Overslaan en naar de inhoud gaan

EdHub dienstverleningscentrum bestaat uit een team enthousiaste lesgevers. Vanuit onderzoek in samenwerking met scholen kleuter, lager en secundair onderwijs komen we tot interessante en direct toepasbare inzichten die we graag met jullie delen.

Hieronder een greep uit het aanbod. Mocht je een vraag hebben naar invulling voor bijvoorbeeld een pedagogische studiedag op locatie, aarzel niet contact op te nemen. Mail naar edhub [at] howest.be (edhub[at]howest[dot]be) en vermeld er locatie, doelgroep, thema of concrete nood, datum... Dan bekijken we de mogelijkheden.

Per item zie je doelgroep en duur. Wanneer er begeleidingstraject staat, wordt een (langdurig) traject aangeboden aan de school. Het traject kan een afwisseling zijn van online en fysieke momenten. We ondersteunen een groep collega's op maat om aan de slag te gaan met de gegeven inhoud. De overige sessies (1u à 3u) bieden we aan als workshop op de inspiratiedagen in Brugge of kunnen aangevraagd worden om op (eigen) locatie te geven voor een aantal leraren (±15).

edhub [at] howest.be (Vraag een nascholing aan)

EdHub

Workshops / nascholingen / begeleidingstrajecten

Mediawijs aan de slag met dipster!

Wil jij als leerkracht aan de slag met mediawijsheid?

Tijdens deze navorming zoomen we in op enkele actuele topics binnen mediawijsheid zoals phishing, fake news, AI enz. Daarnaast gaan we ook praktisch aan de slag met het digitale lesmateriaal.

Na deze vorming ga je naar huis met een de nodige know-how en concrete handvaten om mediawijs aan de slag te gaan in jouw klas.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs 1e graad
 • Wanneer: Woensdag 17 januari - 9:00 tot 11:30
 • Waar: Campus Howest Brugge (Rijselstraat 5)
 • Inschrijven: via forms

Preventief inzetten op (probleem)gedrag door peersupport.

Peer support is een methode van, voor en door jongeren; waar ze er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren.

Jongeren geven in de eerste plaats de voorkeur aan het raadplegen van leeftijdsgenoten of mensen met vergelijkbare levensstijlen ('peers') wanneer ze met vragen en problemen zitten. Ze zoeken ondersteuning en hulp bij elkaar. Dit houdt in dat ze op gelijkwaardige basis samenwerken en elkaar helpen.

In deze workshop belichten we hoe we jongeren vanuit hun sterkte en talent benaderen en we proberen samen (probleem)gedrag de kiem in te smoren.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Digitale inclusie. Er zit een coach in je device!

Hoe kun je met eenvoudige ingrepen je onderwijs inclusief ontwerpen? Deelnemers kunnen meteen ook zelf zaken uittesten en de meerwaarde ervaren.

We bepalen eerst verschillende behoeften binnen de inclusieve klasgroep (cognitief, auditief, visueel, neurodivers …). Daarna bekijken we enkele functies die tegemoet komen aan die specifieke behoeften (bv. Insluitende lezer, Reflect, Office Lens …). Uiteindelijk ‘reframen’ we de definitie van inclusie: ‘solve for one, extend to many’. We komen tot de conclusie dat diversiteit een bron van meerwaarde kan zijn – eerder dan een horde die moet worden genomen – wanneer dit ondersteund kan worden door technologie (bv. Editor, Reading Progress, Presenter Coach …).

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven

Drie jaar lang hebben we een tiental pilootscholen ondersteund bij het ontwikkelen van beweegvriendelijk lesgeven. Tijdens deze doe-workshop delen we een selectie van praktijkvoorbeelden die meteen in het werkveld toe te passen zijn. Op basis van het theoretisch kader Vital Schools kan je als deelnemer zelfstandig een eigen praktijkvoorbeeld ontwikkelen. Meer informatie op vitalschools.be.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs + directie
 • Duur: begeleidingstraject op maat van de school

ONO: dé tool voor het ontwikkelen van (STEM)projecten

Maak kennis met de ONO tool (ono.howest.be), die STEM-teams helpt bij het ontwerpen van STEM-projecten, maar evengoed leerkrachten van andere disciplines ondersteunt om samen projecten te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan transversale doelen (zoals sleutelcompetentie 13).

