Overslaan en naar de inhoud gaan

Onder bepaalde voorwaarden kan je aan Howest ook terecht met een buitenlands diploma.

Algemene informatie

 • Aanvragen voor het herfstsemester starten op 1 januari van hetzelfde jaar.
 • De deadlines voor het indienen van een aanvraag voor het academisch jaar 2024-2025 zijn de volgende:
  • 1 juni 2024 voor studenten die een visum zullen moeten aanvragen om in België te studeren
  • 1 juli 2024 voor EU-burgers en andere aanvragers die geen visum nodig hebben
 • De kost voor het verwerken van een aanvraag bedraagt 50 EUR en is niet-restitueerbaar.

De gemiddelde verwerkingstijd van je aanvraag is twee tot drie weken. Gelieve er rekening mee te houden dat Howest gesloten is tijdens het zomerverlof tussen 19 juli en 16 augustus 2024. Tijdens die periode zal het admissions office e-mails beantwoorden maar andere diensten zullen gesloten zijn.

 • Onze academische kalender is opgesplitst in 2 semesters. Studenten die zich aanmelden voor een bacheloropleiding worden enkel toegelaten bij de start van het academiejaar in september (herfstsemester). Starten met lessen in het tweede semester (lentesemester) is niet mogelijk, aangezien de cursussen van het tweede semester voortbouwen op het curriculum van het eerste semester. Uitzonderingen zijn enkele postgraduaten die doorgaan in het lentesemester en de ‘Advanced Bachelor of Bioinformatics’.
 • Het inschrijvingsgeld bij Howest is een combinatie van een vast tarief en een variabel tarief (prijs per ECTS).
 • Onderstaande informatie is een samenvatting van relevante onderdelen uit het Howest Onderwijs-en Examenreglement. Raadpleeg het officiële document in het Nederlands of het Engels.
 • Wens je meer informatie over onze voorzieningen voor studenten met een beperking? Neem dan contact op met onze Dienst Studentenvoorzieningen

Brochure aanvragen

Toelatings­voorwaarden

1. Diplomavoorwaarden

Als je je aanmeldt voor één van onze bacheloropleidingen, moet je ons een gelegaliseerde kopie van je diploma bezorgen met de bijhorende puntenlijst. Het diploma moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hieronder vermeld. Als deze documenten in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigd vertaler worden vertaald.

a. Zit je in het laatste jaar van het secundair onderwijs?

Als je in je laatste jaar van het secundair onderwijs zit en pas in de zomer denkt af te studeren, kan je ook al vanaf 1 januari starten met je aanvraag. Daarvoor moet je ons je huidige puntenlijst van de secundaire school bezorgen EN een officieel document van je onderwijsinstelling waarin staat wanneer je naar verwachting zult afstuderen en met welk diploma. We raden je aan om niet tot aan de zomer te wachten met het indienen van een aanvraag. Zorg ervoor dat je op tijd in België aankomt om je studieavontuur aan Howest te starten, vooral als je nog een visum moet aanvragen.

b. De volgende buitenlandse studiebewijzen/diploma’s geven toegang tot onze bacheloropleidingen:

 • Een ‘European Baccalaureate’ diploma, uitgereikt door de Europese Scholen in België of in het buitenland (minimum score 50/100).
 • Een ‘Diplôme du Baccalauréat’ uitgereikt door het ‘Office du Baccalauréat International de Genève’ (minimum score 24).
 • Een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
 • Een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaire’ of een ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaire Techniques’.
 • Een Frans ‘Baccalauréat’ diploma (minimumscore 10/20)
 • Een Duits ‘Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/Abitur’ diploma
 • Een gelegaliseerd ‘High School Diploma’ (USA) met een ‘transcript of records’ waarop ten minste 4 ‘Advanced Placements (AP’s) vermeld staan. Of 'High School Diploma' en een SAT test (min1200)
 • Een gelegaliseerd buitenlands Bachelor-diploma of gelijkwaardig.
 • Een gelegaliseerd buitenlands Masterdiploma of gelijkwaardig.

Heb je een Nederlands diploma ‘Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs’ (VWO) of een Nederlands diploma ‘Middelbaar Beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3 à 4 jaar met kwalificatieniveau 4? Of heb je een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen’?

