Overslaan en naar de inhoud gaan

Naast onderwijs is er binnen de opleiding Toegepaste Informatica ook plaats voor toegepast onderzoek en dienstverlening waarbij zowel lectoren als studenten betrokken worden.

De thema’s waar rond gewerkt wordt zijn innovatieve webplatformen, Cyber en Industrial Security, Blockchain, Artificiële Intelligentie, Robotic Process Automation, Augmented Reality, Privacy Preserving technieken en 5G.

Blockchain projecten: vertrouwen tussen organisaties op basis van technologie

BLING

Op lokaal, regionaal niveau hebben een grootschalige digitalisering van diensten gezien. In veel gevallen ging de invoering van digitale processen niet gepaard met een vermindering van de administratieve (papieren) rompslomp voor de burger, handelaar, kmo,... (stakeholders van de overheid).

Het BLING-project wil de voordelen van een digitale transformatie tot bij de stakeholders brengen. Er is een consortium opgezet van kennis- en overheidsinstellingen om, via het gebruik van blockchaintechnologie, innovatie in de openbare sector om te zetten in klantgerichte dienstverlening

BLING wil:

 • modellen aanleveren om met blockchain diensten te ontwikkelen
 • wettelijk beperkingen en beleidsmatige obstakels identificeren
 • dieper inzicht verschaffen in de juiste use cases om met blockchain diensten te ontwikkelen
 • security, safety, privacy en data protection samen met consumentenbescherming centraal plaatsen
 • bewustwording creëren via events, tools en dienstverlening

Meer informatie

BLOCKCHAIN4SME

Blockchain4SME is een project dat is goedgekeurd door het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen onder het TETRA-programma. TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis (nieuwe technologie, recent afgewerkt onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of andere sector) te vertalen in concrete, nuttige informatie zodat op korte termijn na afloop van het project de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren.

De KMO heeft de eerste internetrevoluties (web 1.0 en web 2.0) meegemaakt en doorstaan. De KMO heeft het internet leren kennen van EDI (Electronic Data Interchange), B2B en B2C. De KMO weet dat het zijn database kan connecteren met andere databases maar dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig of praktisch verloopt. Er is echter ook een probleem met directe beschikbaarheid van data. Data is continu in beweging. De bedrijfsprocessen van de KMO zijn niet eenvoudig en vergen heel wat verwerking van data. Deze verwerking automatiseren, verbeteren en sneller maken is een grote uitdaging.

Hoofdoel van het onderzoek is de kennis van blockchain technologie door te geven aan de Vlaamse KMO's zodat deze hun bedrijfsprocessen verder kunnen digitaliseren, verbeteren, vernieuwen, beveiligen en voorzien van data privacy. Vlaanderen telt ongeveer 300.000 KMO's. Deze bedrijven zijn het bindweefsel van onze Vlaamse economie. De KMO moet in staat zijn om de nieuwe technologie te gebruiken.

Meer informatie

Nyala Blue – Transparency by tracing stories

Met Nyala Blue helpen we om duurzaamheidsinitiatieven en het cradle to cradle principe te normaliseren, te communiceren en uiteindelijk te valoriseren. Wat als je simpelweg je smartphone kan nemen, een QR-code op de koffie-verpakking kan scannen, en de hele cyclus van jouw koffie kan volgen: van primaire grondstof tot koffie en van koffiegruis tot nieuw product? Zo komen consumenten met één klik op hun smartphone te weten wie hun koffie maakte, wie zij zijn en zelfs hoeveel zij verdienden.

Om het probleem van transparantie op te lossen, bouwt Nyala Blue een platform dat steunt op blockchaintechnologie. We werken samen met de boer, trader, branderij en reststroomverwerker om de hele koffieketen transparant te maken, en informeren de consument. Vertrouwen is cruciaal bij e-commerce of Direct Trade. De Blockchain kan dit aanpakken door zekerheid te bieden wie de tegenpartij is of hoe het product ontstaan is. Daaruit vloeit automatisch een kortere keten.

