Overslaan en naar de inhoud gaan

De wereld van de moleculaire biologie ontwikkelt zich razendsnel, in het bijzonder door het toenemende belang van Next Generation Sequencing en Big Data, naast de traditionele onderzoeksmethoden. In de bachelor-na-bachelor in de Bio-informatica krijgen studenten en laboratoriummedewerkers de nodige IT- en programmeervaardigheden onder de knie om met deze evolutie om te kunnen gaan en zo futureproof te blijven werken. Deze opleiding maakt van jou dus de bio-informaticus van de toekomst.

Deze opleiding wordt in het Engels aangeboden.

Ga naar de Engelstalige website!

Nanopore sequencing experiment Bioinformatics analysis
Bioinformatics for IT professionals @home
Keuzetraject

Bioinformatics distance track for IT professionals

Jouw lesrooster

Er zijn slechts een beperkt aantal contactmomenten voor elk opleidingsonderdeel in het programma via afstandsonderwijs.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit 3 contactmomenten + een examen:

  • De contactmomenten vinden elke twee weken plaats op de campus in Brugge (België) van 18.00 tot 20.00 uur CET. Deze contactmomenten (in totaal 3) kunnen ook op afstand worden gevolgd via live streaming en worden opgenomen.
  • Na de contactmomenten wordt er een examen georganiseerd van 18.00 tot 21.00 uur CET. Voor studenten die ver van de campus wonen (bijvoorbeeld in het buitenland), bieden we de mogelijkheid om de examens ook vanuit huis af te leggen. Let op: Het afleggen van examens op afstand brengt extra kosten met zich mee!

Het volgen van de contactmomenten alleen is niet voldoende om de leerstof eigen te maken; je zult, naast de contactmomenten, zelfstandig aan de leerstof moeten werken.

students in aula

De opleidingsonderdelen worden sequentieel georganiseerd en wisselen af tussen bio-informatica, informatica en programmeercursussen. De volgende cursus begint pas nadat de vorige cursus is afgerond.

Al het studiemateriaal (inclusief opnames van de dagopleiding) wordt aan het begin van een cursus beschikbaar gesteld. Op deze manier kun je het studiemateriaal op je eigen tempo verwerken. Alleen het examen van elk opleidingsonderdeel vindt plaats op een vast tijdstip, kort na de contactmomenten.

Onze nieuwe, krachtige leeromgeving stelt studenten die ver van de campus wonen (bijvoorbeeld in het buitenland) in staat om deel te nemen aan alle contactmomenten en alle examens vanuit huis af te leggen. Hierdoor kan het programma volledig op afstand (@home) worden gevolgd!

Academische kalender

De academische kalender biedt een tijdschema dat belangrijke data en gebeurtenissen binnen het opleidingsprogramma uiteenzet. Het omvat doorgaans informatie over de start- en einddata van academische termijnen of semesters, vakanties, pauzes, examenperioden en andere belangrijke academische mijlpalen. De academische kalender dient als een gids voor studenten, docenten en medewerkers om hun activiteiten te plannen en te coördineren, en zorgt voor een soepele werking van de onderwijsinstelling gedurende het academisch jaar.

Bekijk de academische kalender van het bioinformatica @home programma

Bio-informatica for Life Sciences via afstands­onderwijs

Als je 21 jaar oud bent, al een eerste bachelordiploma hebt behaald en al aan het werk bent (of op zoek bent naar werk), kun je je inschrijven voor het bio-informatica via afstandsonderwijs (@home) programma.

Het @home trainingsprogramma is met name geschikt voor:

  • Medewerkers binnen (biomedische/biologische) laboratoria die behoefte hebben aan toegepaste kennis van bio-informatica.
  • Medewerkers uit andere sectoren die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging binnen een toekomstbestendig vakgebied.
  • Internationale studenten die niet in staat zijn om naar de campus in Brugge, België te komen.

Deze opleiding is specifiek gericht op iedereen die reeds in het bezit is van een bachelordiploma waarin voldoende moleculaire biologie aan bod is gekomen. De opleiding richt zich in het bijzonder op medewerkers binnen de Life Sciences sector.

Indien je over een IT-diploma beschikt, met kennis van Linux en webtechnologieën (HTML, CSS, PHP en/of JavaScript), dan kun je het nieuwe keuzetraject "Bioinformatics for IT professionals @home" volgen.

Rollen binnen het opleidingsprogramma

Informatica

De informaticavakken richten zich op de toepassing van informaticatechnieken om onze gegevens te organiseren in databasesystemen. Om (biologische) gegevens te analyseren, leren we werken op een Linux-systeem en het toepassen van Machine Learning-technieken in de context van big data.