Dit diploma geeft rechtstreeks toegang tot onze opleidingen. Indien je in het bezit bent van dit diploma moet je dus geen toelatingsaanvraag indienen en kan je je rechtstreeks inschrijven.

Heb je een diploma van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap?

Indien je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap hoef je geen toelatingsaanvraag in te dienen. Je diploma geeft toegang tot onze bacheloropleidingen, mits je een bewijs van taalvoorwaarde kunt voorleggen (Nederlands of Engels, naargelang de opleiding die je kiest). Stuur een kopie van je diploma en je bewijs van taalvoorwaarde naar toelating [at] howest.be (toelating[at]howest[dot]be). Indien je voldoet aan de taalvoorwaarde, ontvang je een toelatingsbrief en kan je rechtstreeks inschrijven.

c. De volgende buitenlandse studiebewijzen/diploma’s geven toegang tot onze graduaatsopleidingen:

 • Alle diploma’s opgesomd bij diplomavoorwaarde bacheloropleiding.
 • Een Nederlands diploma “Hoger algemeen voortgezet onderwijs” (HAVO). Ook dit diploma geeft rechtstreeks toegang tot onze graduaatsopleidingen. Je hoeft dus geen toelatingsaanvraag in te dienen. Je kan je rechtstreeks inschrijven.

d. Ander diploma?

Als je een ander diploma hebt dan hierboven vermeld, dan kom je alleen in aanmerking voor inschrijving bij Howest als je diploma toegang geeft tot universitaire studies in het land waar het behaald werd. Tijdens je online aanvraag moet je ons een correct gelegaliseerde kopie van je diploma en puntenlijst bezorgen.

Toelatingsonderzoek nodig?

Als je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je je aanmelden via een toelatingsonderzoek. Klik hier voor meer informatie of contacteer mevr. Els Gobbin via toelatingsonderzoek [at] howest.be (toelatingsonderzoek[at]howest[dot]be).

2. Taalvoorwaarden

Het vereiste minimumniveau is B2 van het ‘Common European Framework of Reference’.

De volgende documenten worden aanvaard als bewijs van Engelse taalvaardigheid:

 • Een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap (uitgezonderd BSO en CVO).
 • Een recent TOEFL-certificaat: minimumscore: 550 punten (papier), 213 punten (computer) of 79 punten (internet).
 • Een recent IELST-certificaat van de British Council: minimumscore 6.5.
 • Een GCSE- certificaat Engels met score A*-C.
 • Een van de volgende certificaten van Cambridge English: ‘First Certificate in English’ (FCE) of ‘Certificate in Advanced English’ (CAE) of ‘Certificate of Proficiency in English’ (CPE).
 • Een certificaat Cambridge IGCSE English First, IGCSE English as a Second Language met minimum een A grade.
 • Een certificaat van de ‘English Test’, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent.
 • Een Nederlands diploma ‘Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs’ (VWO).
 • Een diploma van ‘International Baccalaureate’ in het Engels, of met minstens graad 5 voor de cursus English A of B high level of minstens graad 6 voor de cursus English B standard level.
 • Een Europees baccalaureaatsdiploma met Engels als eerste taal en een score van ten minste 6, of als tweede taal en een score van ten minste 7.
 • Een attest van het succesvol afronden van minstens een voltijds studieprogramma van een Engelstalige opleiding in het secundair onderwijs of van het behalen van minstens 30 studiepunten voor Engelstalige opleidingsonderdelen in een Engelstalige opleiding in het hoger onderwijs.
 • Duolingo Taalcertificaat met een minimumscore van 110 of hoger
 • IELTS -indicator met een minimumscore van 6,5

Als je een opleiding in het Nederlands wenst te volgen, worden onderstaande documenten aanvaard als bewijs van beheersing van de Nederlandse taal:

 • Een bewijs van het succesvol afronden van ten minste één voltijds studiejaar van een Nederlandstalige opleiding in het secundair onderwijs of van het behalen van minstens 30 studiepunten voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs.
 • Een attest van CEF-niveau B2 (of hoger), zijnde ten minste gelijkwaardig aan de eisen gesteld in het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs van de Nederlandse Taalunie.
 • Een attest NT2, Vantage 1A+B of ‘Richtgraad 3’ van een Centrum voor Volwassenonderwijs.
 • Een attest van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen op niveau ERK B2 (ITNA-test).
 • Een NVA5 attest van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent.
 • Een getuigschrift Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel van CNaVT.
 • Een met goed gevolg afgelegd Staatsexamen NTII Programme II (afgegeven door het College voor Toetsen en Examens in Nederland).