Het is een laagdrempelige tool die de gebruikers ervan stapsgewijs een project doet opzetten, waarbij onderzoek en ontwerp centraal staan. Het online platform maakt het mogelijk om notities of to do's toe te voegen en kan je in team delen.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Je (taal)les versterken en verrijken met interactief lesmateriaal

Hoe transformeer je je bestaande cursus en lesmateriaal tot interactieve content die leerlingen motiveert, activeert en actief laat (ver)werken?

We vertrekken vanuit je bestaande les(sen) en materialen. We kijken wat de mogelijkheden zijn om interactieve afbeeldingen, interactieve presentaties en video’s in te zetten in de les.

We kijken hoe we bestaande content, eigen (digitale) oefeningen en lesmaterialen kunnen samenbrengen in een leerpad of in een (kleine) escape room.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs (taal- en CLIL- leraren)
 • Duur: 2u

Lessen ontwerpen met EdHub-methode

De EdHub-methode heeft tot doel om bestaande lessen te analyseren en om te vormen zodat didactiek, ruimtegebruik en de integratie van educatieve technologie één geheel vormen. Deze workshop leert niet werken met ICT of met ICT-tools maar zet in op de samenhang van een uitgewerkt didactisch kader, inspirerend ruimtegebruik en laagdrempelige technologische aanpassingen om op die manier het leerproces en de leerwinst van leerlingen te optimaliseren.

Tijdens de workshop wordt gewerkt met een fysieke toolbox die bestaat uit een analyse- en ontwerpformulier, een handleiding en een kaartenset. Na het volgen van deze hands-on workshop ben je in staat om zelfstandig met deze methodiek verder aan de slag te gaan.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 4u

Maak van je kleuterklas een krachtige taalleeromgeving

Taalstimulansen in de kleuterklas zijn een hefboom voor betere schoolkansen. Taal kan zorgen voor verwondering en plezier, taal kan verbinden, maar helaas is taal soms ook een enorme drempel. Hoe ga je daarmee om? Wat werkt?

Deze sessie biedt een combinatie van informatie en inspiratie.

 • Doelgroep: (zorg)leraren kleuteronderwijs
 • Duur: 2u

‘Al spelend leer je meer’ – drama als didactisch middel in andere leerdomeinen (taal en wo tijd/geschiedenis)

‘En als uitsmijter mogen de leerlingen dan een toneeltje spelen’ staat er in de handleiding. Het is vaak het eerst wat geschrapt wordt. In deze workshop werken we net vanuit de sterkte van spelend leren zodat de leerstof echt beleefd wordt. Dus geen uitsmijter hier, maar de motor van de les. Hoe doe je dat? Waar let je op? Hoe begeleid je dit?

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Video verantwoord inzetten

Veel leraren maken gebruik van videomateriaal. Dat kan op verschillende manieren: voor of tijdens je les, remediërend of verdiepend, interactief, synchroon of asynchroon... Je kunt werken met bestaande kennisclips of zelf nieuwe filmpjes maken. In deze workshop word je geïnspireerd en krijg je concrete tips. Je ervaart zelf enkele werkvormen en kunt meteen aan de slag.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

OneNote als stage- en lestool.

Nu steeds meer scholen overschakelen op 0365 kan OneNote een interessante tool zijn om stages en lessen gedifferentieerd aan te bieden en op te volgen. In deze workshop bekijken we hoe de opleiding SO hiermee aan de slag gaat en welke mogelijkheden dit didactisch biedt aan leraren.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Aan de slag met duurzaamheid in je klas

In deze workshop verhelderen we het begrip duurzaamheid. We voorzien daarbij een mini-masterclass rond de kerncompetenties duurzaamheid met focus op systeemdenken & partnerschappen.

 • Doelgroep: leraren kleuter- en lager onderwijs
 • Duur: 1,5u

Swift shift

Swift-Shift helpt schoolteams om vlot te bewegen naar een ‘Future-fit’ onderwijs. Overwin de drempels rond onderwijsvernieuwing en word een duurzaam, zelfsturend team dat met energie, pedagogische tact, passie en gedrevenheid onderwijsuitdagingen aangaat. Het project zet in op drie dimensies: Future-fit teams: lerende teams die dynamisch, zelfsturend en veerkrachtig zijn. Future-fit onderwijs: future-fit onderwijs zorgt dat leerlingen situaties snel en goed begrijpen, mensen verstaan en passend kunnen handelen omdat ze voorstellingsvermogen en zelfvertrouwen hebben. Future-fit leiderschap: leiderschap dat zorgt voor de nodige samenhang.

