Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

Graduaat in de Orthopedagogische Begeleiding
"Ben jij een sociaal bewogen student? Wil jij je in de toekomst inzetten voor mensen met specifieke ondersteuningsbehoeften? Dan is de opleiding graduaat in de Orthopedagogische Begeleiding van Howest iets voor jou! "

Doorheen de opleiding word je klaargestoomd als orthopedagogisch begeleider voor personen die door bijzondere omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren in hun dagelijkse situaties op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd. De mens staat dus voor jou centraal: van pasgeborenen tot hoogbejaarden. Je werkt met individuen, maar ook met groepen.

Na je opleiding ben je perfect voorbereid om als orthopedagogisch begeleider te werken. Er is steeds werk te vinden bij elk van onze vijf doelgroepen:

 • Mensen met een (functie)beperking
 • Kinderen & jongeren
 • Mensen met een psychische problematiek
 • Ouderen
 • Mensen met een bijzondere kwetsbaarheid

(Ortho)(ped)agogisch handelen leer je door te doen. Doorheen de volledige opleiding krijgt werkplekleren dan ook een belangrijke plaats. Op de campus neem je deel aan interactieve oefeningen, rollenspellen en casusbesprekingen.

Tijdens de stage krijg je de kans om de aangeleerde kennis en inzichten toe te passen en je vaardigheden te ontwikkelen.

Al doende en door regelmatige reflectie ondervind je waar jouw sterktes en interesses liggen en hoe je verder persoonlijk en professioneel kan groeien.

Wil je de opleiding voltijds volgen, dan doe je 2 jaar over het modeltraject. Hetzelfde diploma kan je echter behalen in 3 jaar. Je kan hiervoor kiezen als je nog (minder dan halftijds) wil kunnen werken, de studie wil combineren met een gezin of andere verplichtingen, of als je heel eenvoudig wat meer tijd wil nemen voor het voltooien van jouw studies.

2-jarig traject

 • Tijdens het eerste en tweede semester heb je inleefstage: vanaf midden november ga je twee à drie dagen per week op stage. De andere dagen heb je les.
 • Tijdens het derde semester heb je 10 weken stage, en kom je maar een paar weken naar de les.
 • De opleiding sluit af met een blokstage van 12 weken, afgewisseld met een paar weken les.

3-jarig traject

 • De inleefstage waarbij je 2 à 3 dagen per week op stage bent en de andere dagen naar de les komt, loopt van het eerste tot en met het derde semester.
 • De blokstage, waarbij je in totaal 22 weken op stage bent, wordt gespreid over drie semesters in plaats van twee.

De opleiding in beeld

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Graag geven we je een sneakpreview van wat je te wachten staat.

72157712473402332

Waar heb ik les?

Campus Brugge Centrum

Campus Brugge Centrum bevindt zich vlak bij het station van Brugge en op wandelafstand van alles waar de stad zo bekend om is: de Reien, de Grote Markt, de Burg of de vele winkeltjes, cafeetjes en koffiebars. Op de campus zitten trouwens bedrijven die er een lokaal huren – het werkveld is dus letterlijk vlakbij!

Contact details:

Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
brugge@howest.be
Meer info en routeplan

Wil je op de hoogte blijven over deze opleiding?

We informeren je heel graag via mail. Laat hieronder gewoon even je gegevens na.
Vul hieronder je adres in.

Veelgestelde vragen over de opleiding

Waar kan ik met dit diploma terecht?

Je wordt orthopedagogisch begeleider, ook wel 'opvoeder' of 'begeleider' genoemd. Dit houdt in dat je individuen en/of groepen met specifieke noden begeleidt bij alledaagse situaties rond wonen, werken, leren en vrije tijd. Je vertrekt vanuit hun vragen en dromen en versterkt hen hierin. Enkele concrete voorbeelden van ondersteuning: 

 • Samen zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken
 • Mensen sterker maken in sociale vaardigheden
 • Alledaagse vaardigheden ondersteunen of aanleren (wassen, eten, openbaar vervoer gebruiken, boodschappen doen …)
 • Contacten stimuleren tussen de cliënt en zijn omgeving

De doelgroepen waarmee je werkt zijn bovendien héél uiteenlopend: pasgeborenen, hoogbejaarden, personen met een beperking of psychiatrische problematiek, kinderen met een moeilijke thuissituatie, cliënten met een migratieachtergrond, enzovoort.