3. Motivatie

Via een motivatiebrief willen we meer te weten komen over jou en je motivatie om deel te nemen aan de opleiding van je keuze. Je schrijft de motivatiebrief in de taal van de door jou gekozen opleiding.

4. Bijkomende voorwaarden

 • Wil je inschrijven in de bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs, dan dien je eerst de Instaptoets Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Kleuteronderwijs af te leggen
 • Chinese studenten moeten ook slagen voor de APS-screening.
 • Voor studenten uit Kameroen, Nigeria of Ghana: de instelling waar je je diploma hebt behaald, moet ons een kopie van je diploma en je puntenlijst toesturen in een gefrankeerde en verzegelde enveloppe.

Aanvraag­procedure en inschrijving

Hieronder vind je meer informatie over de aanvraagprocedure aan Howest voor INTERNATIONALE studenten (of studenten met een Belgische nationaliteit die in het bezit zijn van een buitenlands diploma).

Stap 1: Dien je online aanvraag in

Aanvragen starten op 1 januari.

Om je aanvraag te starten, log je in op het aanvraagplatform.

Tijdens je online aanvraag word je gevraagd om volgende documenten op te laden:

 • een kopie van je identiteitskaart of paspoort;
 • een gelegaliseerde en vertaalde kopie van je diploma met puntenlijst;
 • een bewijs van te voldoen aan de taalvoorwaarden;
 • een motivatiebrief.

Wanneer je aanvraag volledig en positief beoordeeld is, ontvang je je ‘Voorlopig Certificaat van Toelating’.

Met dit document en met het financieel certificaat van Howest (geblokkeerde rekening), kan je de procedure voor het aanvragen van een visum opstarten (enkel van toepassing op wie een visum nodig heeft).

Extra stap voor wie een visum nodig heeft

Stap 1.1. Betaal het voorschot (alleen voor niet-EER-studenten). Zodra jouw aanvraag is beoordeeld en uw dossier is goedgekeurd, ontvangt je een uitnodiging om het voorschot van het inschrijvingsgeld (1110 EUR) te betalen.

Stap 1.2. Geblokkeerde rekening. Samen met het Voorlopig Certificaat van Toelating zal je de nodige instructies ontvangen om een geblokkeerde rekening te openen bij Howest.

Dit is een verplicht onderdeel van een visumaanvraag en dient als bewijs van over voldoende financiële middelen te beschikken ter ondersteuning van jouw verblijf in België. Voor het academiejaar 2024-2025 moet u 11.000 EUR overmaken als bewijs van solvabiliteit (om je kosten voor levensonderhoud in België gedurende 12 maanden te dekken).

Met dit eerste toelatingsbewijs "Voorlopige attest van aanvaarding" en het financieel attest van Howest (geblokkeerde rekening) kan je je visumaanvraag starten.

STAP 2: Bevestig jouw documenten (digitaal)

Upload al je documenten op ons online aanvraagplatform (digitaal). Vraag ook je secundaire school/hogere instelling om een e-mail te sturen naar admissions [at] howest.be (met stempel en handtekening) waarin ze bevestigen dat je bent afgestudeerd (incl. de datum van afstuderen en de officiële titel van je diploma).

Nadat de echtheid van je documenten werd gecontroleerd, ontvang je van ons een ‘Certificaat van Toelating’, waarmee je je definitief kunt inschrijven in één van onze opleidingen.

STAP 3: Definitieve inschrijving

Het 'Certificaat van Toelating' bevat een link naar een webpagina waar je je inschrijving definitief kan afronden.
Tijdens deze stap zal je jouw Certificaat van Toelating, jouw identiteitskaart/verblijfsvergunning of visum voor België moeten uploaden, en jouw studiecontract ondertekenen. Je kan definitief inschrijven vanaf eind juni.

Stap 4: Betaal het inschrijvingsgeld

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Dit kan via bankoverschrijving of op de campus via Bancontact. Betalingen in cash of met een kredietkaart worden niet aanvaard.