Het Managementcomité stuurt de organisatie dagdagelijks aan en rapporteert aan het Bestuurscomité en aan de Raad van Bestuur. Afhankelijk van de agendapunten komt het Managementcomité samen in zijn hoedanigheid van Onderwijs en Onderzoek Managementcomité (OMC), van Dienstencomité (DC) of het vergadert voltallig (MC).

  Voorzitter

  • Lode De Geyter, algemeen directeur Howest

  Leden

  • Ronald Bastiaens, directeur Opleidingen Howest Kortrijk
  • Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering
  • Dieter Dobbelaere, directeur Gebouwen en Facilitair Beheer
  • Geoffrey Hamon, directeur Onderzoek, Dienstverlening en Ondernemerschap
  • Isabel Uitdebroeck, directeur Opleidingen Howest Brugge
  • Roel Vandommele, directeur Financiën, Data en ICT
  • Luc Verhalle, directeur Personeel en HR
  • Sofie Vermeulen, diensthoofd Financiën (geen lid van het OMC)