100% tastbaar. 

Ontdek de andere troeven van de opleiding IPO.

Keuzetrajecten van de opleiding Bachelor Industrieel Productontwerpen

Afstudeerrichting
Keuzetraject