Skip to main content

Waarom?

De arbeidsmarkt staat onder spanning en een proactief welzijnsbeleid om werknemers gezond en veilig aan de slag te houden, is belangrijker dan ooit. De preventieadviseur is de sleutelfiguur bij het opstellen van zo’n proactief welzijnsbeleid en bij het uitdragen van dit beleid in de organisatie.

Met expertise op vlak van risicobeoordeling, gezondheid en de welzijnswetgeving is de preventieadviseur de geknipte persoon om risico’s te vermijden en een gezonde werksfeer te creëren.

Waarover?

In deze opleiding komen zowel de multidisciplinaire basisvorming als aanvullende vorming met de specialisatie tot preventieadviseur niveau 2 aan bod. Naast arbeidsveiligheid komen de verschillende specialisaties (ergonomie, psychosociale aspecten en arbeidshygiëne) ook uitgebreid aan bod. De omvang van de opleiding is uniek aangezien deze in de meeste gevallen in twee verschillende opleidingen wordt opgesplitst en dit een dubbel engagement vraagt zowel in tijd als middelen.

Dankzij de kleine klasgroepen en intensieve begeleiding, kan de theorie ook meteen in de praktijk gebracht worden tijdens een projectweek. Je rondt de opleiding af door het uitwerken van een veiligheidsproject in het werkveld (eindwerk).

Inhoudelijk staan we stil bij:

 • Welzijnswetgeving
 • Communicatie met de actoren in het welzijnsbeleid
 • Gevaren en gezondheid
 • Risicobeoordeling en -veiligheid
 • Specialisaties van de preventieadviseur

Voor wie?

Het Postgraduaat Preventieadviseur niveau 2 richt zich tot iedereen die als preventieadviseur niveau 2 aan de slag wil, en hiertoe de wettelijk vereiste vorming wil/moet volgen. Kijk snel bij het luikje 'praktisch' of je in aanmerking komt voor deze opleiding.

Wat zal je leren?

Het postgraduaat bestaat uit 5 theoretische opleidingsmodules. Deze 5 modules vormen samen 2 onderdelen: Multidisciplinaire basisvorming en Specialisatie tot preventieadviseur niv. 2.

Deze twee onderdelen zijn omvat in één pakket, andere opleidingsinstellingen bieden deze twee onderdelen aan als twee afzonderlijke opleidingen, maar Howest kiest ervoor om het volledige pakket in 1 keer aan te bieden.

Module 1: Welzijnswetgeving

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Juridische en economische aspecten
 • Veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen
 • Reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Aankoop en indienststelling

Module 2: Gevaren en gezondheid

 • Beroepsziekten
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • EHBO

Module 3: Risicobeoordeling en veiligheid

 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Brandveiligheid
 • Globale en participatieve benadering van een werksysteem
 • Risicoanalysetechnieken
 • Risico-evaluatie en –beheer
 • Machinerichtlijn
 • Elektrische risico’s
 • Security
 • Gevaarlijke stoffen
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Veiligheid bij bouwwerken
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • Werken met derden
 • Noodplanning
 • Brandpreventie en explosiegevaar

Module 4: Specialisaties van de Preventieadviseur

 • Fysische agentia + omgevingsrisico’s
 • Biologische agentia
 • Chemische agentia
 • Milieu
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Psychosociale aspecten

Module 5: Communicatie met actoren in het welzijnsbeleid

 • Directe actoren in het preventiebeleid
 • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor technische controle

Praktijk:

 • We brengen de theorie meteen in de praktijk tijdens de projectweek in het praktijkvak “Preventieadviseur@work”
 • Tijdens het eindwerk wordt een veiligheidsproject uitgewerkt binnen de eigen organisatie of binnen de stageplaats. Dit wordt ook mondeling verdedigd.

Wat zal je kennen en kunnen aan het einde van dit postgraduaat?

 • Kennis en inzicht over het wettelijk kader m.b.t. preventie en welzijn op het werk.
 • Kennis en inzicht over de mogelijke gevaren en gezondheidsproblemen waaraan medewerkers in een werkcontext kunnen blootgesteld worden.
 • Uitvoeren van de nodige risicoanalysetechnieken t.a.v. de verschillende welzijnsdomeinen
 • Kennis en inzicht m.b.t. de verschillende specialisaties van de preventieadviseur (arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten)
 • Kennis, inzicht en toepassingsvaardigheden m.b.t. communicatie in de organisatie
 • Uitvoeren van een bedrijfsaudit en opstellen van een korte- en lange termijn actieplan
 • Analyseren en implementeren van een veiligheidsproject in de eigen organisatie (eindwerk)

Data en locatie

De lessen starten op woensdag 2 oktober 2024 en eindigen in juni 2025. Er is altijd les op woensdag.

De lessen gaan telkens door in Campus Brugge Station (Gebouw J), Rijselstraat 5, 8200 Brugge

Tijdsinvestering

Het postgraduaat tot Preventieadviseur niveau 2 omvat 39 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

 • Studenten dienen in januari 2025 een opdracht in voor het vak “Preventieadviseur @work” waarin ze een auditrapport uitschrijven. Dit wordt vervolgens mondeling ook toegelicht in februari 2025.
 • Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd in februari 2025 waarin de theorie uit de multidisciplinaire basisvorming bevraagd wordt.
 • Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd in juni 2025 waarin de theorie uit de specialisatie tot preventieadviseur niv. 2 bevraagd wordt.
 • Eind augustus 2025 dienen de studenten hun eindwerk in en wordt er begin september een mondelinge verdediging ingepland.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Wie wil inschrijven voor het Postgraduaat Preventieadviseur niveau 2 moet voldoen aan artikel 178 of 179 van de codex hoger onderwijs en aan de inschrijvingsvoorwaarden uit de onderwijs- en examenregeling van Howest.

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Een student kan reeds inschrijven voor een postgraduaat indien er reeds 30 studiepunten behaald zijn in het laatste jaar van zijn of haar bacheloropleiding. Het getuigschrift postgraduaat kan pas uitgereikt worden eens de student het diploma heeft behaald. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000871.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2024 bedraagt 1850 euro.

Contactpersoon

Evelyne Lagrou - evelyne.lagrou [at] howest.be

Steun­maatregelen

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

What documents should you have in hand?

 • A copy of your ID (front and back) will be requested during online registration.
 • You will also need to upload a copy of your higher education diploma.

Online registration

After registering

 • After completing your online registration, you will receive an e-mail with all the information needed to complete your enrolment.
 • After your file has been checked and processed by Howest, you will receive your contract and a request for payment of tuition fees and extra study costs, delivered electronically.
Info days
Read more

Meet Howest Academy

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Evelyne Lagrou

Aanspreekpunt Postgraduaat

Completing the online registration implies that you are officially enrolled and commits you to paying the registration fee. After your file is processed, you will receive an email with an invoice for payment of the registration fee.

Most advanced programmes (such as micro degrees and post-graduate programmes) are not eligible for scholarships or reduced fees. That type of financial assistance is reserved for students within the standard programmes (bachelor's). However, there are other possibilities offered by the Flemish government such as Flemish educational allowance, KMO-portefeuille and study vouchers.

Yes, it is possible. Please send your account number and billing details to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be). The refund for the originally paid registration fee will only be made after registration of payment with the SME-wallet. You will therefore temporarily have a double payment pending.

If your training is partially or fully funded through financial assistance (SME, Flemish training leave, Flemish educational allowance, Flemish training vouchers), it is important to check the terms of the financial assistance programme concerning compulsory attendance. Students are responsible for having their attendance formally registered by the lecturers.

The coordinator of your course will indicate which platform will be used for short-term courses. For long-term programmes, your course material can be found on leho.howest.be. You can log in with the details you received from the registrar’s office after enrolment.

Send an e-mail to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) and you will get a quick reply.

For short-term postgraduate courses, direct registration via the webpage is final and binding. For diploma and credit courses such as bachelor’s, associates and microdegrees, pre-registration is not binding, but it assures you a place in the programme.

 • For associates degree:
  You are officially enrolled once you have completed your pre-registration online and signed it digitally. After processing and approval of your online registration by the registrar’s office, you will receive login details and an invoice for payment of the registration fee.
 • For microdegrees:
  You are officially enrolled after your pre-registration has been processed by the student registrar and after you have signed your programme contract. This can be done manually or digitally via the digital student learning platform: https://leho.howest.be/ (shortcut at the bottom -> ibamaflex -> important information).

Payment of the registration fee must be made no later than 1 October or - if the course starts at another time - within 15 days of registration. For payments made by invoice, the latest payment date mentioned on the invoice applies. Only in exceptional cases will instalment payments be allowed and only if an instalment plan has been submitted and agreed to by Howest's financial officer. Please contact us at howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) for more information.