Hoe lang duurt de opleiding?

Als voltijdse student kan je de opleiding in het modeltraject in twee jaar afronden. We hebben daarnaast een modeltraject voor drie jaar: exact dezelfde inhoud en hetzelfde diploma, maar door de spreiding krijg je meer tijd om alles te verwerken. Als onze modeltrajecten niet bij jou passen, gaan wij graag met jou in gesprek om een individueel traject op te stellen.

Is een vooropleiding vereist?

Je hebt alleen een diploma secundair onderwijs nodig. Studenten BSO die een zesde jaar hebben gedaan, kunnen via een test rechtstreeks instromen.

Meer info over deze test kan je opvragen bij Marleen Vermeire via marleen.vermeire@howest.be.

Zijn er keuzetrajecten?

In deze opleiding bepaal je je eigen traject vooral door de stageplaatsen die je kiest. Doorheen de lessen bouw je aan een brede basis waarmee je overal in het werkveld terecht kan, terwijl de stages je toelaten te specialiseren.

Waarin verschilt Howest van andere hogescholen?

Elke hogeschool heeft een eigen verhaal en karakter. Dat van Howest wordt gekenmerkt door kleine tot middelgrote campussen met een informele en huiselijke sfeer. Onze opleiding blinkt uit in kleine klasgroepen, een goed contact tussen student en coach, lectoren met ervaring in het werkveld, een graduele opbouw naar steeds meer stage.

Wat is het verschil tussen graduaat en bachelor?

Waar er bij bachelors meer wordt ingezet op theoretische onderbouwing en onderzoeksvaardigheden (zoals het schrijven van een bachelorproef), gaan graduaten voor een best of both worlds, waarin denkende doeners worden opgeleid, of doende denkers zo je wil. Graduaten zijn heel graag actief bezig in de praktijk en gaan met de opgedane kennis graag onmiddellijk aan de slag. Dat zie je ook in onze opleiding: je krijgt een theoretische basis, die meteen wordt teruggekoppeld naar de praktijk aan de hand van stages, oefeningen, opdrachten en casus-gestuurd leren.

Wat is de meerwaarde van een graduaat in het werkveld?

In het werkveld zoekt men vaak naar een mix die een team sterk maakt: mensen met veel theoretische kennis worden samen gezet met mensen die liever praktisch aan de slag gaan. Daarin zit meteen ook de sterkte van de graduaten: ze zijn in beide aspecten goed, want het gaat om mensen die van aanpakken weten maar ook hun eigen handelen in vraag stellen. Als starters zijn graduaten bovendien vaak in het voordeel met hun aanzienlijke stage-ervaring.

Hoe worden de lessen praktisch georganiseerd?

Theorievakken volg je meestal in groepen van 30 à 45 studenten, voor meer praktische vakken worden die groepen kleiner – tot 10 à 15 studenten. We proberen de klasgroepen zoveel mogelijk hetzelfde te houden gedurende het hele academiejaar.

Welke vakken krijg ik in het eerste jaar?

In het eerste jaar krijg je een mix van theoretische en heel praktijkgerichte vakken. Vanaf de herfstvakantie trek je op stage. Voorbeelden van theorievakken: biopsychosociale basis van gedrag, maatschappij & werkveldverkenning en doelgroepen 1. Binnen de praktische vakken hebben we enerzijds een vak rond sociale vaardigheden (‘observeren en communiceren’), anderzijds 'orthopedagogisch werken' (OW). In het eerste semester krijg je OW1 en OW2, in het tweede volgen OW3 en ‘veilig orthopedagogisch werken’. In de vakken rond orthopedagogisch werken gaan we in op de dagdagelijkse praktijk van de orthopedagogische begeleider - zowel theoretisch als via oefeningen en praktijklessen.

