Onze troeven

Vanuit en met de praktijk

Vanaf dag 1 leer en oefen je met concrete vraagstukken uit de praktijk. De focus ligt dus op de praktijk, net zoals later in je job. Werkplekleren maakt meer dan de helft van de opleiding uit. Ook de meeste lesgevers hebben praktijkervaring in het werkveld.

Specifieke focus op twee profielen

Je maakt kennis met het brede werkterrein van de maatschappelijk werker, weliswaar met een duidelijke focus op twee afgebakende profielen:

  • psychosociaal hulpverlener
  • sociaal-juridisch dienstverlener

Beide profielen zijn nodig in de meeste jobs als maatschappelijk werker.

Veel stage

De stages bieden je dé kans om de theorie uit de lessen toe te passen en actief kennis te maken met het werkveld. In je eerste stage (in het tweede semester) staat je sociaal engagement centraal. In je stage in het tweede jaar participeer je volop als toekomstig maatschappelijk werker.

Persoonlijke begeleiding

Aan Howest krijg je les in kleine groepen en kennen de lesgevers je naam. Ze coachen je persoonlijk, geven je individuele feedback en dragen met concrete tips en praktijkgericht advies bij aan je groei als maatschappelijk werker.

Leren van en met elkaar

Klassiek lesgeven wordt in dit graduaat vaak vervangen door ‘leren van en met je medestudenten’. Zo leer je functioneren binnen een team, een competentie die ook later vaak van pas zal komen.

Digitale tools

Als maatschappelijk werker kom je niet enkel face to face in contact met mensen, maar ook online. In de opleiding verkennen we dan ook de mogelijkheden van socials, games, e-mail en chat, maar ook van innovaties als VR-brillen en Augmented Reality.

Een haalbare stap vanuit het secundair

De graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk is voor de meeste studenten uit het secundair (middelbaar) onderwijs een haalbare opleiding aangezien we heel praktijkgericht werken. 

Zo zorgen we nog voor een vlotte overstap naar het hoger onderwijs:

  • De theoretische kennis wordt beperkt tot het noodzakelijke. De nadruk ligt bij de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als maatschappelijk werker. 
  • Het graduaat Maatschappelijk Werk is een praktische opleiding. Werkplekleren maakt meer dan de helft van de opleiding uit. Aan de praktijkopdrachten werk je in de les waar je gecoacht wordt door je lectoren, thuis werk je deze verder af. Tijdens de stages leer je vanuit de praktijk.
  • Het tempo wordt gedurende vier semesters gestaag opgebouwd. Op deze manier heb je tijd om in het hoger onderwijs te groeien.
  • De opleiding organiseert gedurende elk semester verschillende ‘feedbackmomenten’. Samen met de lectoren en curriculumcoördinator neem je je evolutie door en gaan we na hoe je je goede resultaten kan behouden, of je mindere resultaten kan verbeteren. 

Een diploma hoger onderwijs in 2 jaar (of 3)

Tijdens de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk leggen we de focus op de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om later als maatschappelijk werker aan de slag te gaan. Daardoor ben je na twee jaar volledig klaar om het werkveld in te stappen.

Zal je je studies combineren met je werk of je gezin? Of wil je de opleiding op een rustiger tempo afwerken? Kies dan voor het driejarige traject (of ga voor een volledig gepersonaliseerd traject op jouw maat).

Zowel na het tweejarige als het driejarige traject ben je de trotse eigenaar van een diploma hoger onderwijs (internationaal wordt dit ook wel een Associate Degree genoemd). Dit diploma geeft je kansen op de arbeidsmarkt een boost.