Skip to main content

EdHub dienstverleningscentrum bestaat uit een team enthousiaste lesgevers. Vanuit onderzoek in samenwerking met scholen kleuter, lager en secundair onderwijs komen we tot interessante en direct toepasbare inzichten die we graag met jullie delen.

Hieronder een greep uit het aanbod. Mocht je een vraag hebben naar invulling voor bijvoorbeeld een pedagogische studiedag op locatie, aarzel niet contact op te nemen. Mail naar edhub [at] howest.be (edhub[at]howest[dot]be) en vermeld er locatie, doelgroep, thema of concrete nood, datum... Dan bekijken we de mogelijkheden.

Per item zie je doelgroep en duur. Wanneer er begeleidingstraject staat, wordt een (langdurig) traject aangeboden aan de school. Het traject kan een afwisseling zijn van online en fysieke momenten. We ondersteunen een groep collega's op maat om aan de slag te gaan met de gegeven inhoud. De overige sessies (1u à 3u) bieden we aan als workshop op de inspiratiedagen in Brugge of kunnen aangevraagd worden om op (eigen) locatie te geven voor een aantal leraren (±15).

edhub [at] howest.be (Vraag een nascholing aan)

EdHub

Workshops / nascholingen / begeleidingstrajecten

AI hulplijnen voor je lesontwerp voor dummies

We kaderen eerst de inclusieve leeromgeving en de mogelijkheden die Microsoft biedt om het leereffect te optimaliseren, het zelfregulerend vermogen van de leerlingen te verhogen en jouw tijd als leerkracht optimaal te gebruiken (lees: minder werk met méér effect).

Je gaat daarna zelf aan de slag en krijgt een duidelijke handleiding voor:

 • Leesvoortgang & Leescoach
 • Zoekvoortgang & Zoekcoach
 • Math Solver
 • Sprekervoortgang & Sprekercoach
 • Reflect
 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

AI tools voor de klas

Via deze workshop beogen we het inspireren van de deelnemer door het delen van expertise rond AI, toegankelijkheid en inclusie in de klas. Er wordt gestart met een algemeen informatief deel om de deelnemer te prikkelen en aan te zetten tot nadenken. Wat zijn de randvoorwaarden voor het gebruik van AI in het onderwijs? Hoe kan AI gebruikt worden als hulpmiddel voor het creëren van een krachtige inclusieve leeromgeving ? Dit algemeen deel wordt aangevuld met een aantal good practices om het onderwijzen kleur te geven. In deze hands-on workshop leer je ook doelgericht artificiële intelligentie inzetten om je eigen werk te vereenvoudigen. Het beoogt het toelichten van de brede AI-waaier aan mogelijkheden in de klas.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

ChatGPT, jouw collega om een les uit te werken

We zetten ChatGPT meteen aan het werk om samen stellingen te bedenken over een lesonderwerp. Verder brainstorm je met het systeem over inhouden, feiten verzamelen, oefeningen ontwerpen (ook AI-proof oefeningen), activerende werkvormen en zelfs differentiatie. Telkens benaderen we het systeem als een collega of buddy die meedenkt om jouw les vorm te geven. En … ChatGPT is een buddy met veel geduld die wel om kan met jouw eisen en kritische blik. We gaan praktisch aan de slag: breng een laptop mee. Het is handig als je al vooraf een account aanmaakt op http://openai.com.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

AI Prompt Engineering

Onze workshop biedt een unieke gelegenheid om dieper in te gaan op AI-prompt engineering en de vele mogelijkheden die het biedt, gericht op het onderwijs. Tijdens de workshop krijg je inzicht in wat prompts zijn, hoe je ze kunt toepassen en evalueren, en hoe je ze kunt verfijnen voor specifieke educatieve doeleinden. We zullen enkele van de meest innovatieve prompts behandelen, die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om rubrics te maken, interactieve leermiddelen te ontwikkelen, of zelfs virtuele docenten te creëren die vragen van studenten beantwoorden. Dit biedt je de kans om meer te leren over diverse prompttypes en hoe je ze kunt benutten om het onderwijsproces te verbeteren en leerlingen beter van dienst te zijn. We behandelen ChatGPT, Bing/Copilot, Bard, DALL-E...