Is er stage?

Zelfs al vanaf je allereerste semester. Het aantal stage-uren groeit bovendien: 90 in het eerste semester (gespreid over zes weken), 180 in het tweede (over twaalf weken). Dit zijn zogenaamde inleefstages, waar je drie dagen per week stage loopt en de overige twee dagen les volgt op school. In het tweede jaar krijg je echte stageblokken zonder les, afgewisseld met kortere lesblokken (twee à drie weken) zonder stage.

Studenten die het drie- of vierjarige traject volgen, lopen over de opleiding heen evenveel uren stage als studenten in het tweejarig traject. Alleen de spreiding ligt anders, met een urenaantal dat minder snel wordt opgedreven.

Hoeveel kosten boeken en cursussen?

Ongeveer 100 euro per jaar. Alle cursussen krijg je digitaal en print je dus zelf af. Dat kan goedkoop op school. Daarnaast is het aangewezen te investeren in een goede laptop of pc om efficiënt de lessen te kunnen volgen.

Kan ik vrijstellingen krijgen?

Indien je in een andere opleiding credits hebt behaald, kan je recht hebben op vrijstellingen. Neem hiervoor contact op met trajectbegeleider Sophie Herremans.

Hoe ziet een lesdag/lesweek eruit?

Voltijdse studenten hebben een goedgevulde week, met lessen die plaatsvinden tussen 8u30 ’s morgens en 18u ’s avonds. In de meeste weken heb je wel ergens een voor- of namiddag vrij. In de weken van je inleefstage worden drie dagen vrij gehouden voor je stage, de andere twee kom je naar school om les te volgen.

Studenten in het driejarige traject hebben drie vaste vrije dagen in de week, zodat alle lessen geclusterd worden op twee dagen. In de periodes van de inleefstages moeten de stage-uren gepresteerd worden op diezelfde drie vaste vrije dagen, terwijl de lesdagen blijven doorlopen.

Heb je een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender?

Een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender vind je via deze link.

Ik werk reeds in de sector. Kan ik dan stage lopen op mijn werk?

Indien je job in aanmerking komt als stageplaats, kan je er alle stages lopen. Dat is echter niet verplicht, je kan er net voor kiezen om tijdens je opleiding andere horizonten te verkennen.

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?

Dat komt neer op 947.20 euro per jaar van 60 studiepunten. Als beursstudent betaal je 111.90 euro. De tussencategorie van bijna-beursstudent betaalt 503.50 euro. Daarbovenop betaalt iedereen de bijdrage voor softwarelicenties (86 euro).

Een overzicht van de totale kosten van de opleiding vind je via de wegwijzer.

Kom ik in aanmerking voor een beurs of voor andere toelagen?

Kan ik deze studies combineren met een functiebeperking, leerstoornis, statuut van topsporter of werkstudent, gezin met kinderen ...?

Studenten met specifieke vragen kunnen terecht bij Stuvo (dienst studentenvoorzieningen). Die kan bepaalde faciliteiten toekennen, zoals anders examineren, flexibeler deadlines ... Voor meer informatie kan je terecht bij Florence.Warlop@howest.be of op de website van Stuvo.

Als faciliteiten niet volstaan, kan je een aangepast traject opstellen in samenwerking met trajectbegeleider Jolien Veys.

Zal ik de studie aankunnen?

Een diploma secundair onderwijs volstaat in principe om aan een graduaatsopleiding te beginnen. Met daarbij een flinke portie motivatie is het minstens de moeite waard om te proberen. De vraag of je de studie zal aankunnen is natuurlijk heel persoonlijk. De ervaring leert dat het goed is om hierover met anderen in dialoog te gaan, zoals ouders, vrienden en leerkrachten.