 • Doelgroep: directie, pedagogische ondersteuners en leraren secundair onderwijs
 • Duur: begeleidingstraject

Hoe bouw ik mijn bestaande lessenreeks om tot een blended traject?

Een hands-on workshop waarin je de leeractiviteiten in jouw lessenreeks omvormt tot een traject waarin online en fysiek leren elkaar afwisselen en versterken, je leerlingen in interactie gaan met de leerstof, met elkaar en met jou als leraar en waarbij de lerenden een zekere mate van flexibiliteit aangeboden wordt.

We starten met “Wat is blended leren?” en “Wat is het niet?”. Daarna komen een aantal
vormen van blended leren aan bod en zoomen we in op het ABC-model. Vervolgens breng je de leeractiviteiten binnen je huidige lessenreeks in kaart en bouwen we jouw bestaande lessenreeks om tot een blended traject. Het eindresultaat is een sterk visueel beeld van jouw blended traject.

 • Doelgroep: directie, pedagogisch ondersteuners en leraren secundair onderwijs die structureel interactief afstandsonderwijs inbouwen (cfr. nieuwe wetgeving 1 september 2022)
 • Duur: 3 u

AI in de klas

Deze workshop belicht de invloed van kunstmatige intelligentie op de evoluerende rol van leerkrachten, waarbij deelnemers inzicht krijgen in hoe AI-ondersteunde leermiddelen en geautomatiseerde evaluaties de onderwijspraktijk transformeren. We bespreken de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met deze veranderingen, en bespreken randvoorwaarden om de leerkrachten van de toekomst te helpen bij het benutten van de kracht van AI op een betekenisvolle manier.

Concreet belichten we:

 • hoe AI als coach ingezet kan worden in het leerproces van de leerling
 • hoe AI de leraar didactisch kan ondersteunen in het vormgeven van het lesgeven en het ontwikkelen van lesmateriaal
 • hoe AI de leraar kan faciliteren in het opstellen van (kennis)toetsen/evaluaties
 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 3u

Hoe activeer ik leerlingen online en hoe bevorder ik online interactie?

Hoe activeer je je leerlingen online?
In dit webinar komen verschillende tools, tips en tricks aan bod komen over hoe je leerlingen online kunt activeren en hoe je de interactie tijdens online lessen kunt verhogen. Je leert hoe je, laagdrempelig, je online didactiek kunt versterken.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Hoe gaat het?
 • Peilingen
 • Brainstorm en interactie
 • Leerpaden
 • Interactieve filmpjes
 • Samenwerking
 • Bewegingstussendoortjes en leefwereld
 • 360°

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Hoe film ik (praktijk)lessen?

Hoe maak je opnames tijdens je les?
Online webinar waarin didactische informatie en tips gegeven worden over lesopnames. Het webinar bevat ook een aantal demo’s.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Het nut van video’s in een educatieve setting
 • Soorten instructievideo’s
 • Wanneer is een video effectief?
 • Overwegingen bij de keuze van de geschikte tool
 • Hoe lesopnames aanpakken?
 • Demo - Swivl
 • Demo - 360° camera en bewerking
 • Demo - OpenShot Video Editor

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier:

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Blended learning

Online webinar over de basis van blended leren.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Wat is blended leren?
 • Model voor afstandsonderwijs
 • Soorten online lessen
 • Tips voor online lesgeven
 • Online lesgeven met video’s
 • Hoe bouw ik een les blended op?
 • Synchrone en asynchrone leeractiviteiten
 • Model voor blended leren

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier:

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

De multimediatheorie als kennisbasis voor het inzetten van digitaal materiaal in de les

We werpen een blik op de veronderstellingen rond multimedia. Met enkele
concrete principes leer je hoe je op een duurzame manier multimedia kan
inzetten.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Pimp my presentation

In deze sessie krijg je handvaten en inzichten om je (bestaande) presentatie interessant en aantrekkelijker te maken.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Digitale tools om een leerpad te ontwerpen?