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

Een staalkaart van AI-tools voorbij ChatGPT (gevorderden)

Onderwerpen die aan bod komen in deze sessie:

 • het contextvenster: werken met zeer grote bestanden, zoals een volledige cursus, om er examenvragen uit te puren of er een bias uit te halen;
 • méér dan prompts: chatbots vs tools die de prompts voor jou schrijven;
 • search met AI: van een zoekmachine naar een antwoordmachine;
 • automatische transcripties & efficiënte prompts om ze te verwerken tot lesmateriaal;
 • multimodaliteit: beeld en tekst combineren om te begrijpen en te creëren;
 • wat we communiceren over onze AI-praktijk om de student tot gids te zijn.
 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

AI voor directies

Een korte en krachtige lezing over de impact van AI in onderwijs. Artificiële intelligentie komt al vaak aan bod in ons dagelijks leven en in onderwijs, meer dan we zelf op het eerste gezicht zouden denken.

In deze workshops bespreken we de ethische richtlijnen opgesteld door de Europese commissie en gaan we na aan welke randvoorwaarden de school best voldoet om AI sterk in te zetten in het pedagogisch beleid.

Deze professionalisering is uitermate geschikt voor wie de theoretische achtergrond en onderwijskundige noden willen vastpakken.

 • Doelgroep: directie, beleidsmedewerkers en leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

AmAI, dat kan ook!

AI voor de taalleerkracht en in de taalles (insteek Engels, maar uiteraard ook voor collega's Frans en Nederlands): hoe kan AI de taalleerkracht ondersteunen bij het ontwerpen van lessen en lesmaterialen en hoe kan je als taalleerkracht met AI aan de slag in de klas ? In de workshop krijg je een steekkaart van praktische tools die jou als leerkracht kunnen ondersteunen bij het voorbereiden van je lessen, daarnaast kijken we ook naar hoe je AI zinvol kan inzetten in de taallessen, met je leerlingen. Want, is AI gebruiken nu echt fraude plegen? Of liggen er mooie kansen om hiermee écht iets te doen in de lessen? Je krijgt inspirerende voorbeelden van hoe je zelf meteen met AI aan de slag kan, recht uit de lespraktijk. We denken ook na over een kader om AI te integreren in je opdrachten voor de leerlingen. Een uitnodiging om al eens "om te denken".

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

XR Workshop

De workshop biedt een introductie tot XR. We starten vanuit een basisuitleg wat XR is en welke hardware voorhanden is. Aan elke hardware koppelen we mogelijke software die kan ingezet worden in de technische opleidingen. Hierbij komt ook de hardware en software van het XR Actieplan aan bod. Na deze korte theoretische uitleg is het tijd om zelf de mogelijkheden van XR te ontdekken en hoe deze technologie een meerwaarde kan bieden in uw lessen.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u

Preventief inzetten op (probleem)gedrag door peersupport.

Peer support is een methode van, voor en door jongeren; waar ze er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren.

Jongeren geven in de eerste plaats de voorkeur aan het raadplegen van leeftijdsgenoten of mensen met vergelijkbare levensstijlen ('peers') wanneer ze met vragen en problemen zitten. Ze zoeken ondersteuning en hulp bij elkaar. Dit houdt in dat ze op gelijkwaardige basis samenwerken en elkaar helpen.

In deze workshop belichten we hoe we jongeren vanuit hun sterkte en talent benaderen en we proberen samen (probleem)gedrag de kiem in te smoren.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Digitale inclusie. Er zit een coach in je device!

Hoe kun je met eenvoudige ingrepen je onderwijs inclusief ontwerpen? Deelnemers kunnen meteen ook zelf zaken uittesten en de meerwaarde ervaren.

We bepalen eerst verschillende behoeften binnen de inclusieve klasgroep (cognitief, auditief, visueel, neurodivers …). Daarna bekijken we enkele functies die tegemoet komen aan die specifieke behoeften (bv. Insluitende lezer, Reflect, Office Lens …). Uiteindelijk ‘reframen’ we de definitie van inclusie: ‘solve for one, extend to many’. We komen tot de conclusie dat diversiteit een bron van meerwaarde kan zijn – eerder dan een horde die moet worden genomen – wanneer dit ondersteund kan worden door technologie (bv. Editor, Reading Progress, Presenter Coach …).