Veel kleinere koffiebranderijen en koffiebars hebben een passie voor hun werk. Ze hebben goede contacten met de boer, betalen een eerlijke prijs, leveren kwaliteit, …. Een label zoals bio, fairtrade hebben ze echter niet. Ze doen meer. Laten we dit in de eerste plaats communiceren naar de consument. Door de communicatie naar de consument, passen bedrijven automatisch hun proces aan (milieu, ethisch, kostengericht naar levenscyclus). Er kunnen matches gemaakt worden tussen vragers en aanbieders van materialen. Matches die in de eerste plaats niet evident zijn. Denk in dit geval aan kweken van oesterzwammen op basis van koffiegruis. Na enkele oogsten wordt het het substraat gecomposteerd. Op het verkregen compost, kunnen microgroenten gekweekt worden, zoals radijzen en waterkers. Door de transparantie en het matchen van vragers en aanbieders, brengen we partijen bij elkaar, zo ontstaan er clusters en deelsystemen. Reststromen en producten worden gevaloriseerd.

Met Nyala Blue bieden we een technologisch platform voor bedrijven om de goederen te traceren. Aan de consument bieden we een app / website aan. Deze app vertelt, gebaseerd op data, een eenvoudig verhaal.

Meer informatie

Blockchain4Prosumers - BC4P

De projectnaam Blockchain4Prosumers - BC4P verbindt twee elementen: Aan de ene kant de blockchain technologie en aan de andere kant de prosumer. De blockchain maakt het mogelijk om lokaal opgewekte energie beschikbaar te stellen via handelsplatformen of rechtstreeks aan andere consumenten en gebruikers. Een van de, waarschijnlijk, meest media-effectieve potentiële toepassingen van de blockchain in de energie-industrie is de zogenaamde Peer-2-Peer trade.

De concrete resultaten van Blockchain4Prosumers zullen worden:

 • Ontwikkeling van een concrete, innovatieve blockchaintechnologie voor een veilige, innovatieve energiemarkt met gebruik van hernieuwbare energie;
 • Uitbreiding van de marktkansen voor blockchain- en energiesysteemtransformatie voor KMO's in de Euregio;
 • Creëren van nieuwe banen in de maakindustrie (installatie van apparatuur), de IT- en energiesector;
 • Versterking van de innovatiekracht van startende ondernemingen in de EMR;
 • Het versnellen en vergroten van de acceptatie van de energiesysteemtransformatie in de EMR;
 • Versterking van bestaande EMR-kennisinfrastructuur en ontwikkeling van nieuwe kennisgebieden.

LinkedIn

With the support of the Interreg Euregio Maas Rijn and the European Regional Development Fund. The European Union is investing in your future.

Partners: Howest, Hogeschool PXL, Open Universiteit, Climate-Cities SPRL, Université de Liège, Cluster CAP Construction, Coöperatie TIORC U.A., Zuyd Hogeschool, FH Aachen

Meer informatie

Future Flemish Pig

Future Flemish Pig is een coöperatief bedrijfsproject (type ICON) waarbij verschillende bedrijven uit de keten samenwerken met verschillende onderzoeksinstellingen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Dit project heeft als doel innovaties in genetica, diervoeding, slacht en verwerking bij Piétrain gekruiste vleesvarkens op elkaar af te stemmen en te combineren om antwoorden te bieden aan de diverse en aan elkaar gerelateerde uitdagingen van de varkensproductie en -verwerkingsketen in Vlaanderen. Hierbij aansluitend wordt kennis verworven over hoe datasharing geïmplementeerd kan worden via innovatieve gefedereerde blockchaintechnologie (een gedecentraliseerd systeem dat beheerd wordt door een samenwerkend consortium). Bovendien wordt via een multidisciplinaire onderzoeksbenadering gezocht naar inzichten die op langere termijn kunnen bijdragen tot de rol van vleesvarkens in circulaire agrovoedingssystemen.

Het project is er concreet op gericht om

 1. strategieën te ontwikkelen die dierenwelzijn verbeteren,
 2. verliezen te verminderen, zowel op dierniveau (voor slachten) als op karkasniveau (na slachten),
 3. smaak en kwaliteit van vers varkensvlees en gedroogde ham tot op een door de consument waarneembaar niveau te verbeteren,
 4. nieuwe, mechanistische inzichten te bekomen over de weerbaarheid van vleesvarkens met een Piétrain als vader ten opzichte van belangrijke schommelingen in het voeder, zeker als dat voeder in hoofdzaak opgebouwd wordt door variabele en vezelrijke nevenstroomingrediënten (feed resilience),
 5. het potentieel te ontluiken van blockchaintechnologie in de varkensproductie en -verwerkingsketen op basis van een betere transparantie en geautomatiseerde traceerbaarheid.

Het project wordt uitgewerkt door een consortium van bedrijven en onderzoekspartners: Bivit, Debra Group, Dekeyzer-Ossaer, Flanders’ FOOD, Howest Security & Privacy, ILVO (Eenheid Dier), KU Leuven (Onderzoeksgroep Livestock Genetics), Universiteit Gent (Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten (LANUPRO)), Vlaamse Piétrain Fokkerij, Vleeswaren Corma

Meer informatie

AI: Artificiële Intelligentie in een professionele omgeving

DEEP LEARNING ANOMALY IDENTIFICATION FOR CYBER INTRUSION

Met de groei in IT infrastructuur en toenemende digitalisering neemt het volume en complexiteit van netwerkverkeer toe. Toename in grootte van het computernetwerk zorgt voor een groter aanvalsoppervlak. Hierdoor wordt het eenvoudiger om zo’n netwerk te penetreren. Anderzijds kampen security experts met een overvloed aan data. Bovendien is cybersecurity een dynamisch veld waarbij er continu nieuwe strategieën voor aan te vallen ontwikkeld worden. Een ongekende aanval wordt ook ‘zero-day attack’ genoemd.

Het hoofddoel van het onderzoek is technieken uit de artificial intelligence toepassen op de data van een computernetwerk in een typische hedendaags bedrijf van gemiddelde grootte (KMO) en hiermee detecteren op welk moment een aanval gebeurd. Verder wordt de snelheid van zo’n applicatie getest van data capteren tot uitvoeren analyse. De robuustheid tegen simpele delen van de aanval (bv. Ddos, portsweep, …) of complexe vormen (Botnets, False content injection, ..) worden getest. Ook de voornaamste informatie die het AI systeem gebruikt wordt op het einde gerapporteerd.

AI4Cast

In het project AI4Cast willen Howest, Sirris en VIL samen nagaan hoe de inzet van moderne technologieën zoals blockchain, nieuwe data encryptie methoden en Artificiële Intelligentie kan bijdragen aan het delen en analyseren van data om te komen tot keten-brede, real-time en pro-actieve supply chain voorspelling & planning.

iRPA4SME

Het algemeen doel van dit project is de Vlaamse KMO bewust te maken van het potentieel en een fundament te bieden van de combinatie van AI en Robotic Process Automation (“software robots”).

Hiermee kan men op relatief eenvoudige wijze het repetitief en vaak afstompend werk van het invoeren en verwerken van data in een onderneming, zelfstandig door een programma laten uitvoeren. Zo kan men de medewerkers ontlasten, de kans op fouten verlagen en de efficiëntie verhogen.

Howest, Arteveldehogeschool en Agoria werken aan een geïntegreerd begeleidingstraject dat van bij de start de impact op de mensen benoemt en ondersteunt in combinatie met een in company data & change training.

Meer informatie

Cyber Security: beveiliging in een digitale omgeving

ICI4 (Proeftuin project)

Deze proeftuin zal een centraal aanspreekpunt vormen voor de Vlaamse industrie voor alle zaken omtrent cybersecurity.

De bedrijven kennis maken kennis met de diverse aspecten van het beveiligen van een industriële installatie aan de hand van een fysieke demonstratie opstelling. Ze zien deze innovatieve systemen en het potentieel om hun specifieke situatie te evalueren.