In deze nascholing krijg je de bouwstenen mee van een leerpad. Zet je een bril op, om de didactische inzet en de meerwaarde van een leerpad te zien. Krijg je digitale tools, tips en tricks mee om zelf een leerpad te ontwikkelen.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Formatief evalueren en feedback geven

Online webinar over formatief evalueren. Het webinar zet leraren aan om kritische te kijken en eigen feedback onder de loep te nemen. Je krijgt handige tips om feedback slim te organiseren.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Belang van evalueren
 • Summatief en formatief evalueren
 • Formatief evalueren en feedback geven
 • Feedback op verschillende niveaus
 • Diverse methodes om feedback te geven
 • Tips om het haalbaar te houden
 • Tools om feedback te geven: Google Forms en EdPuzzle

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Digitaal evalueren in de klas

Digitaal evalueren kan jouw werklast als leerkracht verminderen én het leerproces van de leerlingen versterken. In het vormingstraject Digitaal evalueren in de klas @home belichten we de mogelijkheden van technologie om verschillende manieren van evaluatie toe te passen. We bekijken wat de wetenschap en onderzoek ons leren en koppelen dit aan tal van praktische toepassingen en vernieuwende inzichten.

De vorming is ervaringsgericht, bouwt verder op jouw eigen expertise en is doorspekt van tips & tricks. Wil je je na het volgen van dit traject verder verdiepen in de materie, dan kun je het volledige postgraduaat Digitale didactiek te volgen. Je wordt dan vrijgesteld voor het opleidingsonderdeel Digitaal evalueren.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: begeleidingstraject

Computationeel denken out of the (STEM)box

Tijdens een korte workshop verdiepen we ons in de principes van computationeel denken. We maken de eindterm over computationeel denken concreet en begrijpbaar. We staan stil bij de relevantie en meerwaarde ervan voor jouw vak en maken de verbinding met andere eindtermen.

Je gaat naar huis met concrete en haalbare ideeën om de computationele vaardigheden van je leerlingen in te oefenen en te versterken. Deze workshop is uitermate geschikt voor leraren algemene vakken, MAVO, PAV en talen.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 2u

Communicatiekanalen op schoolniveau

In dit traject leer je hoe je de communicatiekanalen binnen je school / organisatie optimaliseert en visualiseert.

We gebruiken een communicatiemodel met 3 pijlers als handvat om je communicatiestromen in kaart te brengen en het werkterrein helder af te bakenen. Het is een handvat om je visie op het intern communicatiebeleid vorm te geven en te visualiseren.

 • Doelgroep: directie
 • Duur: begeleidingstraject

Professionaliseringsplan

In dit traject ondersteunen we jou in het uitschrijven van een sterk professionaliseringsbeleid waarin de beleidslijnen van de school en noden van de individuele leerkracht centraal staan, aan de hand van checklists, richtvragen en stappenplannen.

 • Doelgroep: directie
 • Duur: begeleidingstraject

Digitale tools op schoolniveau

Je kan je blik focussen op het gebruik van digitale tools door de leerlingen, hier maak je als school de keuze binnen het grote aanbod aan licenties / digitale werkboeken /… Daarna kan je als school een heldere keuze maken in educatieve tools die je wil inzetten in de lespraktijk.

 • Doelgroep: directie, ICT-team of ICT-coördinatoren
 • Duur: 2u

Bevraging digitale lerarencompetentie

Wil je de leerkrachten 1ste graad die lesgeven over sleutelcompetentie 4
bevragen over hun professionaliseringsnoden? Neem deze forms dan bij de
hand. Hierin werden de competenties in sleutelcompetentie 4 voor de leerlingen
omgezet naar de competenties die de leerkrachten nodig hebben om dit
voldoende krachtig te onderwijzen. Vanuit deze resultaten kan je in digisnap
op zoek gaan naar specifieke nascholingen/sessies.

 • Doelgroep: leraren eerste graad secundair onderwijs
 • Duur: bevraging - karen.nys [at] howest.be (mail voor info)

Games in de klas. Hoe faciliteer je het leren met kleinere tools?

Hoe kan je de motivatie van leerlingen hoog houden of verhogen? Maak praktisch kennis met verschillende (gratis) kleine tools om gamification en game-based learning toe te passen in jouw les of lesfase.

In de workshop ervaar je zelf het effect van enkele tools en zie je inspirerende voorbeelden. Je kijkt achter de schermen van de ontworpen op spelgerelateerde leeractiviteiten en analyseert het verloop van de ervaren werkvormen. Tenslotte ga je zelf aan de slag met één of meerdere tools om met extra inspiratie, meer vaardigheid en vooral veel goesting naar huis te gaan.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 2u

Bomen door het bos

Hier geven we een aanzet om door het bos de bomen te zien bij de keuze van een digitale tool. We benoemen de verschillende soorten, verkennen de mogelijke bronnen en gebruiken een kwaliteitsmodel om de digitale tools te selecteren.

Deze sessie focust zich op klasniveau.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u