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven

Drie jaar lang hebben we een tiental pilootscholen ondersteund bij het ontwikkelen van beweegvriendelijk lesgeven. Tijdens deze doe-workshop delen we een selectie van praktijkvoorbeelden die meteen in het werkveld toe te passen zijn. Op basis van het theoretisch kader Vital Schools kan je als deelnemer zelfstandig een eigen praktijkvoorbeeld ontwikkelen. Meer informatie op vitalschools.be.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs + directie
 • Duur: begeleidingstraject op maat van de school

ONO: dé tool voor het ontwikkelen van (STEM)projecten

Maak kennis met de ONO tool (ono.howest.be), die STEM-teams helpt bij het ontwerpen van STEM-projecten, maar evengoed leerkrachten van andere disciplines ondersteunt om samen projecten te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan transversale doelen (zoals sleutelcompetentie 13).

Het is een laagdrempelige tool die de gebruikers ervan stapsgewijs een project doet opzetten, waarbij onderzoek en ontwerp centraal staan. Het online platform maakt het mogelijk om notities of to do's toe te voegen en kan je in team delen.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Je (taal)les versterken en verrijken met interactief lesmateriaal

Hoe transformeer je je bestaande cursus en lesmateriaal tot interactieve content die leerlingen motiveert, activeert en actief laat (ver)werken?

We vertrekken vanuit je bestaande les(sen) en materialen. We kijken wat de mogelijkheden zijn om interactieve afbeeldingen, interactieve presentaties en video’s in te zetten in de les.

We kijken hoe we bestaande content, eigen (digitale) oefeningen en lesmaterialen kunnen samenbrengen in een leerpad of in een (kleine) escape room.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs (taal- en CLIL- leraren)
 • Duur: 2u

Lessen ontwerpen met EdHub-methode

De EdHub-methode heeft tot doel om bestaande lessen te analyseren en om te vormen zodat didactiek, ruimtegebruik en de integratie van educatieve technologie één geheel vormen. Deze workshop leert niet werken met ICT of met ICT-tools maar zet in op de samenhang van een uitgewerkt didactisch kader, inspirerend ruimtegebruik en laagdrempelige technologische aanpassingen om op die manier het leerproces en de leerwinst van leerlingen te optimaliseren.

Tijdens de workshop wordt gewerkt met een fysieke toolbox die bestaat uit een analyse- en ontwerpformulier, een handleiding en een kaartenset. Na het volgen van deze hands-on workshop ben je in staat om zelfstandig met deze methodiek verder aan de slag te gaan.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 4u

Maak van je kleuterklas een krachtige taalleeromgeving

Taalstimulansen in de kleuterklas zijn een hefboom voor betere schoolkansen. Taal kan zorgen voor verwondering en plezier, taal kan verbinden, maar helaas is taal soms ook een enorme drempel. Hoe ga je daarmee om? Wat werkt?

Deze sessie biedt een combinatie van informatie en inspiratie.

 • Doelgroep: (zorg)leraren kleuteronderwijs
 • Duur: 2u

‘Al spelend leer je meer’ – drama als didactisch middel in andere leerdomeinen (taal en wo tijd/geschiedenis)

‘En als uitsmijter mogen de leerlingen dan een toneeltje spelen’ staat er in de handleiding. Het is vaak het eerst wat geschrapt wordt. In deze workshop werken we net vanuit de sterkte van spelend leren zodat de leerstof echt beleefd wordt. Dus geen uitsmijter hier, maar de motor van de les. Hoe doe je dat? Waar let je op? Hoe begeleid je dit?

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Video verantwoord inzetten

Veel leraren maken gebruik van videomateriaal. Dat kan op verschillende manieren: voor of tijdens je les, remediërend of verdiepend, interactief, synchroon of asynchroon... Je kunt werken met bestaande kennisclips of zelf nieuwe filmpjes maken. In deze workshop word je geïnspireerd en krijg je concrete tips. Je ervaart zelf enkele werkvormen en kunt meteen aan de slag.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

OneNote als stage- en lestool.

Nu steeds meer scholen overschakelen op 0365 kan OneNote een interessante tool zijn om stages en lessen gedifferentieerd aan te bieden en op te volgen. In deze workshop bekijken we hoe de opleiding SO hiermee aan de slag gaat en welke mogelijkheden dit didactisch biedt aan leraren.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Aan de slag met duurzaamheid in je klas

In deze workshop verhelderen we het begrip duurzaamheid. We voorzien daarbij een mini-masterclass rond de kerncompetenties duurzaamheid met focus op systeemdenken & partnerschappen.