Hierbij is er zowel aandacht voor bestaande regelgevingen en normering met betrekking tot industriële installaties alsook voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen.

Bestaande security best practices worden aangevuld met eigen toegepast onderzoek om antwoorden te bieden op de concrete vragen van de Vlaamse industrie.

De doelstellingen van dit proeftuin project zijn drieledig:

 • Het vertalen van de bestaande reguleringen omtrent industriële netwerk- en informatiesystemen, met in het bijzonder de nieuwe NIS-richtlijn, naar concrete en praktische toepasbare actiepunten op maat van de Belgische bedrijven.
 • Aan de hand van de testfaciliteit de technische beveiligingsmaatregelen toelichten en evalueren. Hierbij is ook uitvoerige aandacht voor de impact op performantie, robuustheid en mogelijke gevolgen naar safety.
 • Innovatieve netwerk monitoring technieken binnen industriële netwerken demonstreren d.m.v. integratie binnen de testfaciliteit. Waar traditionele detectie systemen gebruik maken van vaste regels bieden innovatieve systemen de mogelijkheid om door het gebruik van machine learning elk afwijkend, en potentieel gevaarlijk gedrag te gaan detecteren en rapporteren.

Meer informatie

IC4
Cybersecurity

CS4SME

Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie en het gebruik van Cybersecurity. In samenwerking met Skilliant en Portilog.

Heel veel technische opleidingen worden ontwikkeld i.v.m. cybersecurity. Maar als je geen IT-achtergrond hebt, is het bijna onmogelijk om deze te starten. Nochtans zitten cyberattacks in de kleine hoekjes en is niemand er vrij van. Daarom slaan Howest, Skilliant en Portilog de handen in elkaar om de bedrijven volledige cyberproof te maken. We willen dat iedere werknemer de juiste competenties verwerft inzake cybersecurity en dataprotection. In een eerste fase (dit kan nog wijzigen) is de bedrijfswereld opgedeeld in 12 profielen[1] van werknemers, die kwetsbaar zijn en voor wie op dit moment nog niet de nodige awareness/opleiding bestaat. Voor deze 12 profielen zijn trainingen uitgewerkt die telkens bestaan uit verschillende topics.

Niet ieder bedrijf heeft deze 12 profielen in-house. Bij de start van de opleiding wordt een CS maturiteitsscan en een intake-gesprek gehouden. In de eerste plaats wordt er nagegaan via een (bestaande) maturiteitsscan hoe cyberproof het bedrijf is. Dit is dus een scan op type data, datagevoeligheid en een scan op dataveiligheid (zowel technisch naar beveiliging via systemen als naar kennishiaten bij de medewerkers). Maar er wordt nog een stapje verder gegaan. Een intake naar het soort bedrijf is heel belangrijk. Een kleine onderneming zal andere modules/topics nodig hebben dan een middelgrote onderneming. Het ene bedrijf heeft heel veel kennis en is een aantrekkelijker bedrijf voor hackers dan een bedrijf zonder geheime informatie. Het is m.a.w. nodig dat we aanvoelen hoe een bedrijf in mekaar zit. Een bedrijf kan je maar kennen als er een grondige intake gehouden is. Dit zal gebeuren aan de hand van vragenlijsten. Beschikken de werknemers over de juiste kennis aangepast aan hun niveau?

Smart city projecten: aan de slag met data

VITAL CITIES

Vital Cities onderzoekt in welke mate de fysieke en sociale omgeving mensen bewust en onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen.

De onderzoeksgroep van Toegepaste Informatica onderzoekt welke technologieën relevant zijn voor datacaptatie, welke data getransformeerd kan worden tot relevante informatie en hoe deze effectief gevisualiseerd kan worden.

