Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer je in het kader van een studentenuitwisseling in het buitenland (of aan een hogeschool van de Franstalige Gemeenschap) studeert, worden deze activiteiten erkend in je curriculum: ze vervangen opleidingsonderdelen (of een deel daarvan) aan Howest. Doordat je uitwisseling meetelt voor je Howest-diploma, loop je geen studieduurvertraging op en neem je na je uitwisseling gewoon de draad weer op in je opleiding. Aangezien je uitwisseling integraal deel uitmaakt van je curriculum komt deze ook op het diplomasupplement.

Howest erkent integraal de resultaten die je behaalde aan de gastinstelling, en wijst zelf de definitieve score toe voor de elders afgelegde opleidingsonderdelen. De gastinstelling bezorgt ons een Transcript of Records (rapport) met de (examen)scores die je ginds behaalde, en als onderdeel van het erkenningsproces zet Howest die scores van de gastinstelling om naar Howest-cijfers.

Mobiele studenten informeren zich best op voorhand via hun coördinator internationalisering over welk van onderstaande methodes van toepassing zal zijn voor de omzetting van hun resultaten.

Puntenomzetting op basis van de ECTS Grading Table

Die puntenomzetting gebeurt idealiter op basis van zogenaamde Grade Distribution Tables, zoals voorgeschreven door de ECTS Users’ Guide (een officieel document in het kader van het "Bologna-proces") . Zo’n tabel biedt een overzicht van alle examencijfers (waarmee men slaagt) en het percentage studenten dat elk van de examencijfer tussen de 10/20 en de 20/20 behaalde.

Op basis van deze informatie kan een geaccumuleerd percentage berekend worden, en ook dat staat vermeld op de tabel. Als men dan de tabellen van zowel zendende als ontvangende instellingen samen legt, kan men op een correcte en transparante manier punten omzetten: men bekijkt nl. hoeveel percent studenten van de gastschool hetzelfde resultaat als jij hebben behaald ginds, en vertaalt dat naar het Howest-cijfer dat eenzelfde percentage studenten aan Howest hebben behaald.

Indien daarbij blijkt dat er overlapping is met verschillende Howest scores, waardoor er een range aan mogelijkheden ontstaat, kiest Howest voor de gemiddelde score. Als de range slechts twee keuzes omvat, gaat Howest voor de hoogste van de twee.

Studenten kunnen enkele voorbeelden van puntenconversies raadplegen op Leho Go International, in de module ‘Internationale mobiliteit: nuttige informatie’. Hieronder vind je Howest’s meest recente Grade Distribution Table. Howest brengt die ook in de EGRACONS Grade Conversion tool, waardoor we de punten behaald bij partners die ook EGRACONS hanteren op een automatische manier kunnen converteren naar Howest-scores.

Consulteer de Grade Distribution Table

Puntenomzetting op basis van de ECTS Grading Scale

Als de partner nog werkt met de ECTS Grading Scale codes A > F, dan kan de omzetting gebeuren op basis van de Howest tabel hieronder.

ScoreECTS gradeDescription
16/20 up to 20/20AEXCELLENT - outstanding performance with only minor errors The student has an exceptionally high command of the pursued competence(s).
14/20 &15/20BVERY GOOD - above the average standard but with some errors The student has a very good command of the pursued competence(s) and distinguishes him/herself.
12/20 & 13/20CGOOD - generally sound work with a number of notable errors The student has a good command of the pursued competence(s).
11/20DSATISFACTORY- fair but with significant shortcomings The student has an adequate command of the pursued competence(s)
10/20 is the PASS SCORE > credits are acquiredESUFFICIENT - performance meets the minimum criteria. The student has acquired sufficient command of the pursued competence(s) in order to function and/or continue studying.
7/20 - 8/20 - 9/20FXFAIL - some work required before the credit can be awarded The student has not yet acquired sufficient command of the pursued competences in order to function and/or continue studying.
6/20 and lessFFAIL - considerable further work is required The student has not at all acquired sufficient command of the pursued competences.

Puntenomzetting op basis van een Pass/Fail resultaat

Bepaalde gastinstellingen, vooral in Scandinavische landen, geven eindevaluaties in de vorm van een Pass of Fail in plaats van een puntenscore. In dat geval bepaalt het Howest Onderwijs- en Examenreglement dat een Pass gelijk staat met een Howest-score van 14/20, en een Fail met een score van 7/20 of minder.

Puntenomzetting in alle andere gevallen

Wanneer voor een bepaalde partnerinstelling geen van de bovenstaande systemen voorhanden is (wat zeker buiten de Erasmus-zone vaak het geval is), kunnen de ECTS-principes voor puntenomzetting niet worden toegepast. In dat geval hanteert Howest een eigen methodiek voor het omzetten van de examencijfers, bij voorkeur op basis van duidelijke afspraken met de partnerinstelling. Het evaluatiesysteem van een partnerinstelling staat vermeld op (of in annex bij) het bilateraal akkoord tussen Howest en de partnerinstelling, en vaak ook op het rapport dat de partner uitreikt, en op hun website.

Beroepsprocedure

Indien de student niet akkoord gaat met de toegekende score, kan men beroep aantekenen conform de procedure beschreven in het Onderwijs en Examenreglement, onder “Intern en Extern Beroep”.