 • Doelgroep: leraren kleuter- en lager onderwijs
 • Duur: 1,5u

Swift shift

Swift-Shift helpt schoolteams om vlot te bewegen naar een ‘Future-fit’ onderwijs. Overwin de drempels rond onderwijsvernieuwing en word een duurzaam, zelfsturend team dat met energie, pedagogische tact, passie en gedrevenheid onderwijsuitdagingen aangaat. Het project zet in op drie dimensies: Future-fit teams: lerende teams die dynamisch, zelfsturend en veerkrachtig zijn. Future-fit onderwijs: future-fit onderwijs zorgt dat leerlingen situaties snel en goed begrijpen, mensen verstaan en passend kunnen handelen omdat ze voorstellingsvermogen en zelfvertrouwen hebben. Future-fit leiderschap: leiderschap dat zorgt voor de nodige samenhang.

 • Doelgroep: directie, pedagogische ondersteuners en leraren secundair onderwijs
 • Duur: begeleidingstraject

Hoe bouw ik mijn bestaande lessenreeks om tot een blended traject?

Een hands-on workshop waarin je de leeractiviteiten in jouw lessenreeks omvormt tot een traject waarin online en fysiek leren elkaar afwisselen en versterken, je leerlingen in interactie gaan met de leerstof, met elkaar en met jou als leraar en waarbij de lerenden een zekere mate van flexibiliteit aangeboden wordt.

We starten met “Wat is blended leren?” en “Wat is het niet?”. Daarna komen een aantal
vormen van blended leren aan bod en zoomen we in op het ABC-model. Vervolgens breng je de leeractiviteiten binnen je huidige lessenreeks in kaart en bouwen we jouw bestaande lessenreeks om tot een blended traject. Het eindresultaat is een sterk visueel beeld van jouw blended traject.

 • Doelgroep: directie, pedagogisch ondersteuners en leraren secundair onderwijs die structureel interactief afstandsonderwijs inbouwen (cfr. nieuwe wetgeving 1 september 2022)
 • Duur: 3 u

AI in de klas

Deze workshop belicht de invloed van kunstmatige intelligentie op de evoluerende rol van leerkrachten, waarbij deelnemers inzicht krijgen in hoe AI-ondersteunde leermiddelen en geautomatiseerde evaluaties de onderwijspraktijk transformeren. We bespreken de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met deze veranderingen, en bespreken randvoorwaarden om de leerkrachten van de toekomst te helpen bij het benutten van de kracht van AI op een betekenisvolle manier.

Concreet belichten we:

 • hoe AI als coach ingezet kan worden in het leerproces van de leerling
 • hoe AI de leraar didactisch kan ondersteunen in het vormgeven van het lesgeven en het ontwikkelen van lesmateriaal
 • hoe AI de leraar kan faciliteren in het opstellen van (kennis)toetsen/evaluaties
 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 3u

Hoe activeer ik leerlingen online en hoe bevorder ik online interactie?

Hoe activeer je je leerlingen online?
In dit webinar komen verschillende tools, tips en tricks aan bod komen over hoe je leerlingen online kunt activeren en hoe je de interactie tijdens online lessen kunt verhogen. Je leert hoe je, laagdrempelig, je online didactiek kunt versterken.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Hoe gaat het?
 • Peilingen
 • Brainstorm en interactie
 • Leerpaden
 • Interactieve filmpjes
 • Samenwerking
 • Bewegingstussendoortjes en leefwereld
 • 360°

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Hoe film ik (praktijk)lessen?

Hoe maak je opnames tijdens je les?
Online webinar waarin didactische informatie en tips gegeven worden over lesopnames. Het webinar bevat ook een aantal demo’s.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Het nut van video’s in een educatieve setting
 • Soorten instructievideo’s
 • Wanneer is een video effectief?
 • Overwegingen bij de keuze van de geschikte tool
 • Hoe lesopnames aanpakken?
 • Demo - Swivl
 • Demo - 360° camera en bewerking
 • Demo - OpenShot Video Editor

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier:

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Blended learning

Online webinar over de basis van blended leren.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Wat is blended leren?
 • Model voor afstandsonderwijs
 • Soorten online lessen
 • Tips voor online lesgeven
 • Online lesgeven met video’s
 • Hoe bouw ik een les blended op?
 • Synchrone en asynchrone leeractiviteiten
 • Model voor blended leren

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier:

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

De multimediatheorie als kennisbasis voor het inzetten van digitaal materiaal in de les

We werpen een blik op de veronderstellingen rond multimedia. Met enkele
concrete principes leer je hoe je op een duurzame manier multimedia kan
inzetten.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Pimp my presentation

In deze sessie krijg je handvaten en inzichten om je (bestaande) presentatie interessant en aantrekkelijker te maken.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Digitale tools om een leerpad te ontwerpen?

In deze nascholing krijg je de bouwstenen mee van een leerpad. Zet je een bril op, om de didactische inzet en de meerwaarde van een leerpad te zien. Krijg je digitale tools, tips en tricks mee om zelf een leerpad te ontwikkelen.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Formatief evalueren en feedback geven

Online webinar over formatief evalueren. Het webinar zet leraren aan om kritische te kijken en eigen feedback onder de loep te nemen. Je krijgt handige tips om feedback slim te organiseren.

Inhouden die in dit webinar aan bod komen:

 • Belang van evalueren
 • Summatief en formatief evalueren
 • Formatief evalueren en feedback geven
 • Feedback op verschillende niveaus
 • Diverse methodes om feedback te geven
 • Tips om het haalbaar te houden
 • Tools om feedback te geven: Google Forms en EdPuzzle

Herbekijk het webinar en download de powerpoint hier.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1u

Digitaal evalueren in de klas

Digitaal evalueren kan jouw werklast als leerkracht verminderen én het leerproces van de leerlingen versterken. In het vormingstraject Digitaal evalueren in de klas @home belichten we de mogelijkheden van technologie om verschillende manieren van evaluatie toe te passen. We bekijken wat de wetenschap en onderzoek ons leren en koppelen dit aan tal van praktische toepassingen en vernieuwende inzichten.

De vorming is ervaringsgericht, bouwt verder op jouw eigen expertise en is doorspekt van tips & tricks. Wil je je na het volgen van dit traject verder verdiepen in de materie, dan kun je het volledige postgraduaat Digitale didactiek te volgen. Je wordt dan vrijgesteld voor het opleidingsonderdeel Digitaal evalueren.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: begeleidingstraject

Computationeel denken out of the (STEM)box

Tijdens een korte workshop verdiepen we ons in de principes van computationeel denken. We maken de eindterm over computationeel denken concreet en begrijpbaar. We staan stil bij de relevantie en meerwaarde ervan voor jouw vak en maken de verbinding met andere eindtermen.

Je gaat naar huis met concrete en haalbare ideeën om de computationele vaardigheden van je leerlingen in te oefenen en te versterken. Deze workshop is uitermate geschikt voor leraren algemene vakken, MAVO, PAV en talen.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 2u

Communicatiekanalen op schoolniveau

In dit traject leer je hoe je de communicatiekanalen binnen je school / organisatie optimaliseert en visualiseert.

We gebruiken een communicatiemodel met 3 pijlers als handvat om je communicatiestromen in kaart te brengen en het werkterrein helder af te bakenen. Het is een handvat om je visie op het intern communicatiebeleid vorm te geven en te visualiseren.

 • Doelgroep: directie
 • Duur: begeleidingstraject

Professionaliseringsplan

In dit traject ondersteunen we jou in het uitschrijven van een sterk professionaliseringsbeleid waarin de beleidslijnen van de school en noden van de individuele leerkracht centraal staan, aan de hand van checklists, richtvragen en stappenplannen.

 • Doelgroep: directie
 • Duur: begeleidingstraject

Digitale tools op schoolniveau

Je kan je blik focussen op het gebruik van digitale tools door de leerlingen, hier maak je als school de keuze binnen het grote aanbod aan licenties / digitale werkboeken /… Daarna kan je als school een heldere keuze maken in educatieve tools die je wil inzetten in de lespraktijk.