Meer informatie

Innovatieve webplatformen

SHARING LOGISTICS

Met Sharing Logistics zal VIL het principe van deeleconomie via een virtueel platform toepassen op de logistieke B2B markt. Bedoeling is een stelsel te ontwikkelen waarbij bedrijven elkaars onbenutte assets en diensten kunnen gebruiken zonder dat er sprake is van winstbejag. De huurprijs van een bepaalde asset/dienst kan m.a.w. de gemaakte kost niet overschrijden. Bedoeling is dat de verhuurder een deel van de kosten van stilstand/leegstand kan drukken.

De focus van dit VIL-project is om tot een efficiënt, afgewerkt webplatform te komen om de deelnemende bedrijven op een duidelijke en snelle manier met elkaar in contact te kunnen laten treden en een transactie tot stand te brengen. Dit alles zonder veel rompslomp en paperless met aandacht voor het juridische en verzekeringstechnische aspect van de zaak.

Meer informatie

KRACHTNET

Krachtnet zet in op het ontwikkelen van een digitale toolbox dat informele en formele hulpverleners ondersteunt bij het inventariseren van het (actief en slapend) sociaal netwerk van ouderen en bij het werken met hun kwaliteiten en talenten. Naast de toolbox zelf kunnen bijhorende handleidingen, instructiefilmpjes en opleidingen ontwikkeld worden (doelgroepen: IT-bedrijven, zorgverleners, leidinggevenden, studenten in opleiding…).

Als resultaat van dit project zullen we komen tot een Proof of Concept dat ter beschikking gesteld wordt van IT-bedrijven die zich richten op zorg en welzijn.

Krachtnet bouwt voort op eerder onderzoek naar het inzetten op interne en externe krachten om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan.

Meer informatie

ROESELARE VRIJWILLIGT

Roeselare vrijwilligt is een open, autonoom platform dat samenwerking stimuleert en ondersteunt in Roeselare. Roeselare vrijwilligt:

 • ondersteunt burgers om hun interesses en talenten te tonen, te ontplooien en maatschappelijk te delen.
 • ondersteunt organisaties in de zoektocht naar menselijk kapitaal.

Het platform werd ontwikkeld door Howest.

Meer informatie

Erasmus+ Project brandY

Sinds september 2020 zijn Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica van Howest betrokken bij een nieuw internationaal project. Het project wordt gefinancierd door het Erasmus Plus Strategic Partnerships-programma genaamd "Experiential education. Interactive / Intensive course of European Brand Management (brandY)".

Het hoofddoel is het ontwerpen, implementeren en testen van een innovatieve tool voor ervaringsgericht lesgeven. Deze tool zal dienen om studenten Marketing en International Business Management op te leiden om ze zo ook nog aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Door het combineren van interdisciplinaire expertise en ervaring, zullen de projectpartners materialen ontwikkelen voor een trainingsprogramma op het gebied van International Branding, waaronder:

 1. een e-book met innovatieve materialen en leermiddelen, evenals kant-en-klare procedures voor de toepassing ervan;
 2. handboeken voor zowel studenten als lectoren;
 3. een internetplatform in de vorm van een interactief spel dat toegang geeft tot de ontwikkelde materialen.

De doelgroep van het project zijn in de eerste plaats studenten. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursus worden verworven vergroten hun aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Ook lectoren behoren tot de doelgroep. Zij zullen de mogelijkheid krijgen om kant-en-klare oplossingen m.b.t. Brand Management in hun lessen te implementeren. Ten slotte zijn ook alle organisaties die geïnteresseerd zijn in het inzetten van experts in International Brand Management mogelijke begunstigden.

Het project voorziet in de organisatie van 7 internationale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de hoger onderwijsinstellingen uit verschillende Europese landen, evenals 4 intensieve programma's voor studenten en docenten. Het project is een kans om interdisciplinaire samenwerking tot stand te brengen met internationale experts op het gebied van Marketing, International Brand Management, nieuwe technologieën en gamificatie.

De steun van de Europese Commissie voor het aanmaken en publiceren van dit lesmateriaal houdt geen goedkeuring in van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie in deze publicatie.

Logo Erasmus+ Project brandY