Overslaan en naar de inhoud gaan

Vragen over het Onderwijs- en Examenreglement? Toelating? Vrijstelling? Studiegeld en extra-studiekost? Leerkrediet? Drempel voor bacheloropleidingen? Je vindt alle informatie op deze pagina.

Onderwijs- en examen­reglement (OER)

Het onderwijs- en examenreglement (oer) somt de rechten en plichten, de procedures en de algemene werking van de onderwijs- en examenactiviteiten op.

Het is de toetredingsovereenkomst van alle studenten met de Howest en is dus van het allergrootste belang.

Vrijstellingen via EVC en EVK

Info over vrijstellingen op basis van eerder studies of werkervaring

Toelatings­onderzoek

Toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen

Je hebt je diploma secundair onderwijs niet behaald maar je wenst toch een bacheloropleiding te volgen? Maak dan gebruik van of het Toelatingsonderzoek of de Toelatingscheck.

Je bent 21 jaar of ouder

Je hebt de leeftijd bereikt van 21 jaar ten laatste op 31 december van het academiejaar waarvoor je eerstkomend kan inschrijven: je opteert voor het toelatingsonderzoek van de AUGent.

Je bent nog geen 21 jaar

Je hebt deze leeftijd nog niet bereikt of zal ze niet tijdig bereiken: dan kun je je inschrijven voor het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen via een creditcontract: inschrijven kan na doorlopen van de procedure van de toelatingscheck Howest.

Toelatingsproef voor graduaatsopleidingen

Je bent 18 jaar en voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden maar je wenst toch in te schrijven voor een graduaatsopleiding? Dit kan na een geslaagde toelatingsproef.

Eén deelname per academiejaar mogelijk.

Leerkrediet

Wat is het Leerkrediet?

De Vlaamse overheid heeft beslist om vanaf het academiejaar 2008-2009 het “leerkrediet” in te voeren, een systeem waarmee men de studievoortgang van alle studenten wenst op te volgen. Jij, de student, wordt mede verantwoordelijk gesteld voor je studieloopbaan.

Het leerkrediet staat volledig los van het al dan niet krijgen van een studietoelage.

Alles over het leerkrediet

Drempel voor Bachelor­opleidingen

Voor wie?

De drempel is van toepassing voor studenten die voor de eerste keer inschrijven in een bepaalde bacheloropleiding, en dus nooit eerder die bepaalde bacheloropleiding gevolgd hebben in een Vlaamse hogeschool.

Doel?

De maatregel is bedoeld om studenten aan te moedigen zo snel mogelijk hun bachelordiploma te behalen, of sneller te heroriënteren.

Wat?

De student dient de drempel te behalen binnen de 2 academiejaren. Dit betekent dat de student geslaagd of gedelibereerd dient te zijn voor elk vak binnen hun drempelpakket, dit is het programma van de eerste inschrijving. Dit blijft gelden als een student een keuze-opleidingsonderdeel bij de tweede inschrijving heeft vervangen door een ander.

Indien de student de drempel niet tijdig behaalt, dan kan de student gedurende 6 academiejaren in geen enkele Vlaamse hogeschool meer inschrijven voor die specifieke bacheloropleiding.

Meer informatie

Meer informatie omtrent de drempel, de mogelijke afwijkingen en de gevolgen is terug te vinden in het Onderwijs- en Examenreglement of bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Toelating buitenlands diploma

Onder bepaalde voorwaarden kan je bij Howest ook studeren met een buitenlands diploma..

Alle info

Diploma verloren?

Ben je je diploma verloren? Je kan via onderstaand formulier een duplicaat van je diploma (afgestudeerd in 2007 of later) OF een vervangend attest (afgestudeerd vóór 2007) aanvragen.

Er is een administratieve kost van €50 verbonden aan deze aanvraag.

TIP: misschien is een duplicaat niet nodig? Via Mijn burgerprofiel kan je nu ook je onderwijsloopbaan raadplegen en afdrukken (via uw gegevens --> onderwijs en vorming - gegevens hoger onderwijs beschikbaar vanaf 2000)

Plaats afstuderen