Op theoretisch vlak is een graduaat minder zwaar dan een bachelor, maar het blijft hard werken, met veel opdrachten en taken, vaak hoge werkdruk en uiteraard examens. Maar waar bij een bachelor het zwaartepunt vaak in de examenperiode ligt, proberen wij de werkdruk te spreiden over het jaar heen via deelexamens, groeps- en individuele opdrachten en tussentijdse taken.

Je krijgt bij dit alles veel ondersteuning van lectoren, die heel aanspreekbaar zijn en zich op vaste tijdstippen beschikbaar stellen om je vragen te beantwoorden en onzekerheden te duiden. Verder organiseert Howest verschillende initiatieven, zoals studiebegeleiding voor studenten die zich onzeker voelen over hun studievaardigheden. Hierbij gaat een talentcoach met jou aan de slag om je persoonlijke ontwikkeling optimaal te begeleiden. Daarnaast worden er workshops georganiseerd rond faalangst, studiemethode, studieplanning … 

Hoe ver ligt de campus van het station?

Onze campus ligt vlak bij het centrum van Brugge en is vlot bereikbaar. Zeker vanaf het station, vanwaar de bus je in 10 à 15 minuten tot aan de ingang van de campus brengt. Met de fiets doe je er zo'n 10 minuten over vanaf het station. Het is trouwens perfect mogelijk een studentenfiets te huren.

Kan ik op kot?

Heel wat van onze studenten zitten op kot of in één van de studentenhuizen van Howest. 

Meer info hierover vind je op de website van Stuvo.

Kan ik na de opleiding nog verder studeren?

Als je de smaak te pakken hebt, kan je na het behalen van je graduaat via een verkort traject nog voor een bachelor Sociaal Werk of Toegepaste Psychologie gaan. In 120 studiepunten (twee jaar) heb je een bachelor-diploma op zak. Via Hogent kan je dan weer de bachelor Orthopedagogie behalen in 93 studiepunten (1,5 jaar). Uiteraard staat onze trajectbegeleider klaar om je hierbij verder op weg te helpen.

Praktische info

Studentenvoorzieningen en Stuvo

De dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) is een professionele dienst die alle studenten van Howest en UGent (campus Kortrijk) de kans geeft om in optimale omstandigheden te studeren en die het leven aan de hogeschool of universiteit boeiend, aangenaam en zorgeloos wil maken.

Studentensecretariaat

Voor informatie over je inschrijving aan Howest en je administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Ben je al overtuigd van je studiekeuze? Nu inschrijven

Getuigenissen

"In volle stage werden de eerste coronamaatregelen van kracht."

Robrecht D’Haene

"In volle stage werden de eerste coronamaatregelen van kracht."

Robrecht D’Haene

Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

Net als mijn medestudenten begon ik op 17 februari aan mijn stage in VOC De Rozenkrans in Oostduinkerke. Ik werd er meteen warm onthaald door mijn stagementor, waarna ik kennismaakte met de twaalf jongeren van de leefgroep. 

In volle stage werden de eerste coronamaatregelen van kracht. Dat werd een extra uitdaging voor mij en zeker ook voor mijn stageplek. Al snel kreeg ik dan ook de vraag of ik toch niet wat langer kon blijven. Ze konden er mijn hulp in deze periode namelijk goed gebruiken. Nog een week later vroeg de pedagogisch coördinator me of ik het zag zitten om er vanaf de paasvakantie effectief te gaan werken. Lang hoefde ik daar niet over na te denken.

Mijn stage was me uitstekend bevallen en de werksfeer was superaangenaam. 

Ons belangrijkste doel is nu om er in deze moeilijke periode te zijn voor onze jongeren. Want ook zij hebben het moeilijk en zitten vol vragen. We hopen dat we tegen de zomer weer volop uitstappen kunnen maken en als het weer mee zit, even naar het strand kunnen gaan. En zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, proeven we zoveel mogelijk van de buitenlucht. Of we verwennen onze jongeren met gebak dat we krijgen. 

Volg de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding op sociale media