Het bestuur van Howest geeft richting en sturing op de hoofdlijnen, die uitgerold worden in een hogeschoolbreed beleid. Opleidingen en diensten geven mee invulling aan het strategisch plan. De aansturing vanuit het Managementcomité gebeurt via de opleidingscoördinatoren en diensthoofden.

  Voorzitter

  • Lode De Geyter, algemeen directeur Howest

  Leden

  • Delfien Coudijzer, facilitair coördinator Campus Brugge
  • Anna Dermaux, adviseur Veiligheid, Preventie & Milieu
  • Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering
  • Dieter Dobbelaere, directeur Gebouwen en Facilitair Beheer
  • Geoffrey Hamon, directeur Onderzoek, Dienstverlening en Ondernemerschap
  • Karin Lecluyze, facilitair beheerder Campus Kortrijk
  • Roel Vandommele, directeur Financiën, Data en ICT
  • Johan Van Sieleghem, ingenieur van de Technische Dienst
  • Luc Verhalle, directeur Personeel en HR
  • Sofie Vermeulen, diensthoofd Financiën