Incubatoren

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder 1 dak aan de uitbouw van hun eigen project. Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op 1 centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

The Vibe - Brugge

The Vibe op campus Rijselstraat Brugge is een incubator waar de focus gelegd wordt op bedrijven die rond IT, cybersecurity en blockchain werken. De onderzoeksdienst van de opleiding Toegepaste Informatica bevindt zich midden in The Vibe. Dit zorgt voor een vlotte doorstroom van innovatieve kennis naar starters in IT gerichte sectoren.

Maar het zijn niet alleen IT-profielen die de dienst uitmaken. Op deze Howest campus bevinden zich diverse opleidingen, zoals bijvoorbeeld Bedrijfsmanagement, Verpleegkunde, Biomedische Laboratoriumtechnologie, ... Studenten uit diverse opleidingen zijn met hun startup uiteraard ook welkom in The Vibe.

Howest studenten die werken aan hun eigen bedrijf of project kunnen er gratis een werkplaats krijgen. Het is ook mogelijk om één van de vergaderzalen te reserveren voor bijvoorbeeld een overleg met een klant of leverancier. Reserveer je werkplek of vergaderzaal via onthaal@howest.be.

The Vibe - Kortrijk

The Hive op campus The Square is een incubator waar gefocust wordt op bedrijven die werken rond games, 3D, nieuwe media, … Het is een prikkelende omgeving waar vaak gewerkt wordt rond de laatste nieuwe digitale technologieën. 

Maar jong talent uit andere sectoren is er zeker ook welkom. In Kortrijk biedt Howest uiteenlopende opleidingen aan. Gevolg is een divers palet aan starters. En dat gaat redelijk ruim,  van productontwikkelaars tot netwerkeconomen die focussen op nieuwe marketing technologieën. Ook hier weer geloven we er sterk in dat ideeën-uitwisseling tussen de verschillende disciplines en sectoren voor nieuwe ideeën kan zorgen. 

Ben je Howest student in Kortrijk? Dan kun je voor de uitwerking van jouw bedrijf of project een gratis werkplek krijgen in The Hive.
 

SIC / Health - Brugge

In Brugge hebben we enkele opleidingen met veel expertise rond (preventieve) gezondheid, welzijn, bewegen en sport, … Daar vloeien jonge start-ups uit voort die werken met een focus op de gezondheidssector. Om die te ondersteunen staat een incubator rond het thema gezondheid in de steigers.