Bio-informatica

De bio-informaticavakken bieden een overzicht van tools en technieken voor de verwerking en (statistische) analyse van biologische gegevens. Je leert om next-generation sequencing data te verwerken, moleculaire sequenties te analyseren en vergelijken in de context van evolutie, de structuren van biologische macromoleculen te modelleren, en biologische processen en pathways op systeemniveau te analyseren.

Programmeren

Tijdens de opleiding worden verschillende programmeertalen behandeld. Je leert een webinterface te maken voor je (bio-informatica) analyse met behulp van HTML, CSS en PHP, bio-informaticatools te integreren en automatiseren door middel van scripting in Python, en biologische gegevens te analyseren en visualiseren met de statistische programmeertaal R.

Bio-informatica @home - 4 semesters (start 2024)

Wie de opleiding start in september 2024, kan het @home-programma in 2 jaar of 4 semesters afronden.

Bekijk het opleidingsprogramma

Bio-informatica @home - 5 semesters (start 2025)

Wie de opleiding start in september 2025, kan het @home-programma in 2,5 jaar of 5 semesters afronden.

Bekijk het opleidingsprogramma

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding

Toelatings­voorwaarden

Diplomavereisten

Iedereen die in het bezit is van een diploma hoger onderwijs waaruit blijkt dat kennis van moleculaire biologie aanwezig is op minstens bachelorniveau (bijvoorbeeld Biomedische Laboratoriumtechnologie, Biochemie, Biotechnologie, Biomedische Wetenschappen ...), kan inschrijven voor deze bachelor-na-bachelor in de Bio-informatica. Als je een buitenlands diploma hebt, moet het niveau equivalent zijn aan een Europees bachelordiploma.

  • Indien je over een IT-diploma beschikt, met kennis van Linux en webtechnologieën (HTML, CSS, PHP en/of JavaScript), dan kun je het nieuwe keuzetraject "Bioinformatics for IT professionals @home" volgen.
  • Inschrijving via een creditcontract is mogelijk als je niet over de nodige voorkennis van moleculaire biologie beschikt of geen IT-diploma bezit.
  • Er is geen voorkennis van informatica vereist, maar we verwachten wel dat je over het algemeen vlot met een computer kunt werken.

Taalvoorwaarden

De opleiding wordt volledig in het Engels aangeboden, waardoor een bewijs van voldoende kennis van het Engels vereist is.

  • Wie in het bezit is van een diploma secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse overheid (uitgezonderd BSO en CVO), voldoet aan de taalvoorwaarden.
  • Indien je over een ander secundair diploma beschikt, kan je jouw kennis van het Engels op een andere manier aantonen. De verschillende soorten bewijsstukken zijn te vinden in het Onderwijs- en examenreglement.

Boeken, laptop en (legale) software

Alle opleidingsonderdelen worden vergezeld door een schriftelijke syllabus en/of presentaties, die gratis beschikbaar worden gesteld via de elektronische leeromgeving. Je kunt dan zelf beslissen of je het studiemateriaal wilt afdrukken of niet. Daarom hoef je geen boeken te kopen.

In veel opleidingsonderdelen werken we met het Linux-besturingssysteem, dat we installeren als een virtuele machine in Windows. Deze installatie vereist niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid (snelle) schijfruimte, maar ook resources om soepel te kunnen draaien.

De laptopvereisten zijn te vinden via deze koppeling. Je kunt ervoor kiezen om een laptop via Howest aan te schaffen of zelf op zoek te gaan naar een laptop met vergelijkbare specificaties.

Bij inschrijving bij Howest betaalt elke student voor legale software. Dit softwarepakket omvat onder andere een licentie voor Windows 11, meerdere licenties voor Microsoft Office en een licentie voor antivirussoftware.

De bio-informatica-software die we tijdens het academiejaar installeren, is open source en daarom gratis. Deze software wordt gedownload en geïnstalleerd tijdens de lessen.

Net zoals een laborant een witte labojas draagt, heeft een bio-informaticus een goede laptop nodig!

bioinformatics

Wat is afstands­onderwijs?

Afstandsonderwijs of @home is een trainingsvariant met een minimum aan op locatie gebaseerde leersessies en evaluatieactiviteiten, waarbij de student maximale flexibiliteit krijgt om de beoogde leerresultaten te behalen. Een verminderde studielast stelt de student in staat om dit opleidingsprogramma te combineren met een (voltijdse) baan.

Met behulp van een krachtige leeromgeving en aangepast studiemateriaal, zoals opnames, wordt de student ondersteund in zelfgestuurd leren in de vorm van begeleide zelfstudie. Een overzicht van de cursusinhoud wordt gegeven tijdens het beperkte aantal contacturen, waarna de student afhankelijk is van online ondersteuning (via discussiefora, e-mail of chat) om door het cursusmateriaal te vorderen.

Infodag
Zaterdag 4 mei
VAN 10u TOT 13u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Opleiding in beeld

Bekijk de opleiding in beeld

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus