Onze troeven

Mix van theorie en praktijk

Nieuwe technologieën beheersen, doe je niet enkel door naar gepassioneerde docenten te luisteren. Daarom worden de theorielessen steeds gekoppeld aan praktijklabo’s.

High-tech projectwerk

Je krijgt tot vier keer toe de kans om de opgedane kennis te verwerken in een project. Op het einde van het eerste jaar werk je na de examens aan een IoT-project dat je kiest vanuit je eigen interesse. Project 2 is een teamproject dat je op het einde van semester 3 uitvoert voor een opdrachtgever binnen Howest. Tijdens het derde project (semester 4) word je in groep gekoppeld aan een bedrijf (veel studenten halen trouwens een stageplaats of eerste job uit dit industry project). In het vijfde semester zet je tot slot een onderzoeksproject op poten dat gekoppeld wordt aan je bachelorproef.

Brede basis met ruimte voor eigen keuzes

Naast een uitgebreide MCT-basis bieden we je vanaf het vierde semester vier uitstroomprofielen aan. Zo sla je de richting in die aansluit bij je interesse en talent.

Sterke link met het werkveld

Tal van bedrijven zijn betrokken in projecten, stages en evenementen. Zo blijft de opleiding up to date. Het onderzoekslab Sizing Servers Lab dat gekoppeld is aan de opleiding zorgt daarnaast voor de snelle integratie van nieuwe kennis. Ook studiebezoeken, uitstappen en gastsprekers leren je de diversiteit van de IoT-sector kennen. Net als de lesgevers, want die hebben praktijkervaring in het werkveld.

Studentenparticipatie

Je krijgt de kans om bij te dragen aan de verbetering van de opleiding. Studentenparticipatie blijft niet bij wat losse babbels, maar we gaan echt aan de slag met je input.

Persoonlijke begeleiding

Aan Howest kennen de lectoren je bij naam. Bij ons geen overvolle aula’s, maar kleinere klasgroepen waar iedere student tot zijn recht komt. Het biedt het grote voordeel dat we je kunnen begeleiden om je persoonlijke sterktes te ontdekken en om jouw plek in de sector te vinden.

Studeren en ondernemen

Al vanaf de eerste lessen binnen MCT wordt ingezet op ondernemen. In het eerste jaar werk je individueel een Internet of Things-case uit van A tot Z. In het tweede jaar werk je een case voor een echt bedrijf uit en in het laatste jaar werk je in de module ‘fast forward’ aan een start-up of start je een nieuw project op binnen een van onze partnerbedrijven.

Howest faciliteert je op verschillende manieren om je zelfstandige activiteit op te starten: opdrachten voor opleidingsonderdelen mag je waar mogelijk in het kader van de eigen startende onderneming uitvoeren en je kan stage lopen in je eigen bedrijf onder nauwe begeleiding van de ondernemerschapscoach.

We werken ook samen met VLAIO en VOKA en de Kortrijkse ondernemershub Hangar-K.