 • Doelgroep: directie, ICT-team of ICT-coördinatoren
 • Duur: 2u

Bevraging digitale lerarencompetentie

Wil je de leerkrachten 1ste graad die lesgeven over sleutelcompetentie 4
bevragen over hun professionaliseringsnoden? Neem deze forms dan bij de
hand. Hierin werden de competenties in sleutelcompetentie 4 voor de leerlingen
omgezet naar de competenties die de leerkrachten nodig hebben om dit
voldoende krachtig te onderwijzen. Vanuit deze resultaten kan je in digisnap
op zoek gaan naar specifieke nascholingen/sessies.

 • Doelgroep: leraren eerste graad secundair onderwijs
 • Duur: bevraging - karen.nys [at] howest.be (mail voor info)

Games in de klas. Hoe faciliteer je het leren met kleinere tools?

Hoe kan je de motivatie van leerlingen hoog houden of verhogen? Maak praktisch kennis met verschillende (gratis) kleine tools om gamification en game-based learning toe te passen in jouw les of lesfase.

In de workshop ervaar je zelf het effect van enkele tools en zie je inspirerende voorbeelden. Je kijkt achter de schermen van de ontworpen op spelgerelateerde leeractiviteiten en analyseert het verloop van de ervaren werkvormen. Tenslotte ga je zelf aan de slag met één of meerdere tools om met extra inspiratie, meer vaardigheid en vooral veel goesting naar huis te gaan.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 2u

Bomen door het bos

Hier geven we een aanzet om door het bos de bomen te zien bij de keuze van een digitale tool. We benoemen de verschillende soorten, verkennen de mogelijke bronnen en gebruiken een kwaliteitsmodel om de digitale tools te selecteren.

Deze sessie focust zich op klasniveau.

 • Doelgroep: leraren secundair onderwijs
 • Duur: 1,5u

Beeldende workshop: Van Verbeelding tot Beeld – Wat betekent werkgeluk voor jou?

Waar woorden tekortschieten, helpen beelden. Beelden helpen om grip te krijgen op datgene wat moeilijk te vatten is. Vandaag vloeit er heel wat inkt over werkgeluk. Maar wat betekent werkgeluk nu écht? Tijdens deze workshop maken we gebruik van beeld en verbeelding om tot nieuw en dieper inzicht te komen. Je gaat aan de slag met creatieve materialen om expressie te geven aan wat werkgeluk voor jou betekent. Deze creërende workshop gaat uit van het principe: iedereen is creatief.

We nemen de tijd om vaart te minderen. Via beeld gaan we naar de kern van wat werkgeluk betekent en vinden we een gemeenschappelijke taal.
Je gaat naar huis met nieuwe persoonlijke inzichten, zo ook jouw innerlijke kompas naar meer werkgeluk en hoe dit bijdraagt aan het gelukkig voor de klas staan. Wij zorgen voor een warme en positieve beleving, te beginnen met een koffie als warm verbindingsmoment.

Na de workshop ontvang je van ons een follow-up rapportage met enkele sfeerbeelden en de bevindingen toegepast op het Kompas van Werkgeluk. Deze bevindingen helpen het (toekomstige) welzijnsbeleid voor en door leerkrachten correct te oriënteren.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 3u

Navigatie workshop: Van Haven tot Horizon - Hoe werkgeluk verankeren in jullie school?

Op je eigen eiland ken je alleen jouw eigen zand. Nieuwe horizonten ontdek je samen. Tijdens deze workshop gaan we in dialoog over werkgeluk, welke pijlers hierbij belangrijk zijn, welk effect werkgeluk heeft en wat belangrijke geluksvaardigheden zijn.

Via creatieve technieken varen we de clichés voorbij en zoeken we het punt aan de horizon op. Samen vissen we uit welke acties nodig zijn om werkgeluk (nog) beter te verankeren in jouw school. Je stapt uit deze workshop met nieuwe, gezamenlijke inzichten; hoe verder koers te varen naar een gelukkig schoolklimaat. Wij zorgen voor een warme en positieve beleving, te beginnen met een koffie als warm verbindingsmoment.

Na de workshop ontvang je van ons een follow-up rapportage met enkele sfeerbeelden en het uitgestippelde actieplan. Deze bevindingen helpen het (toekomstige) welzijnsbeleid correct te implementeren.

 • Doelgroep: leraren lager- en secundair onderwijs
 • Duur: 3u